11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości

W dniu 12 listopada 2012 roku uczniowie klas II-VI przygotowali montaż słowno-muzyczno-taneczny, poświęcony temu ważnemu dla Polaków wydarzeniu. Nad całością czuwali: p. Elżbieta Górska, p. Aleksandra Sobala oraz p. Henryk Krótki.

Uczniowie zaprezentowali krótki rys historyczny wydarzeń w oparciu o dramę w wykonaniu Kamila Noconia z klasy V i Kamila Warzeszkę z klasy VI. Były wiersze i pieśni z tamtych czasów oraz pokaz maszerowania w wykonaniu kółka tanecznego. 


Święto Odzyskania Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku niepodległości.

Krótki rys historyczny.

Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro-węgierska rozpadała się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod naporem wojsk Ententy.

Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać utracony byt państwowy. Widząc klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną tworząc zręby przyszłego państwa.

W dniu 28 października 1918 roku w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, która zaczęła przejmować władzę z rąk Austriaków na terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Przypieczętowaniem jej dzieła było w kilka dni później rozbrojenie załogi austriackiej przez członków konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej oraz legionistów i młodzież.

W nocy z 6 na 7 listopada powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod kierownictwem Ignacego Daszyńskiego, w którego skład weszli przedstawiciele PPS, PPSD i PSL „Wyzwolenie”. Równocześnie podległe rządowi oddziały przystąpiły do rozbrajania wojsk okupacyjnych na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie.

W tym właśnie czasie powrócił do kraju Józef Piłsudski, więziony od lipca 1917 roku przez Niemców.  W dniu 10 listopada 1918 roku przybył on do Warszawy. Jego przyjazd wywołał entuzjazm ludność stolicy i masowe rozbrajanie okupantów na terenie całej Kongresówki.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Projektowanie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony