Jasełka

Święta, święta i już po!

Właściwie w tym roku jasełek miało nie być, bo stulecie Niepodległej, bo uroczystość 80-lecia szkoły, Barbórka po drodze… Po prostu nie zdążymy się nauczyć… Pani Asia z uczniami starszych klas miała więc przygotować kilka piosenek i parę wierszy, i tyle! Na co uczniowie II klasy pytali oburzeni: „Ale jak to? Święta, a szkoła bez jasełek? My zrobimy! Jasełka ekspresowe! My się nauczymy!”. Z zapałem wzięliśmy się do pracy. Pojawił się krótki scenariusz, role zostały podzielone, stroje omówione (dziękuję serdecznie Rodzicom, którzy je przygotowali). I zaczęły się próby.

Początkowo tylko optymiści wierzyli, że się uda w 1,5 tygodnia „ogarnąć” temat jasełek. Ale, jak zwykle, daliśmy radę. A zatem 20 grudnia 2018r. szkołą jak zwykle zawładnął czar Świąt Bożonarodzeniowych. Po nieco mniej tradycyjnych jasełkach, uczniowie rozeszli się na klasowe wigilijki.

Dziękuję więc moim Uczniom, którzy stanęli na wysokości zadania, pani Joannie Paździor za współpracę, a pozostałym występującym za piosenki i wiersze.

Z tego miejsca pragnę również podziękować panu Adamowi Zbieszczykowi – wuefiście, który godnie zastępował nieobecnego pana Dawida Wacławczyka oraz ponownie pani Joannie Paździor za heroiczne wręcz przejęcie obowiązków wychowawcy klasy VI.

Dominika Pośpiech
wychowawca klasy II
Społeczny Zastępca Dyrektora Szkoły

Więcej

Drodzy Rodzice i Uczniowie! Przyjaciele Szkoły!

Przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Jn. 12, 46

W tych dniach
tak pięknych, oczekiwanych,
gdzie gasną spory, goją się rany,
życzymy zdrowia, szczęścia,
miłości,
niech mały Jezus w sercach zagości.

Szczerości duszy, zapachu ciasta,
przyjaźni, która jak miłość wzrasta.

Kochanej twarzy, co rano budzi,
a wokół szczerych, życzliwych ludzi.
  

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia składają:
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie.

Więcej

Jubileusz Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie

Słuchajcie! Słuchajcie! Uszu nadstawiajcie!
Kto jednego nie ma ucha, niechaj drugim słucha!
A kto nie ma ucha, niechaj brzuchem słucha!
Słuchajcie! Słuchajcie!
Na święto Szkoły przybywajcie!
Historyję poznawajcie!

Z kopciuszka w księżniczkę! 80-lecie Podstawówki w Olzie

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie w grudniu tego roku obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia. Dla kilku pokoleń mieszkańców Olzy, pracowników Szkoły oraz zaproszonych gości szkolne święto stało się okazją do spotkania, rozmów, refleksji, wspomnień i zadumy nad minionym czasem. Trzeba przyznać, że mimo upływu lat nasza Szkoła wygląda bardzo dobrze. Co więcej, im jest starsza, tym lepiej się prezentuje. Zapewne posiadła tajemnicę zatrzymania, a właściwie cofania upływającego czasu...

"Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina."
Historia szkolnictwa w Olzie rozpoczyna się w pierwszej połowie XIX wieku, ale dokładna data nie została zapisana. Kronika szkolna podaje, że nauka w obecnej lokalizacji rozpoczęła się 2 grudnia 1938 r. Niestety wybuch wojny zahamował rozwój placówki – szkoła stała się niemiecką, a działania wojenne zniszczyły ją prawie w 60%. W końcu nadeszło upragnione wyzwolenie, a wraz z nim nowy rok szkolny, rozpoczęty nietypowo w dniu 18 czerwca 1945 r. Zaczęła się również mozolna odbudowa gmachu nadzorowana przez p.o. kierownika p. Alberta Mazura. Od lat 60. tradycją stały się festyny szkolne i wieczornice organizowane przez Komitet Rodzicielski. Od roku szkolnego 1972/73 do olziańskiej podstawówki zaczęły uczęszczać do klasy piątej dzieci z Odry. Do roku 1999 placówka w Odrze stanowiła Filię Szkoły Podstawowej w Olzie. W latach 70. i 80. szkoła odnosiła znaczące sukcesy artystyczne dzięki zespołowi tanecznemu prowadzonemu przez p. Agnieszkę Gąsior. Ważnym wydarzeniem było nadanie szkole imienia Karola Miarki oraz ufundowanie sztandaru w 1987 roku za czasów dyrektury p. Tadeusz Pukowca. W 1994 r., z inicjatywy p. Dyrektor Edyty Cogiel, rozpoczęto starania o rozbudowę szkoły. Niestety w roku 1997 nastał czas ogromnie trudny za sprawą tragicznej w skutkach powodzi – zalany został cały parter budynku do wysokości 1,5 m. Na szczęście, jak pisała Anna Zychma: „nie zostawiono nas samych w rozterce”. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i braterstwu ludzi dobrej woli udało się w błyskawicznym tempie wyremontować szkołę. Ponadto, dzięki determinacji 
Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły i Budowy Przedszkola, 2 grudnia 2004 r. oddano do użytku nowe skrzydło szkoły z salą gimnastyczną, a rok później – nowe przedszkole. W kolejnych latach Szkolny Motorniczy nie zwolnił i dzięki niemu olziańska placówka wypiękniała i została doskonale wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

"Rocznice były zawsze terenem bardzo podatnym do rozpalania namiętności." 
Obchody jubileuszu 80-lecia zostały zainaugurowane uroczystą liturgią niedzielną w Kościele Parafialnym w Olzie 2 grudnia 2018 r. Mszę świętą celebrował Ksiądz Proboszcz Bogdan Reder, który pobłogosławił przybyłych, a w szczególności uczniów, rodziców i nauczycieli. Dalsze obchody odbyły się w poniedziałek 10 grudnia w murach szkoły. Na urodziny placówki przybyło wielu znamienitych gości: p. Alicja Bartkowiak - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, 
p. Daniel Jakubczyk – Wójt Gminy Gorzyce, p. Hanna Świergolik - Wizytator Kuratorium Oświaty,  p. Maria Władarz – Sekretarz Gminy, Ksiądz Proboszcz Bogdan Reder, p. Tadeusz Pukowiec – Dyrektor Szkoły w latach 1975-94, p. Józef Sosnecki – Sołtys Olzy i radny powiatowy, p. Krystyna Świderska – wieloletnia radna i sołys Odry, p. Zenon Przybyła – przewodniczący ZNP Oddział w Gorzycach, dyrektorzy i wicedyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół imienia Karola Miarki: p. Ilona Lemiesz, p. Celina Piwko, p. Aldona Skrzyszowska, obecni i emerytowani Dyrektorzy Przedszkola w Olzie: p. Krystyna Wolnik oraz p. Danuta Szary i p. Irena Kozielska, radni gminni: p. Beata Młynarczyk i p. Piotr Zimny, p. Anna i Józef Kopystyńscy – Przewodniczący Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły i Budowy Przedszkola, p. Janusz Ballarin – Kierownik Ośrodka Kultury w Olzie i radny powiatowy, p. Lucyna Gajda – Dyrektor Biura LGD Morawskie Wrota, p. Maria Kmiecik - Harcmistrz, byli Przewodniczący Rady Rodziców oraz obecny Zarząd i Klasowe Rady Rodziców, a także emerytowani nauczyciele i pracownicy.
Olbrzymie zaangażowanie społeczności szkolnej sprawiło, że program artystyczny odniósł wielki sukces. Inspiracją do napisania scenariusza stała się kronika szkolna i tradycje taneczno-wokalne Szkoły. Przedstawienie rozgrywało się na dwóch poziomach narracji – Kronikarze przedstawiali historię Szkoły, cytując zapisy kroniki, a aktorzy ilustrowali je piosenką i tańcem. W sumie na scenie pojawiło się pięćdziesięciu młodych artystów z klas II-VIII, którzy wykonali sześć układów tanecznych w stylizacjach tradycyjnych tańców śląskich, poloneza i aranżacjach nowoczesnych, kilka pieśni oraz recytacji wierszy autorstwa Marii Pająkówny i Anny Zychmy.
Udział społeczności szkolnej we wszystkich działaniach związanych z 80-leciem Szkoły sprawił, że to szczególne wydarzenie pozwoliło uczniom na utrwalenie historii własnej Szkoły i zapewne na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. 
Program artystyczny przygotowali nauczyciele: Agnieszka Kruczek, Krystyna Kozubek, Henryk Krótki, Aleksandra Sobala, Klaudia Tataryczyk, Joanna Paździor, a pomocą służyli pozostali.

Drugą częścią programu artystycznego był występ Żeńskiej Orkiestry Kameralnej - Camerata Nova - pod kierunkiem p. Henryka Krótkiego - absolwenta i nauczyciela Szkoły. Dzięki uprzejmości muzyków mogliśmy wysłuchać czterech utworów granych na żywo. Orkiestra zebrała owacje na stojąco.
Po programie artystycznym głos zabrali zaproszeni goście – gratulowali i składali życzenia, wspominali i wzruszali się. Wszyscy byli pod wrażeniem uroczystości i życzyli dalszych sukcesów i osiągnięć.
Uroczystość podsumowała Pani Dyrektor, która podziękowała gościom i rodzicom za wsparcie, czynny udział i wspaniałą atmosferę. Następnie zaprosiła do obejrzenia przygotowanej z tej okazji wystawy i archiwalnych kronik, odebrania pamiątkowego kalendarza ze zdjęciami placówki oraz na wykwintny poczęstunek zasponsorowany przez Radę Rodziców. Wiele osób wpisem do księgi pamiątkowej zaznaczyło swoją obecność w tym wyjątkowym dniu. Podczas przeglądania zapisów i zdjęć ożyły stare wspomnienia. Wielu gości odnalazło na zdjęciach własne twarze, a w kronikach swoje nazwiska. Rozmowom i wspomnieniom nie było końca, a dla nas, obecnie pracujących nauczycieli te rozmowy były swoistą lekcją historii, pozwalającą na nowo odkrywać tradycje naszej Szkoły, przekazywane przez pokolenia nauczycieli.

 

Agnieszka Kruczek

Zdjęcia: Jolanta Dubas

galeria  

 

 

Więcej

Mikołajki w Parku Sołeckim

9 grudnia w Parku Sołeckim odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem. Rada Rodziców naszej szkoły przy współpracy z pracownikiem Ośrodka Kultury w Olzie także zorganizowała paczki dla wszystkich chętnych. Słodkie paczki były rozdawane dzieciom w trakcie tego miłego spotkania. Na uczestników czekały w parku atrakcje takie jak: występy zespołów, kiermasz bożonarodzeniowy, na którym można było poczęstować się ciepłym napojem. Mikołaj przybył do nas w pięknym towarzystwie w bajecznym zaprzęgu, był jak co roku uśmiechnięty i szczodry.

A. Krótki

 

Dogoterapia dla najmłodszych

Specjalista z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Wodzisławia Śląskiego przyjechała do naszej szkoły - na nasze zaproszenie i przeprowadziła dla uczniów klasy I i II zajęcia z udziałem psa. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w spotkaniu z zakresu dogoterapii oraz dowiedzieć się wielu ciekawych i ważnych rzeczy na temat naszych czworonożnych przyjaciół. Akcja odbyła się 7 grudnia 2018 r.

 A. Krótki

Więcej

Barbórka

Śpiewem, tańcem i wierszami uczciliśmy górnicze święto w dniu 4 grudnia. W miejscowym Ośrodku Kultury wystąpiliśmy na zaproszenie górników. Były życzenia, wiersze o trudzie górniczej pracy, śląskie piosenki i tańce: ludowy oraz nowoczesny. Nasz występ został nagrodzony gromkimi brawami, słowami pochwały i podziękowań, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. To nagroda za naukę wierszy i piosenek, trud wykonanych czapek, przeszywania spódnic, zaplatania warkoczy i wiązania wstążek oraz licznych prób, które poprzedziły nasz występ.

 

Z całego serca dziękuję moim uczennicom i uczniom oraz paniom Aleksandrze Sobali za choreografię do tańca nowoczesnego, pani Bogusi Oślizło za przygotowanie uczniów kl. I do recytacji wiersza, p. Gerdzie Ciuraj za opiekę nad uczniami podczas przedstawienia oraz pracownikom OKO: pani Marzenie Hojce i pani Michalinie Maks za cenną pomoc i poczęstunek. Rodzicom za okazane wsparcie, pomoc w nauce wierszy i przygotowaniu strojów.

Na koniec dodam, że górnicy w Święto Św. Barbary odwiedzają naszą Szkołę i obdarowują każdego z uczniów czekoladą. Dziękujemy im serdecznie za te wyrazy życzliwości i zaproszenie na uroczyste świętowanie Barbórki.

J. Paździor

Zdjęcia autorstwa pani Marzeny Hojki - galeria 

Więcej

Próbny alarm przeciwpożarowy

Dnia 29 listopada 2018 roku został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur, dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Uczniowie bez paniki i z dużym zdyscyplinowaniem wykonali próbę ewakuacji.

A. Kruczek

 

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

załącznik nr 1 - Wzór zgłoszenia próbnej ewakuacji

załącznik nr 2 - Sprawozdanie z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji

Więcej

Mikołajki 2018

W imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Olzie informuję, iż tegoroczne Mikołajki odbędą się w Parku Sołeckim w Olzie dnia 9.12.2018r.o godz. 15.30. Koszt paczki dla jednego dziecka to 15 zł. Wpłat proszę dokonywać u wychowawców klas do dnia 5.12.2018r.

A. Krótki

 

 

Program "Bezpieczny rejs"

Uczniowie klasy I zostali w listopadzie przebadani przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Wodzisławia Śląskiego w ramach programu "Bezpieczny rejs". Przesiewowe badania są pomocne zarówno nauczycielowi pracującemu z dzieckiem jak i rodzicowi, który wie, w których obszarach należy z dzieckiem popracować. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wczesna interwencja, to najlepszy sposób na przezwyciężenie trudności. Za współpracę rodzicom i pracownikom poradni serdecznie dziękujemy.

A. Krótki

Więcej

Przystanek - Kopalnia Guido, Komenda PSP, Teatr Rozrywki!

Podróże to takie inicjatywy, na które wydajemy pieniądze,
a stajemy się bogatsi.

 Dzieciaki! Na wycieczkę marsz!

Jedną z najbardziej oczekiwanych szkolnych atrakcji są wycieczki klasowe. Dzięki nim dzieci w sposób efektowny i efektywny realizują proces kształcenia poza ławką szkolną. Wyjazdy stanowią również bardzo dobrą metodę pobudzenia młodego pokolenia do aktywnego spędzania czasu wolnego, ponieważ obecnie właśnie aktywność ruchowa dzieci jest coraz mniejsza. Powszechny dostęp do internetu i komputerów, tabletów czy smartfonów powoduje, że młodzież woli spędzać czas biernie, grając w gry komputerowe, serfując po portalach społecznościowych czy czatując. Wycieczki pozwalają dotrzeć do młodych ludzi i łagodnie kształtować ich świadome postawy. Wspaniale spajają zespół klasowy, uczą samodzielności, odpowiedzialności, tolerancji i szacunku. Wycieczko, któż zliczy Twoje zalety?

Czy jesteście gotowi na podziemną przygodę?
Pierwszym punktem programu wycieczki klasy VII w dniu 21 listopada 2018 roku była Kopalnia Guido w Zabrzu. Wyposażeni w kaski zjechaliśmy oryginalną szolą na poziom 170 metrów w kilkadziesiąt sekund. W nozdrza wdarł się charakterystyczny zapach kopalni węglowej, buty zanurzyły się w kurz, a oczy powoli przyzwyczajały się do sztucznego oświetlenia oraz wszechobecnej czerni i szarości.

Przewodniczka rozpoczęła swoją opowieść od nakreślenia specyfiki bardzo ciężkiej pracy górnika w kopalni z początku XX wieku – powolnego okresu mechanizacji, postępu technologicznego, ale także czasu najsilniejszego kultu św. Barbary w górnośląskim górnictwie. Zaszokowało nas, że w kopalni pracować musiały dzieci już od 9. roku życia nawet 12 godzin na dobę. Nie obowiązywały żadne przepisy BHP, nikt nie dbał o zdrowie i życie górników - liczył się tylko węgiel, pieniądze z jego sprzedaży i sama kopalnia.

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwali się opowieściom o pracy koni kopalnianych oraz o zagrożeniach czyhających na górników pracujących pod ziemią. Realizmu dodawały multimedialne efekty – odgłosy, prezentacje, filmy. Dzięki nim czuliśmy wszystko na własnej skórze. Na tym poziomie obejrzeliśmy oryginalne stajnie końskie, Halę Pomp oraz industrialną kaplicę świętej Barbary.

Następnie zjechaliśmy na poziom 320 metrów. Powietrze było tam zdecydowanie gorszej jakości i niektórzy z nas mieli problemy z aklimatyzacją. To właśnie tutaj mieliśmy możliwość przekonać się jak naprawdę wygląda ciężka praca górnika, w jakich warunkach wydobywa się węgiel oraz jak zabezpieczane były chodniki górnicze na czas pracy ludzi i koni.

Przeszliśmy 3,5 kilometra prawdziwego labiryntu górniczych wyrobisk. Niektóre miejsca były bardzo strome, ciasne z nisko zawieszonym stropem. Po drodze oglądaliśmy wielkie maszyny górnicze do urabiania i transportowania skał i węgla. Punktem kulminacyjnym była przejażdżka elektryczną kolejką podwieszaną, która zakończyła nasze trzygodzinne zwiedzanie. Warto podkreślić, że jest to jedyna tego typu kolejka górnicza na świecie udostępniona dla turystów.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ!
Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia
ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia..."

Kolejnym punktem programu była wizyta w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie. Otworzona w 2016 roku najnowocześniejsza w Polsce sala edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, skierowana została do dzieci i młodzieży. Niezwykły rozmach technologiczny projektu wprawił nas w osłupienie i totalnie zachwycił (hala ma powierzchnię aż 800m2 i kubaturę 3 200 m3).

Oprowadzał nas strażak, który wnikliwie i wyczerpująco opowiadał o zagrożeniach wynikających z niewiedzy i lekkomyślności ludzi. Przeszliśmy dwa sektory tematyczne: „Ścieżkę Edukacyjną” oraz „Małą Strażnicę”. W pierwszym zostaliśmy zapoznani z zagrożeniami pożarowymi występującymi w naszych domach. Byliśmy między innymi w realistycznie odtworzonym pokoju i lesie, które zostały zdewastowane przez pożary. Obejrzeliśmy skutki wypadków drogowych i katastrof budowlanych w skali 1:1. Największe emocje i najgłośniejsze okrzyki zachwytu wywołał sektor drugi, zapoznający ze specyfiką pracy w straży pożarnej, wyposażony między innymi w samochód pożarniczy z wizualizacją jazdy alarmowej w skali 1:1. Uczniowie siedzieli w samochodzie i w charakterze strażaków jechali do pożaru – doświadczali w sposób niezwykle rzeczywisty. Pojawiły się prawdziwe uczucia, odruchy i wielkie poruszenie! W Strażnicy spędziliśmy półtorej godziny i wypadało już wyjść, ponieważ pan aspirant podarował nam zdecydowanie więcej czasu niż przewiduje procedura, ale miałam duży problem namówić młodzież do opuszczenia pomieszczenia... po prostu chcieli gasić pożary!

Jestem przekonana, że dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i bardzo nowatorskiej formie przekazu młodzież została uświadomiona jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas, kiedy jesteśmy nieuważni bądź nieostrożni oraz poznała namiastki ciężkiej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy strażaków.

Salę mogliśmy zwiedzić dzięki uprzejmości Zastępcy Komendanta Miejskiego bryg. mgr inż. Pawła Nalepki, za co bardzo dziękujemy!

"Proszę pani, ja już się nie mogę doczekać tego przedstawienia!"
Gwoździem programu dla zdecydowanej większości uczestników wycieczki była listopadowa premiera musicalu pt. „Zorro” w reżyserii Jacka Bończyka – dyrektora artystycznego Teatru Rozrywki w Chorzowie.

Legendarny bohater powrócił z wielkim przytupem w świetle najjaśniejszych reflektorów. Na scenie mogliśmy podziwiać kilkunastu aktorów, którym towarzyszył zespół wokalny i baletowy. W tytułowej roli wystąpił Maciej Kulmacz - absolwent wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej w Białymstoku. „W każdych czasach, dobrych i złych, w czasach szarych, już zapomnianych i tych dzisiejszych – kolorowych i zabieganych, ludzie tęsknią za swoim superbohaterem. Tak było, jest i będzie. I dlatego opowieść o szlachetnym Zorro porywa nasze serca niezależnie od wieku. Prawdziwa legenda powraca” - przekonują twórcy przedstawienia.

Musicalowe wydarzenia rozgrywają się w XIX wieku. Głównym bohaterem jest młody Diego de la Vega, który wraca po latach nauki do rodzinnego domu. Niestety nad miastem zapanował kpiący z prawa i uciskający mieszkańców komendant Monastario. Pewnego dnia Diego znajduje tajemniczą skrzynię, dzięki której po zmierzchu zamienia się w Zorro i staje w obronie uciśnionych mieszkańców miasta. Pojawia się również wątek romansowy - młodzieńcza miłość don Diega – Esmeralda. A co było dalej? Jak kończy się historia? Teatr Rozmaitości zaprasza!

Żywię głębokie przekonanie, że dzięki wyjazdowi moi Wychowankowie poznali prawdziwą twarz pracy górnika, strażaka i aktora oraz doświadczyli wielu niezwykłych, pięknych i inspirujących przeżyć w zaciszu sali teatralnej. Mam nadzieję, że ta wspólna wyprawa zlikwidowała także znużenie szkolną rutyną, zintegrowała i oderwała od codzienności.  

Drodzy Uczniowie! Dziękuję Wam za wspaniale spędzony czas i wysoką kulturę osobistą!

A. Kruczek
Wychowawczyni klasy i Organizatorka wyjazdu

galeria 

Opinie Uczniów

Wycieczka bardzo mi się podobała. Największą atrakcją była kopalnia Guido, ponieważ to miejsce wyjątkowo mnie zainteresowało. Została nam przydzielona niezwykle miła, sympatyczna i wesoła Przewodniczka. Pani Przewodnik objaśniała wszystko w sposób jasny, pomagała oraz doradzała co mnie cieszyło. Również podobał mi się spektakl pt. "Zorro" - był bardzo ciekawy, a w pewnych momentach zabawny. Ścieżka edukacyjna w Państwowej Straży Pożarnej ogromnie mnie zaskoczyła. Przyznam się, że gdy miałam tam iść, nie miałam ochoty, bo myślałam, że będzie nudno. Na koniec wrażenia miałam zupełnie inne - byłam podekcytowana metodami przedstawienia treści pożarniczych. Z przyjemnością będę polecać te miejsca innym.

P. Nowak

Wycieczka była bardzo interesującą i zabawna. Dużo mogłam nauczyć się o pracy w kopalni i o pracy strażaków. W teatrze była superzabawa.

K. Kwiatkowska

Więcej

archiwum wiadomości >>

 

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Projektowanie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony