Wieczorek taneczny

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w środę wieczorem (16.10.18) zorganizowana została dyskoteka szkolna.

Więcej

Dzień Edukacji Narodowej

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Komisja Edukacji Narodowej (pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) - była pierwszym w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Powołana została przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Obecnie jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.

Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher’s Day) pod patronatem UNESCO obchodzony jest 5 października. Jest okazją do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania.

W Polsce od 1997 roku 5 października również jest obchodzony Światowy Dzień Nauczyciela przez nauczycieli reprezentujących sektor nauki i szkolnictwa wyższego.

Z tej okazji w naszej Szkole odbyła się uroczysta akademia.

A. Kruczek

Więcej

Wybory Samorządowe

W dniu 28 września zostały przeprowadzone powszechne i demokratyczne wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W tym roku szkolnym Samorządowi Uczniowskiemu przewodniczył będzie Hubert Lindner z klasy IV, a jego zastępczynią została Kinga Kwiatkowska z klasy VII. Gratulujemy!

A. Kruczek

Więcej

Powiatowe konkursy z języka polskiego

 

 • V Powiatowy Konkurs Czytelniczy

Książka: „Czarny Młyn”
Autor: Marcin Szczygielski
Adresaci: uczniowie
kl. IV-VI szkoły podstawowej

Termin konkursu: 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) godzina 9.00
Miejsce konkursu: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Szkoła wyłania swojego jednego przedstawiciela. Konkurs będzie miał formę testu. W wypadku gdy najwyższa liczbę punktów zdobędzie więcej uczestników, może zaistnieć konieczność dogrywki. Dogrywka będzie mięć formę testu lub będą zadawane pytanie przez komisję konkursu.

 

 • XVIII Powiatowy Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Złoty Wawrzyn” 2019

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie trzech wierszy lub prozy literackiej (nie więcej niż 3 strony) wyłącznie w maszynopisie, w trzech egzemplarzach. (Czcionka nie mniejsza niż 12, interlinia 1,5). Termin oddawania prac do 1 lutego 2019 r.

 

 • VI Powiatowy Konkurs z Języka Polskiego dla klas IV - VI

Termin: 21.03.2019 r., godz. 12.00
Miejsce: SP Mszana

Lektury obowiązkowe: Aleksander Dumas "Trzej muszkieterowie", Lewis Carroll "Alicja w Krainie Czarów"

A. Kruczek

Więcej

Terminarz szkolny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 2.11.2018 r.
 • 15 -17.04.2019 r. – egzaminy ósmoklasisty
 • 2.05.2019 r.
 • 14.06.2019 r.

Wykaz zebrań, wywiadówek i konsultacji z rodzicami

 • 19.09.2018 r. - zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami klas
 • 6.11.2018 r. - konsultacje dla rodziców
 • 11.12.2018 r. - zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami klas
 • 5.03.2019 r. - zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami klas
 • 16.04.2019 r. - konsultacje dla rodziców
 • 28.05.2019 r. - zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami klas

Inne 

 • 18.01.2019 r. - koniec I półrocza w Szkole Podstawowej w Olzie
 • 11.02.2019 r. - 24.02.2019 - ferie zimowe
 • 21.06.2019 r. - zakończenie roku szkolnego

 

Więcej

Wieczór z ekranizacją lektury

24 września o godzinie 14.00 uczniowie z klasy 7 i 8, pod opieką A. Kruczek i K. Kozubek, wyjechali pociągiem do Rybnika na film pt. "Dywizjon 303. Historia prawdziwa". Ekranizacja opowiada o losach polskich pilotów służących w Królewskich Siłach Powietrznych Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, czyli m.in. Janie Zumbachu (Maciej Zakościelny) czy Witoldzie Urbanowiczu (Piotr Adamczyk). Produkcja spotkała się z pozytywnym odbiorem uczniów.

A. Kruczek

Więcej

Zmiana godzin pracy pedagoga

Godziny pracy pedagoga od dnia 24.09.2018 r.:

poniedziałek:  10.00-14.00;
wtorek:          10.00-15.00;
czwartek:       11.00-13.00;
piątek:             7.50-10.50.

A. Krótki

Więcej

Wybory 2018! Uczniu - TY decydujesz!

Informujemy, że wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbędą się 28 września 2018 roku. Przypominamy kandytatom o konieczności przeprowadzenia kampanii wyborczej - rozwieszenie plakatów z opisem programu wyborczego, rozmowy z wyborcami itp.

 Magdalena Długi
Przewodnicząca SU

CZYM JEST SAMORZĄD

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Aby pobrać "Samorząd uczniowski. Przewodnik dla uczniów", kliknij TUTAJ.

Więcej

archiwum wiadomości >>

 

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: WEBPC-GROUP | Mapa strony