Inicjatywa Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich Uczniów i Pracowników Szkoły do włączenia się
w
akcję charytatywną.

Kup cegiełkę, aby pomóc 19-letniemu Danielowi Czerniakowi, który od 7-miesiąca życia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe objawiające się niedowładem czterokończynowym oraz padaczką lekoodporną.

Cegiełki w cenie 2 złotych będą sprzedawane od 26.09 do 7.10.2016 r.

ZAPRASZAMY!
Samorząd Uczniowski

Więcej

Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Dnia 19 września przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu udział wzięło 98 uczniów, którzy wybierali swojego przedstawiciela spośród siedmiu kandydatów. Wśród wszystkich oddanych głosów trzy były nieważne. Komisja skrutacyjna w składzie: Anna Zając, Natalia Bogacz, Paulina Mołdrzyk-Jarosz i Paulina Kwiatkowska z klasy 6 czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Kruczek.

W wyniku głosowania

przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie

w roku szkolnym 2016/2017

został Igor Goraus, uczeń klasy 5.

Gratulujemy!

A. Kruczek

galeria

Więcej

Podróżować, doznawać wrażeń i uczyć się - znaczy żyć

W tym roku gorący jak smoła sierpień rozlał się na początek września – granica między miesiącami zatarła się i nie do końca mieliśmy pewność, że już nastąpił czas powrotu do szkoły. Wysokie temperatury nikogo nie zachęcały do pilnego siedzenia w salach i koncentrowania się nad tematami lekcji. Zdecydowanie chcieliśmy dalej aplikować sobie kolejne dawki wakacyjnych, przyjemnych wypadów w nieznane, pieszych czy rowerowych wycieczek. 

Zatem 15 września wybraliśmy się w Beskid Śląski do Brennej. Wycieczka była jednodniowa. Pojechały dwie klasy - czwarta i piąta - bo tak taniej, tak ciekawiej, bo w ten sposób klasy integrują się, poznają i rzadko konfliktują w szkole.

Szlak nie był trudny, choć na początku mieliśmy ostre podejście, i wspinaczka nie zdążyła odcisnąć piętna na piechurach. Nie było marudzenia, kubłów wylanego potu i nieznośnego zmęczenia przeradzającego się w frustrację. Dzieciaki szły raźno, ciągnąc niekończące się rozmowy i opowieści, zbierały szyszki i przydrożne kamienie, zachwycały się psem przewodnika i kosturami znalezionymi przy szlaku. Już po kilku metrach podejścia góry przytłoczyły swym majestatem. Piękno ogromnych szczytów skąpanych w słońcu na tle lazurowego nieba wymalowało podziw na twarzach. Mijane rude krowy dodawały zapachów spokojnej, cichej wsi - jakby czas się zatrzymał, jakby nie było obowiązków i problemów, jakby przyroda nas wchłonęła. Po prostu było tylko "tu i teraz". Szare pnie kilkunastometrowych starych buków siały atmosferę fantasy rodem z powieści Tolkiena. Niezwykłe światło, przezierające przez ażurowe korony zlewało się z podłożem i sprawiało, że wrażenia kolorystyczne były zdumiewające. 

Brenna to miejscowość położona w Beskidzie Śląskim, do której mamy 1,5 h jazdy busem. Beskidzkie szczyty są dość łatwo dostępne, a ich zdobycie właściwie nie sprawia problemu nawet mniej wprawnym turystom. Mimo to gwarantują wspaniałe widoki i niezapomniane doznania.

Szlak doprowadził nas do schroniska młodzieżowego Telesforówka założonego w 1994 r. Schronisko położone jest na skrzyżowaniu kilku szlaków turystycznych i rozciągają się z niego piękne widoki. Widzimy m.in.: Klimczok, Szyndzielnię, Baranią Górę, Czantorię, Zaporę Goczałkowicką, a nawet przy sprzyjających warunkach pogodowych Babią Górę. Schronisko znajduje się ok. 200 m od szczytu "Trzy Kopce Wiślańskie", którego nazwa pochodzi od trzech granicznych "Kopców", tj. Brennej, Wisły i Ustronia. W Telesforówce spędziliśmy około godziny. Dzieciaki w tym czasie najadły się i zaczęły bawić w te wszystkie staroświeckie zabawy z czasów młodości nauczycieli. Łapanie wirtualnych pokemonów przegrało z grupowym wyciąganiem marchewek czy wspólnym śpiewaniem. Za te zabawy trzeba podziękować w szczególności harcerzom, którzy je inicjowali i uczyli pozostałych.

Wyruszyliśmy dalej - zdobywać szczyt Świniarki (979 m). Z górki szło się szybciej, zatem było jeszcze weselej, ale musielismy uważać na obsuwające się kamienie. Po drodze zrobiliśmy dwa przystanki, w czasie których dzieciaki m.in. odkrywały mrówcze kopce i dojrzewające jeżyny.

Na Świniarce czekała nagroda - pieczone kiełbaski. Oj! To był smak! Niebo w gębie! Jakbyśmy pierwszy raz je jedli... Po posiłku humory były przednie i dzieci nie mogły oprzeć się turlaniu z górki. A górka sama jakby je do tego zachęcała świeżą, pachnącą trawką. Ciężko było im zabraniać...

Jednak musieliśmy wracać. Czas się kończył... Ze Świniarki odprowadzał nas zaprzyjaźniony kot nazwany naprędce Patiszonem. Na szczęście przybiegła po niego właścicielka i kot nie zgubił się w lesie. Schodziliśmy drogą wśród drzew - drzewa nas powitały i drzewa nas pożegnały. Wróciliśmy do Olzy.

Bardzo dziękujemy pani Dyrektor za wyrażenie zgody na wycieczkę, panu Wacławczykowi za jej organizację, pani Paździor za sprawowanie opieki nad uczniami, a przede wszystkim dziękujemy Rodzicom, dzięki którym pojechały wszystkie dzieci.

A. Kruczek

galeria

Więcej

Spotkanie z policjantami

9 września odwiedzili naszą szkołę policjanci z Komendy Powiatowej z Wodzisławia Śląskiego. Spotkanie podzielone zostało na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II-III. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasi Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. 

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VI. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Poruszono także temat używek oraz cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu, a przede wszystkim z Facebooka. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę uświadamiali uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Coroczne spotkania prowadzone przez specjalistów w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów. Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.

A. Kruczek

galeria

Więcej

Pierwszy dzwonek!

Pierwszy dzwonek już za nami! W czwartek uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, ale akademia trwała bardzo krótko, bo niestety w naszych szeregach zabrakło klasy I.

Zebranych witała klasa 4 i 3.

galeria

Więcej

Nowy rok szkolny 2016/2017

W czwartek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2016/2017. Na godzinę 8.00 zapraszamy do kościoła parafialnego na mszę szkolną, po której, o godzinie 9.00, odbędzie się akademia w sali gimnastycznej naszej Szkoły.

Więcej

Informacja o przyznaniu pomocy materialnej

Gmina Gorzyce ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2016/2017

INFORMACJA O PRZYZNANIU POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNE

Na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLI/366/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegium zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce.

Osoby uprawnione

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Kryterium dochodowe

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł. netto.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym,
 • dokumenty potwierdzające uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
 1. zaświadczenie z zakładu pracy dla osób zatrudnionych,
 2. odcinek lub zaświadczenie z emerytury, renty
 3. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu świadczeń społecznych,
 4. zaświadczenie lub kserokopia dokumentu potwierdzającego otrzymanie alimentów,
 5. zaświadczenie lub kserokopia nakazu płatniczego, dla osób posiadających gospodarstwo rolne,
 6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wypłacanym zasiłku dla bezrobotnych / zaświadczenie o bezrobociu,
 • oświadczenie o występowaniu w rodzinie wielodzietności,
 • oświadczenie o niepełnosprawności / zaświadczenia lekarskiego o ciężkiej lub długotrwałej chorobie
 • oświadczenie, że rodzina jest niepełna
 • w przypadku uczniów szkół Ponadgimnazjalnych zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,
 • itd.

Tryb i termin składania wniosku

Wnioski należy składać wraz z pełnym kompletem dokumentów w terminie do 15 września 2016 r. w sekretariacie Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach, ul. Bogumińska 13 w Gorzycach.
Druk wniosku można odebrać w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej w Gorzycach, ul. Bogumińska 13: poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00 lub pobrać ze strony internetowej: www.gzof.gorzyce.bip.info.pl.

Więcej

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Można śmiało powiedzieć, że śpiewająco zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. Po uroczystej mszy św. brać szkolna zebrała się w sali gimnastycznej. W obecności pani Dyrektor Edyty Cogiel, zastępczyni Przewodniczącej Rady Rodziców – pani Izabeli Kozielskiej, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców, akademię rozpoczęła p. Dominika Pośpiech – Społeczny Zastępca Dyrektora, wzywając do wprowadzenia sztandaru szkolnego i odśpiewania hymnu narodowego. Póżniej przemawiała pani Dyrektor Edyta Cogiel i pani Izabela Kozielska. Panie pogratulowały owocnej pracy uczniom i nauczycielom oraz podziękowały pracownikom szkoły za współpracę w ciągu mijającego roku szkolnego. Pani Dyrektor przypomniała także uczniom zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas wakacji.

Kolejne punkty programu były bardzo przyjemne dla uczniów, którzy odnieśli sukcesy naukowe i otrzymali wzorowe zachowanie. Pani Dyrektor z wychowawcami rozdała świadectwa z wyrożnieniem, a pani Izabela Kozielska wręczyła nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. 

Dyplomy i nagrody rozdano także uczniom za sukcesy w konkursach szkolnych i ogólnopolskich, za pracę w sklepiku szkolnym i bibliotece, a także najlepszym czytelnikom. Stypendia naukowe otrzymali: Wiktoria Pośpiech, Natalia Bogacz, Anna Zając, Magdalena Długi, Dominika Długi, Dagmara Goraus i Cyprian Frączek. Samorząd Uczniowski także przekazał nagrody laureatom szkolnych samorządowych konkursów oraz puchar panu Dawidowi Wacławczykowi, którego w plebiscycie wybrano Nauczycielem Roku. Podziękowania od Opiekuna Samorządu i drobne upominki od Rady Rodziców ortrzymali uczniowie pracujący w Samorządzie Uczniowskim.

Został również przekazany sztandar szkolny, którego w tym roku szkolnym reprezentowali: Natalia Dłużniak, Dagmara Goraus i Cyprian Frączek, na ręce: Natalii Bogacz, Anny Zając i Pawła Nawrata.

Na zakończenie imprezy oficjalnie została pożegnana przez społeczność szkolną pani Dominika Stasiak-Maziarz oraz klasa VI. 

Uczniowie wyróżniający się w nauce

klasa I: Klaudia Bauereka, Emilia Chmiel, Zofia Chomicka, Bartosz Mrozek, Patrycja Siedlaczek, Emilia Wowra

 

 

 

 

klasa II a: Anna Grabarek, Piotr Chomicki, Emilia Kukuczka, Beata Bolik, Emilia Reclik, Mrozek Julia, Tobiasz Seman

 

 

 

 

 

 

 

 

  

klasa III: Samuel Chmiel, Angelika Koch, Oliwia Koch, Pola Kopystyńska, Konrad Kozielski, Katarzyna Łuska, Wiktoria Strof,  Dominik Tyma

 

 

 

                                                                    

klasa IV: Igor Goraus, Kinga Kwiatkowska, Wiktoria Pośpiech

 

 

 

 

klasa V: Anna Zając, Paulina Kwiatkowska, Dominika Długi, Magdalena Długi, Natalia Bogacz, Melania Jeleń, Mateusz Ciuraj, Paweł Nawrat

 

 

 

 

klasa VI: Dagmara Goraus, Natalia Dłużniak, Sandra Koch, Angelika Piprek, Patrycja Wacławczyk, Cyprian Frączek

 

 

 

 

Stypendia naukowe: Natalia Bogacz, Anna Zając, Dominika Długi, Magdalena Długi, Dagmara Goraus, Wiktoria Pośpiech, Cyprian Frączek

 

 

 

A. Kruczek

galeria

Więcej

archiwum wiadomości >>

 

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Tworzenie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony