Zaszczep swoje dziecko!

Warszawa, 8 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo,
Rodzice i Opiekunowie,
 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie – ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii,na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.


Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska 
Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Więcej

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Olzie

Wieczorem 9 listopada mieszkańcy Olzy zgromadzili się w murach Ośrodka Kultury, żeby wspólnie uczcić 100. urodziny Niepodległej. Podniosły nastrój wywołały występy dzieci i młodzieży, podczas których wysłuchaliśmy wierszy i pieśni patriotycznych. 

A. Kruczek

galeria

 

 

 

Więcej

"Rekord dla Niepodległej"

W całej Polsce aż 20 tysięcy przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych zgłosiło swój udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. 

Celem „Rekordu dla Niepodległej” jest wspólne zaśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół w kraju i za granicą. Akcja w naszej szkole odbyła się w piątek, 9 listopada 2018 roku o godzinie 11:11.

A. Kruczek

galeria

Więcej

Profilaktyka uzależnień - warsztaty

Dnia 29.10.2018r. w naszej szkole odbyły się dla wszystkich uczniów warsztaty profilaktyczne poprowadzone przez specjalistę z zakresu profilaktyki. Dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach:

 

 • Klasy I-II „Człowiek za burtą”. Celem warsztatów było zapoznanie dzieci z definicją uzależnienia, poszerzenia wiedzy na temat szkodliwości używek, kształtowanie postawy asertywnej oraz utrwalenie zasad zdrowego stylu życia.
 • Klasy IV-Va „Okiełznać sztormy i nawałnice”. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy na tematy sytuacji wywołujących stres i konflikty, zaznajomienie dzieci z mechanizmami powstawiania różnych emocji, poznawanie metod ich rozładowania, jak i kształtowanie umiejętności negocjacyjnych i pracy w grupie.
 • Klasa Va -VI „Otwarte wody tolerancji”. Celem warsztatów było poznanie idei tolerancji i współdziałania, zrozumienie przyczyn funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, jak i również zwrócenie uwagi na indywidualność każdego człowieka.
 • Klasy VII-VIII „Droga na dno”. Celem warsztatów było zrozumienie czym jest autodestrukcja, uświadomienie konieczności poszukiwania pomocy w razie jej wystąpienia, odkrywanie mocnych stron i dróg pracy nad słabościami, jak i pogłębienie samoświadomości emocjonalnej młodzieży.

A. Krótki

Więcej

Koncert muzyki patriotycznej

W dniu 30 października mogliśmy wziąć udział w lekcji umuzykalniającej.  Zaprezentowane pieśni i preludia patriotyczne były hołdem dla Polski z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Wysłuchaliśmy utworów na klarnet, pianino i puzon, a także pieśni w zaśpiewanych przez sopranistkę. Do akompaniamentu zostali zaproszeni uczniowie naszej szkoły.

Repertuar koncertu:

 • "Warszawianka 1831 roku” (fr. La Varsovienne). Polska pieśń patriotyczna, hymniczna, zaczynająca się od słów Il est levé voici le jour sanglant... (Oto dziś dzień krwi i chwały...). Pieśń została napisana w języku francuskim przez narodowego poetę Francji Casimira François Delavigne'a pod wpływem wydarzeń powstania listopadowego. Autorem najbardziej znanego polskiego przekładu był poeta i historyk Karol Sienkiewicz, brat dziadka Henryka Sienkiewicza. Muzykę skomponował Karol Kurpiński.
 • "My, Pierwsza Brygada". Pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Znana jest również pod tytułem "Legiony to żołnierska nuta". Istnieje kilka wersji słów utworu. Melodia pieśni to Marsz Kielecki nr 10, utworu zapisanego w śpiewniku orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej pod numerem 10. Prawdopodobnym jej autorem był kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski.
 • "Pierwsza kadrowa" 1921 r. Pieśń wojskowa "Marsz Pierwszej Kadrowej" powstała na początku I Wojny Światowej. Dokładnie podczas marszu I Kompanii Kadrowej w dniach 12-16 sierpnia 1914 roku. Autorem słów był żołnierz I Kompanii Kadrowej Tadeusz Ostrowski.
 • "Serce w plecaku" 1933 r. Polska piosenka powstała w 1933 roku. Napisał ją z okazji „Dnia Żołnierza” podoficer Michał Zieliński, nauczyciel muzyki i śpiewu w Jarosławiu. Podczas II wojny światowej śpiewali ją Polacy na wszystkich frontach. Szczególną popularność zyskała w polskich oddziałach partyzanckich.
 • "Przybyli ułani pod okienko" 1914 r. Polska pieśń wojskowa napisana w 1914 przez Feliksa Gwiżdża, który stworzył tekst do melodii ludowej. Początkowo nosiła nazwę "Pieśń czwartego szwadronu", z której wywodziło się późniejsze określenie "czwartacy" w wersie Otwieraj, nie bój się, to czwartacy.
 • "Płynie Wisła, płynie". Jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych polskich pieśni patriotycznych. Pieśń ta powstała w drugiej połowie XIX wieku. Autorem tej pieśni patriotycznej jest najprawdopodobniej Kazimierz Hoffman,
 • "Preludium e-moll", "Walc" - Fryderyka Chopina,
 • "Dziad i baba", "U prząśniczki" - Stanisław Moniuszko.

A. Kruczek

galeria

Więcej

Abrahamowy gyburstag

Poniedziałkowy poranny apel poświęcony był dwóm naszym solenizantkom:

pani Teresie Chłapek i pani Mirosławie Nowak,

które w tym roku obchodzą abrahamowiny. 

Szanowne Panie, przyjmijcie życzenia urodzinowe!

Winszuja Ci dzisio, cobyś se żyła po leku, rajzowała kaj ino se zapragniesz i uśmiychała sie wszyndy i do wszyjstkich.

Coby Cie troski mijały, żeby Ci zawdy zdrowi dopisywało i żebyś umiała znojść czas na marzynia, bo marzynia som fest ważne. Łone nos wyróżniajom łod wszyjstkigo tego, co żyje. 

Winszuja Ci ciepła i zrozumiynio łod bliskich, bo familijo to je ta przistań na morzu, do kerej zawdy możesz sie schować jak wiater wieje i gradym ciepie.  

Niych ci Ponbóczek błogosławi i przimróżo oko jak Ci sie przidarzi robić jakiś gupoty.

Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Olzie

Więcej

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
na którym z lochu, co był twą stolicą lat sto,
swym własny dźwignęłaś się duchem.

Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia,
z ludów jedyny ty lud czystych dłoni.
Co swych zaborców zdumieniem oniemia,
Iż, tym zwycięża jeno, że się broni.

Żadne cię miana nad to nic zaszczycą,
Co być nie mogło przez wiek twą ozdobą!
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czemś największem, czem być można: Sobą!

Leopold Staff

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie
ma zaszczyt zaprosić

Mieszkańców wsi Olza

na uroczyste Obchody Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości,

które odbędą się 9 listopada 2018 roku w Ośrodku Kultury w Olzie o godzinie 17.00. 

 Uczcijmy razem tą ważną rocznicę!

W programie występy uczniów szkoły i przedszkolaków.

 

O Niepodległej - kliknij

Obraz pobrany ze strony - kliknij

Więcej

Cykl: MŁODZI MAJĄ GŁOS - "Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać."

         Zbliżają się uroczystości Wszystkich Świętych, które licznie gromadzą nas nad grobami bliskich. Zapalamy znicze, wspomninamy, wpatrujemy się w zimne płyty nagrobne, ogarnia nas melancholia, a nastrój skłania do przemyśleń: "Po co żyjemy?", "Czy właśnie tak kończy się nasze życie?", "Jaki sens ma ta ciągła życiowa walka, skoro i tak wszyscy umrzemy?". Poniżej głos w tej sprawie zabiera trzynastoletnia uczennica naszej Szkoły. A. Kruczek

          Człowiek nie narodził się po to, by zostać pokonanym. Nasze życie nie polega na wiecznym użalaniu się nad sobą i popadaniu w depresję. Nie powinniśmy bać się upadku i po każdym niepowodzeniu tracić wiary. Wręcz przeciwnie! Gdy upadniemy, powinniśmy unieść wysoko głowę, wstać i nie zważając na przeciwności, biec do przodu. Nikt nigdy przecież nie mówił, że osiągnięcie celu będzie proste. Nikt nie deklarował, że zawsze wszystko pójdzie po naszej myśli. Nie! Nikt tego nie robił, bo każdy wie, że życie to trudny egzamin, test, który zaliczą najsilniejsi.
          Za jednego z najsilniejszych możemy uznać Santiago – głównego bohatera powieści Ernesta Hemingwaya pt. „Stary człowiek i morze”. Był on starym, samotnym i zniszczonym przez życie człowiekiem. Z zawodu świetny rybak, kochający swoje zajęcie. Jednak nie był szczęśliwy. Zmarła mu żona i nie miał potomków. Był sam. Jego jedynym przyjacielem był młody chłopiec Manolin.
          Przyszedł taki czas, że przez osiemdziesiąt cztery dni nie złowił ani jednej ryby. Wszyscy prócz Manolina, uważali, iż jest pechowy i odsunęli się od niego. W miasteczku każdy uważał, że jest za stary na łowienie. On jednak nie tracił wiary i postanowił wypłynąć na głębsze wody niż zazwyczaj.
          Po jakimś czasie na jego haczyk złapała się ryba. Była ona jednak zbyt duża i silna, by Santiago mógł ją wyłowić. Jednak w jego sercu płonął jasny promyczek nadziei, dzięki czemu starzec zaparł się w sobie i mimo wszystko postanowił ją złowić. Czekał więc kilka dni i gdy była dostatecznie wyczerpana, wyciągnął ją z wody.
          Był szczęśliwy i dumny z siebie, bo dążąc uparcie do celu – zwyciężył. Jednak jego radość nie trwała długo. Ryba nie mieściła się w łodzi, zatem musiała zostać do niej doczepiona. Świeża krew zwabiła rekiny. Drapieżne stworzenia w mig pochłonęły całą zdobycz Santiago. Rybak, mimo wytrwałej walki, nie dowiózł do portu swojej zdobyczy. Nie załamał się jednak. Ta wyprawa i połów go zniszczyły, owszem, ale nie pokonały. Postanowił wyłowić rybę i wyłowił, a napaść rekinów była niespodziewana i nie mógł nic zrobić. Walczył do końca, nie poddał się. To świadczy o jego wygranej.
          Można go opisać słowami: „Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać.” Starca zniszczyło życie, ale nie pokonało. Kiedyś ktoś powiedział: „Człowiek nie jest stworzony do klęski” i Santiago o tym wiedział. Wiedział, że narodził się po to, by przezwyciężać swoje ludzkie słabości.

Wiktoria Pośpiech, kl. VII

Więcej

archiwum wiadomości >>

 

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Projektowanie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony