O szkole

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie jest nowoczesną placówką oświatową. Dysponuje siedmioma salami lekcyjnymi, m.in. pracownią multimedialną, salą gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, świetlicą, biblioteką, w których uczy się 115 uczniów. Placówka jest przystosowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych. Nowa część nie ma barier architektonicznych, posiada podjazd i jako jedyna podstawówka w Gminie wyposażona jest w windę. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach matematycznych, grafiki komputerowej, ekologicznych, historycznych, polonistycznych a także w przeglądach wokalnych.

W minionych latach powstały liczne prace uczniów o tematyce regionalnej, np. „Olzańskie ABC”, „Osobliwości Olzy”, „Krzyże pokutne”, „Kapliczka św. Józefa” i inne. Szkoła zdobyła także certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Uczniowie szkoły z klasą”, „Spring day of Europe”.

Pozyskiwane są finansowe środki zewnętrzne w projektach takich jak: „Akademia szkoły z klasą”, „Pracownie komputerowe dla szkół”, „Szansa na sukces”, „Wycieczki do miejsc patriotycznych”, „Mały, duży językiem obcym i komputerem się posłuży”. Nasi uczniowie co roku stanowią znaczny odsetek uczniów sięgających po stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce.

Troską pracowników szkoły jest stworzenie optymalnych warunków do nauki dla wszystkich uczniów i wyrównywanie szans edukacyjnych. Służą temu m.in. regularne wyjazdy na „zieloną szkołę” (Łeba, Świnoujście, Jastrzębia Góra, Zakopane), liczne wycieczki dydaktyczne, wyjazdy do kina i teatru, zajęcia na basenie, akcja „Szklanka mleka dla każdego” i „Owoce w szkole” oraz dożywianie uczniów.

Szkoła jest organizatorem wielu gminnych konkursów oraz współorganizatorem Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Działają tu liczne kółka zainteresowań, takie jak: polonistyczne, matematyczne, ekologiczne, historyczno-regionalne, informatyczne, języka angielskiego, wokalne, taneczne, dziennikarskie a także sportowe.

Dzięki dobrej współpracy z Radą Rodziców udaje się organizować tradycyjne wielkie imprezy środowiskowe: festyn szkolny, zabawę karnawałową, Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Matki. Natomiast dzięki organowi prowadzącemu szkołę, czyli Gminie Gorzyce, możliwa stała się zarówno rozbudowa placówki jak również bieżące remonty i systematyczne doposażanie szkoły.

W dniu 2.12.2008 r. obchodziliśmy 70-lecie istnienia Szkoły. Była to wspaniała okazja, aby podziękować tym wszystkim, którzy szkołę tworzyli i tworzą oraz budują jej wizerunek. W naszej wdzięcznej pamięci pozostają dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, absolwenci, rodzice i wszyscy, którzy dbali o szkołę, pracowali dla niej oraz szanowali jej imię.

mgr Edyta Cogiel
Dyrektor Szkoły

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Projektowanie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony