Rok szkolny 2013/2014

Nowy rok szkolny 2013/2014

2 września już od rana odczuwało się to specyficzne, coroczne podekscytowanie. Przecież progi naszej szkoły mieli przekroczyć kolejni pierwszoklasiści. Na szczęście wszystko było zapięte na ostatni guzik, więc kiedy zabrzmiał pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2013/2014, pani Dyrektor Edyta Cogiel ze spokojem i z radością przywitała uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. Później uczennice IV klasy krótkim programem artystycznym, dodały otuchy nowym uczniom. Następnie przyszli pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne oraz ślubowali być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej w Olzie oraz Ojczyzny. I wreszcie Pani Dyrektor pasowała Paulinę, Samuela, Angelikę, Oliwię, Polę, Konrada, Kasię, Wiktorię, Adama, Dawida, Ksawiera, Mateusza, Mateusza, Dominika, Kacpra na uczniów I klasy.
Od tej pory, wraz z wychowawczynią – p. Dominiką Pośpiech, cała piętnastka rozpoczęła nowy, ekscytujący etap swojego życia.
Życzymy Im wszystkiego dobrego, wspaniałych przyjaciół a przede wszystkim zdobycia nowych umiejętności, wiadomości oraz fantastycznych ocen.

Dominika Pośpiech

galeria

Więcej

Dzień Ziemi 24.09.2013

Apel z okazji Dnia Ziemi odbył się w naszej szkole 24 września 2013 roku. Zorganizowała go klasa VI pod opieką p. Doroty Raczyńskiej. Uczniowie podczas wystapienia podkreślali m.in. jak ważne dla świata jest segregowanie odpadów i świadome korzystanie z dobrodziejstw natury. 


Agnieszka Kruczek

galeria

 

Więcej

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się 2.10.2013. Poprzedzono je dwutygodniową kampanią wyborczą. W dniu wyborów każdy z kandydatów wygłosił na forum szkoły swoje obietnice wyborcze po czym przystąpiono do demokratycznych wyborów. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: Jakub Ciuraj, Agata Olszar, Kinga Jęczmionka. Uczniowie z chęcią uczestniczyli w głowosaniu o czym świadczy 96% frekwencja. Po podliczeniu głosów okazało się, że największym zaufaniem obdarzono Maćka Hojkę, który wygrał z Mateuszem Groborzem i Zuzanną Chłapek, zostając Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

Dawid Wacławczyk

galeria

Więcej

Dzień Chłopaka

Z okazji Dnia Chłopca odbyły się w klasach spotkania przy ciastku. W tym dniu dziewczęta złożyły swoim kolegom serdeczne życzenia i ofiarowały drobne upominki.

Agnieszka Kruczek

Więcej

Prelekcja dla klas I-VI przeprowadzona przez trenerów ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychologii 3.10.2013

 3 października odbyła się nietypowa lekcja dla uczniów naszej szkoły z psychologami i trenerami na stałe pracującymi w Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychologii. Dzieci wzięły udział w programie profilaktycznym "Kto mieczem wojuje". Pracowały w dwóch grupach wiekowych - klasy I-III i IV-VI. 

Naważniejszym celem tego spotkania było uświadamianie uczniom faktu powrotu przemocy do agresora - wszak reakcji na złość, wraz z jej wszelkimi przejawami, uczą się już najmłodsi ludzie. Nawyki z dzieciństwa będą oddziaływać zatem na człowieka dorosłego. Dlatego tak istotne jest, by Jaś nauczył się, jak reagować na wszelkiego typu frustracje po to, by Jan umiał stawiać im czoła.

Złość jest negatywna dopiero wtedy, gdy wyrządza krzywdę innej osobie.

 

Agnieszka Kruczek

 

 

Więcej

Dzień Edukacji Narodowej - polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego

Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko nauczycieli, ale całej społeczności szkolnej. 14 października 2013 r. w naszej Szkole odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele oraz uczniowie placówki.

Imprezę otworzyła dyrektor Edyta Cogiel, która przekazała wszystkim życzenia, podziękowania oraz przedstawiła osoby, które otrzymały Nagrodę Dyrektora Szkoły i Wójta Gminy Gorzyce. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali: Dorota Raczyńska, Renata Wala, Barbara Wuwer, Henryk Krótki, Dawid Wacławczyk. Nagrodę Wójta Gminy Gorzyce otrzymały: Krystyna Kozubek i Urszula Parzych. 

Oprawę artystyczną imprezy przygotowała klasa VI, IV i III. Przedstawiono wesołą Galę Nauczycielskich Oskarów okraszoną żartami o szkole, piosenką oraz układem tanecznym w wykonaniu dziewcząt z klasy V i IV.

W dalszej części spotkania głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Dominika Kotmus, która złożyła gorące życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz, razem z reprezentantami Rady Rodziców, wręczyła kwiaty wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

A z okazji dzisiejszego święta chciałabym życzyć wszystkim Uczniom zdrowej ambicji, bo ona jest jak ogień w maszynie parowej - zbyt silna może spowodować wybuch i poparzenie, a zbyt słaba nie stanie się siłą napędową. Życzę Wam zatem, abyście mieli ambicji w sam raz.

Agnieszka Kruczek

galeria

 

Więcej

Lekcja umuzykalniająca 14.10.2013

Na tegorocznej lekcji umyzykalniającej mogliśmy wysłuchać utworów znanych kompozytorów muzyki poważnej. Wykonywane były na pianino, trąbkę, skrzypce i klarnet. Godzina z muzyką klasyczną uświetniła obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Agnieszka Kruczek

Więcej

Dzień Papieski 16.10.2013

W środę 16 października br. uczniowie naszej szkoły brali udział w Dniu Papieskim w DPS. Program słowno - muzyczny „Przy portrecie Papieża” wystawiono z okazji 35. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża oraz w 5. rocznicę nadania imienia Papieża Jana Pawła II.
Występ uczniów został nagrodzony gromkimi brawami i licznymi pochwałami ze strony słuchaczy. Na koniec spotkania uczniowie ucałowali relikwie Jana Pawła II. Ks. Lucjan Bieniek, na którego zaproszenie wystąpiliśmy dodał na zakończenie, że już teraz zaprasza nas znów w przyszłym roku.
Człowiek: uczniowie i nauczyciele zrobili swoje: próby, na które składały się liczne powtórki wierszy, dialogów i piosenek, ale Duch Św. i Jan Paweł II /o co prosiliśmy w licznych modlitwach/ towarzyszyli naszym występom, co dało się odczuć od pierwszej chwili.
Dziękuję ks. Lucjanowi Bieńkowi za zaproszenie, pracownikom DPS-u za gościnne przyjęcie i poczęstunek. Panom kierowcom z DPS za przywiezienie dzieci na próbę. Radzie Rodziców za pokrycie kosztów przejazdu autokarem w dniu występów i zakup materiałów do scenografii.
Dziękuję: pani Krystynie Kwaśnica za podjęcie trudu czuwania nad całością przedstawienia, panu Arkadiuszowi Kretkowi za oprawę muzyczną.
Moim uczniom dziękuję za zaangażowanie, trud włożony w przygotowanie przedstawienia, naukę tekstów i obecność na licznych próbach.

Joanna Paździor

Więcej

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) przy współpracy z Polską Radą Resuscytacji oraz szkołami uczestniczącymi w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” zaprosiła nas 16 października (środa) w samo południe do ustanowienia rekordu w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy. Organizatorzy postawili sobie za cel, by jak najwięcej uczestników prowadziło resuscytację krążeniowo-oddechową (wdechy ratownicze oraz uciski klatki piersiowej) w jednym czasie. Działania te miały być prowadzone na fantomach otrzymanych od Fundacji .
Na pobicie rekordu w naszej szkole zaprosiliśmy ratownika medycznego Ochotniczej Straży Pożarnej Pana Patryka Hiltawskiego i naszą higienistkę szkolną. Akcję rozpoczęliśmy zgodnie z zapowiedzią o dwunastej w południe. Przez pół godziny uczniowie naszej szkoły wykonywały na manekinach resuscytację krążeniowo-oddechową zmieniając się w trakcie i zmagając się z trudnością wykonywania na przemian 30 ucisków klatki piersiowej i 2 wdechów ratowniczych. Wydarzenie to nagrywaliśmy i wkrótce zamieścimy na stronie internetowej pośrednictwem kanału Youtube Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: http://www.youtube.com/orkiestra
Akcję zorganizowano w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca (16 października). Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy chce w ten sposób zwrócić uwagę na to, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Każda szkoła biorąca udział w wydarzeniu otrzyma stosowny certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Bogusia Oślizło

galeria

Warto zagrać w "Pierwsza pomoc"

Więcej

Dzień Patrona Szkoły

Dzień Patrona Szkoły obchodzony był w tym roku orginalnie. Oprócz tradycyjnego apelu, przypominającego informacje dotyczące Karola Miarki, uczniowie wzięli udział w konkursie na najlepiej odśpiewany hymn Szkoły. Wygrała klasa III.

Apel zorganizowała klasa V pod opieką wychowawczyni Aleksandry Sobali.

Agnieszka Kruczek

galeria

Więcej

Święto Niepodległości w podniosłym klimacie

W 1918 roku Polska, po 123 latach niewoli, odzyskała niepodległość. Dla upamiętnienia 95. rocznicy odzyskania niepodległości, nauczyciele i uczniowie naszej Szkoły, 8 listopada br., przygotowali piękną i wzruszającą lekcję historii z tamtego okresu. Informacje historyczne, stare zdjęcia oraz pieśni patriotyczne zaprezentowano multimedialnie. Dzieci obejrzały krótkometrażowe filmy poruszające tematykę walki o niepodległość. Wszystko po to, aby wszczepić w młode serca uczucia do własnego kraju.

Agnieszka Kruczek

galeria

Więcej

Kim była Egipcjanka Dżet-Amonet-ius-anch?

7 listopada uczniowie z klasy V i VI odwiedzili Muzeum w Raciborzu. Zbiory Muzeum w Raciborzu szacuje się na około 30 tysięcy sztuk i zespołów zabytków z dziedziny: archeologii, historii, etnografii, sztuki i rzemiosła artystycznego. Najciekawsze z nich prezentowane są na wystawach. 

Uczniowie zapoznali się z wystawami stałymi prezentowanymi w dwóch budynkach. Największe emocje wzbudziła wystawa "W Domu Ozyrysa" oraz interaktywna ekspozycja czasowa "Świat Zmysłów".

"W Domu Ozyrysa" - na tej wystawie imitującej komorę grobową prezentowany jest zespół zabytków starożytnego Egiptu. W jego skład wchodzą: mumia Egipcjanki Dżet-monet-us-anch, kartonaż i dwa drewniane, antropoidalne sarkofagi. Eksponowaną mumię owinięto od stóp do połowy ramion w oryginalne bandaże, kartonaż i sarkofagi zaprezentowano oddzielnie. Całość ekspozycji w doskonały sposób ilustruje ostatnie fazy mumifikacji związane z bandażowaniem ciała i umieszczeniem go w kartonażu i sarkofagach.

Dżed-Amonet-ius-anch pochodziła z zamożnej rodziny. Przyszła na świat prawdopodobnie w Memfis, ok. 800 r. p.n.e. Ojciec dziewczyny, Anch-Chonsu, piastował bliżej nieznane stanowisko w Tebach. Rodzice nadali jej imię jeszcze przed narodzeniem. Oczekując na narodziny, udali się do wyroczni bogini Amonet. Ta odpowiedziała: ona będzie żyć. Stąd wywodzi się imię – Dżed-Amonet-ius-anch – które oznacza dosłownie "mówi Amonet ona będzie żyć". Niewiele wiadomo o samym życiu kobiety. Zachowała się jednak informacja, iż po wyjściu za mąż otrzymała tytuł "pani majątku", przysługujący bogatym mężatkom. Wiadomo również, że przynajmniej dwukrotnie zostawała matką. Wiek, w którym zmarła, szacuje się na około 19-20 lat. Śmierć prawdopodobnie nastąpiła w wyniku komplikacji przy porodzie.

 

Agnieszka Kruczek

galeria

Więcej

"Hej, mówię sobie - siłę masz i nie w przegraj-wygraj grasz, ale w pokonanie siebie..."

19 listopada z własnej inicjatywy klasa VI wybrała się na film pt. "Mój biegun" Marcina Głowackiego. Film ten nie był rozrywkową animowaną historyjką, trzymającą w napięciu przygodówką, ale wprawką do prawdziwego życia bez wirtualnych wielokrotnych "lajfów". Nie było ubarwień, upiększeń, holliwoodzkiego happy endu. Proza życia wbiła w krzesła i systematycznie wyciskała łzy bólu, złości i niemocy. Film spotkał się z różnorakim przyjęciem naszej młodzieży - pojawiały się głosy krytyki, ale i głośne dowody na głębokie przeżywanie jego treści. To dobrze - to znak, że zapadnie im w pamięć.

Agnieszka Kruczek

 

Z cyklu Prawdziwe historie: "Mój biegun" opowiada historię Jasia Meli i jego rodziny od tragicznej śmierci Piotrusia - brata chłopca, do momentu wyprawy na biegun północny. To opowieść o heroicznej walce z samym sobą, z której płynie morał, że każde trudne i bolesne zdarzenia można przekuć w siłę.

Jan Mela (ur. 30 grudnia 1988 w Gdańsku) – polski polarnik, najmłodszy w historii zdobywca biegunów (północnego i południowego) w ciągu jednego roku. Jest jednocześnie pierwszym niepełnosprawnym, który dokonał takiego wyczynu. Założył fundację Poza Horyzonty. Współautor programu podróżniczego w Radiu Kraków – Między biegunami.

Jan Mela stracił lewe podudzie i prawe przedramię w wyniku porażenia prądem, którego doznał 24 lipca 2002 w Malborku, kiedy wszedł podczas deszczu do niezabezpieczonej stacji transformatorowej. Odzyskawszy przytomność, dotarł o własnych siłach do domu. Został niezwłocznie przewieziony do szpitala w Gdańsku, gdzie po trzech miesiącach leczenia podjęto decyzję o amputacji kończyn.

Wyprawy:

 • 2004: "Razem na Biegun". Kontakt z Markiem Kamińskim nawiązał owocnie z pomocą Natalii Ostrowskiej, żony Wojciecha Ostrowskiego, a także rodziców. Wyprawa obejmowała oba bieguny Ziemi (północny i południowy) w jednym roku, dotarł tam razem z Markiem Kamińskim, Wojciechem Ostrowskim i Wojciechem Moskalem (biegun północny).
 • 2008: Wyprawa na Kilimandżaro – wyprawa na najwyższy szczyt Afryki
 • 2009: Wyprawa na Elbrus – wyprawa na najwyższy szczyt Kaukazu, w wyprawie uczestniczy niewidomy od urodzenia Łukasz Żelechowski i Piotr Pogon, który od 20 lat walczy z chorobą nowotworową i przeszedł resekcję płuca.
 • 2010: Wyprawa na El Capitan – wyprawa wspinaczkowa na liczący ponad 1000 metrów szczyt El Capitan w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W wyprawie brał udział Andrzej Szczęsny, paraolimpijczyk i narciarz zjazdowy, który przeszedł amputację nogi.

Świat to nie tylko słodycz. To bardzo podłe i paskudne miejsce i nieważne jak twardy jesteś, to przydusi cię do gleby, jeśli mu na to pozwolisz. Nic nie uderzy cię tak mocno jak życie. Nieważne jak mocno bijesz, ale ile jesteś w stanie znieść i nadal iść do przodu. Na tym polega zwycięstwo! Jeśli wiesz, na co cię stać, rób to, na co cię stać. A jeśli nie jesteś tym, kim chcesz być, nie szukaj winy w innych, tak robią tchórze. Rocky Balboa

Więcej

V Wojewódzki Turniej Szkół im. Karola Miarki

14.11.2013 rozegrany został V Wojewódzki Turniej Szkół im. Karola Miarki piłki nożnej chłopców. Zawody odbyły się w kategoriach klas 5-6 oraz 3-4, a wyniki liczone były jako suma zdobytych punktów obydwu drużyn. Dzięki dobrej postawie naszych drużyn chłopcy zajęli III miejsce.

Składy drużyn:

3-4 : Artur Zychma, Cyprian Frączek, Szymon Tomala, Kacper Wojtczak;
5-6: Mateusz Chłapek, Maciej Hojka, Patryk Warzeszka, Jakub Ganita, Paweł Kurzydło.

Dawid Wacławczyk

Ból nie mówi ci kiedy powinieneś przestać. Ból to taki mały głos w twojej głowie, który próbuje cię powstrzymać, ponieważ wie, że jeśli będziesz kontynuował, zmienisz się. Nie pozwól, by powstrzymał cię przed byciem tym, kim możesz się stać.
Wyczerpanie powie ci kiedy powinieneś przestać. Osiągniesz swoje granice tylko wtedy, gdy już nie będziesz w stanie iść ani kroku dalej.
Kobe Bryant

Więcej

Chłopcy z Olzy najlepsi w gminie w piłce nożnej

Gminny turniej piłki nożnej chłopców dla klas I – III organizowany przez Szkołę Podstawową w Olzie przyniósł wiele emocji. 6 drużyn z naszej gminy: Turza Śl, Rogów, Gorzyce, Gorzyczki, Bluszczów, Olza oraz gościnnie SP Rydułtowy nr 1, walczyło zaciekle o Puchar Dyrektora Szkoły. Drużyny podzielono na dwie grupy, z których po dwie drużyny awansowały do półfinałów.

W meczach grupowych nie zabrakło emocjonujących meczów, jednak do dalszej fazy awansowały i zagrały o finał: Gorzyczki – Olza 0:4 (Kacper Wojtczak 3, Mateusz Ciuraj 1 ) oraz Gorzyce – Rydułtowy 0:0 po karnych 0:1. Szczególnie drugi półfinał był bardzo emocjonujący, gdzie po bardzo dobrym meczu i dramatycznym konkursie rzutów karnych, goście z rydułtowskiej jedynki awansowali do finału.

Na najniższym stopniu podium stanęła drużyna SP 1 Gorzyce, która pokonała Gorzyczki 2:1. W finale Olza, mimo iż przegrywała 0:1, zdołała pokonać rywala 4:1 po dwóch bramkach Kacpra Wojtczaka i Mateusza Ciuraja. Zwycięska drużyna oprócz wcześniej wymienionych wystąpiła w składzie: Łukasz Szefer – bramkarz, Kamil Bajer, Piotr Poteraj, Paweł Nawrat, Kamil Kukuczka, Igor Goraus, Łukasz Sezeniewski.

Dawid Wacławczyk

galeria

Poświęć się grze, a wtedy gra poświęci się Tobie. Jeżeli będziesz robił skróty w grze, gra skróci Ciebie. Jeśli włożysz w to wysiłek przyjdą do Ciebie dobre rzeczy. To jest prawda o grze i w pewnym sensie o życiu też. Michael "AIR" Jordan

Więcej

X Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

2 grudnia 2013 r. nasi uczniowie wzięli udział w X Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców. Po porażce 0:1 z Rogowem, 0:4 z Gorzyczkami oraz zwycięstwem 1:0 nad Lutynią Dolną nasi chłopcy niestety nie awansowali do dalszej fazy turnieju. Za udział otrzymali pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz piłkę.
Skład drużyny: Mateusz Chłapek, Maciej Hojka, Patryk Warzeszka, Łukasz Adamczyk, Kacper Wojtczak, Dariusz Hlubek, Jakub Ganita.

Dawid Wacławczyk

 

Nie możesz stać się numerem jeden z dnia na dzień ani nawet w ciagu kilku lat… Będziesz przegrywać wiele biegów i musisz to zaakceptować, wyciągnąć z tego wnioski i wierzyć, że wygrasz następnym razem, biorąc pod uwagę, że masz szansę następnym razem znów przegrać... Cały czas musisz wierzyć, że następny raz wygrsz…aż do dnia, kiedy to się stanie. Paula Radcliffe

Więcej

"A dzisiaj Barbórka, wesoły to dzień. Zabawa górnicza, więc ciesz się i śmiej!"

Obchody Dnia Górnika są już wieloletnią tradycją olziańskiej podstawówki. Dzieci zawsze z wielkim zaangażowaniem i przejęciem prezentują swoje umiejętności taneczno-wokalne na deskach Wiejskiego Domu Kultury przed zebraną bracią górniczą. W tym roku pracę młodych aktorów koordynowała p. Krystyna Kozubek.

"Zawsze spokojnej i bezpiecznej pracy w kopalni - Szczęść Boże!" Tego Górnicy Wam Życzymy.

Agnieszka Kruczek

galeria

Siła nie bierze się z wygrywania. Twoje zmagania rozwijają twoją siłę. Kiedy pokonujesz trudności i decydujesz się nie poddawać, to jest siła. Arnold Schwarzenegger

Więcej

Lekcja umuzykalniająca

Lekcje umuzykalniające są fantastyczną nauką ujętą w ramy zabawy. Tym razem uczniowie mogli oglądać i próbować swoich sił w tańcach indiańskich. Zajęcia odbyły się 5.12.2013r.

Agnieszka Kruczek

galeria

Więcej

Mikołajki

Święty Mikołaj i w tym roku nie zapomniał o grzecznych uczniach. Przybył do nich z prezentami 6 grudnia w towarzystwie aniołka i diabła.

Tego dnia jak zwykle wszyscy od rana gorączkowo wyglądali brodatego gościa. Św. Mikołaj nie zawiódł – pojawił się w szkole z workiem pełnym prezentów. Dzieci obiecały, że będą grzeczne i będą się pilnie uczyły, a gość z dalekiej Laponii – że za rok znowu je odwiedzi.

Dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowanie przyjazdu Świętego!

Agnieszka Kruczek

galeria

Nie możesz przeżyć perfekcyjnego dnia bez zrobienia czegoś dla kogoś, kto nigdy nie będzie w stanie ci się odwdzięczyć. Trener John Wooden

Więcej

XII Gminne Zawody Pływackie

9.12.2013 r. odbyły się XII Gminne Zawody Pływackie. Nasi uczniowie zdobyli 6 medali oraz puchar za III miejsce w sztafecie. 

 • II miejsce - 25 m stylem dowolnym kl. I - III - Paulina Kwiatkowska
 • II miejsce - 25 m stylem grzbietowym kl. I - III - Paulina Kwiatkowska
 • I miejsce - 50 m stylem grzbietowym kl. IV - VI - Natalia Dłużniak
 • II miejsce - 50 m stylem dowolnym kl. IV - VI - Natalia Dłużniak
 • II miejsce - 50 m stylem grzbietowym kl. IV - VI - Agata Olszar
 • II miejsce - 50 m stylem klasycznym kl. IV - VI - Agata Olszar
 • III miejsce - sztafeta 4x25 m stylem dowolnym - Jakub Ganita, Łukasz Adamczyk, Anna Nikiel, Natalia Dłużniak

Inne wyniki naszych uczniów:

Anna Nikiel - IV m styl dowolny, V m styl grzbietowy,
Justyna Kamczyk - VI m styl dowolny, V m styl klasyczny
Łukasz Adamczyk - V m styl dowolny, VI m styl grzbietowy
Jakub Ganita - VI m styl dowolny, V m styl grzbietowy

Dawid Wacławczyk

Tak naprawdę wszystko zależy od zawodników, czy ich talent się rozwinie w przyszłości. Sama chęć nic nie pomoże, trzeba naprawdę dać z siebie bardzo dużo na treningach. Trzeba stawiać sobie cele każdego roku i do nich dążyć. Adam Wójcik (koszykarz)

Więcej

Cicha noc, święta noc...

"O Królu, który napełnił miłością"

Zagubieni w gąszczu obowiązków, przytłoczeni ciężarem zakupów, zapominamy o istocie Bożego Narodzenia.
Ostatni dzień spędzony w szkole przed tzw. przerwą świąteczną, staje się co roku okazją ku temu, by tajemnicę zbliżających się Świąt rozważyć, przemyśleć, pogłębić po to, by nie zagubić (o co nie trudno) jej głębokiego sensu, znaczenia i wartości.
Szkolni reporterzy-aktorzy, pytając przechodniów załamali ręce usiłując przygotować reportaż o świętach. Postanowili zatem opowiedzieć zebranym o Królu, który rodząc się 2000 lat temu przyniósł na świat MIŁOŚĆ, która winna być istotą naszego chrześcijańskiego życia - co udalo się im znakomicie.

Wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocznego przedstawienia składam serdeczne podziękowania.

Joanna Paździor

galeria

Więcej

Dzień Babci i Dziadka

Uczniowie naszej Szkoły, jak co roku, zaprosili swoje babcie i dziadków na uroczystość z okazji ich święta. Z pomocą rodziców przygotowali słodki poczęstunek, a przy wsparciu nauczycieli i wychowawców wesołe występy.

W piątkowy wieczór, 17 stycznia 2014 roku, wnuczęta miały okazję pochwalić się dziadkom swoimi talentami - wokalnymi, tanecznymi, aktorskimi i grą na instrumentach, prezentując piosenki, układy taneczne i zabawne skecze. Mamy nadzieję, że goście wspaniale bawili się z wnukami i miłe wrażenia zabrali do domów. 

Życzenia bohaterom spotkania złożyły nie tylko wnuczęta, ale również pani Dyrektor Edyta Cogiel, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Marzena Hojka oraz wszyscy pracownicy placówki.

 Agnieszka Kruczek

galeria

Więcej

Balik karnawałowy

W dniu 4.02.2014r. odbył się balik przebierańców dla klas I-III. Uczniowie III kl. przystroili „łącznik”. Komitet Rodzicielski zadbał o poczęstunek. Zabawa jak zwykle była przednia, a kostiumy pomysłowe. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się konkursy przygotowane przez Justynę Kamczyk z kl. V oraz tradycyjne wybory Króla i Królowej Balu.

Dominika Pośpiech

galeria

Więcej

Sukces trzecioklasistek

Uczennice klasy III: 

Magdalena Długi, Dominika Długi i Natalia Bogacz

zajęły II miejsce w Powiatowym Konkursie Czytelniczym "Tuwim dzieciom".

Gratulujemy!

Elżbieta Górska

Więcej

Spotkanie z "Małym Księciem"

Wyjazdy do Gliwickiego Teatru Muzycznego cieszą się niegasnącą popularnością. Właściwie nikogo nie muszę do nich namawiać - szybko pojawia się komplet chętnych. Dzięki temu mogliśmy wyjechać na musical pt. "Mały Książę" w dniu 13 lutego 2014 r., wystawiany z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Widowni ukazana została kosmiczna wędrówka jasnowłosego chłopca poszukującego przyjaźni, któremu jego nowopoznany przyjaciel Lis uświadamia, że "Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu". 

Większa część akcji spektaklu odbywała się w kosmosie, dlatego też został on zrealizowany przy użyciu multimedialnych technologii, które obrazowały bezkres przestrzeni kosmicznej. Świetnym pomysłem było również wędrowanie Latarnika nad głowami dzieci oraz poruszający się na wysokich szczudłach Geograf i jego asystentka. Natomiast Lis zaskoczył bieganiem po widowni. Dzieciom jednak najbardziej podobał się Latarnik i jego cyrkowe loty nad widownią.

Aktorów można było oglądać na dwóch olbrzymich telebimach, dzięki którym każdy z widzów miał możliwość widzieć dokładnie co się dzieje na scenie. Jako ciekawostkę chciałabym dodać, że jednym z młodziutkich aktorów grających postać Małego Księcia jest mieszkaniec Skrzyszowa - Paweł Wawrzyczny.

Po wyjściu z teatru dzieci wymieniały się spostrzeżeniami, opiniami, porównywały "Małego Księcia" z obejrzanym w tamtym roku "Tarzanem".

Kolejnym etapem wyjazdu była wizyta w drugiej co do wielkości w naszym kraju Palmiarni. Poprzez uczestnictwo w programie „Ścieżka wiedzy o roślinach egzotycznych", uczniowie skorzystali z niepowtarzalnej możliwości bezpośredniego kontaktu z egzotyczną przyrodą i subtropikalnym klimatem. Tematyka ścieżki obejmowała omówienie grup roślin przyprawowych i sukulentów oraz rodziny bambusów i palm. Bardzo duże wrażenie na dzieciach wywarły kilkumetrowe bananowce i palmy, ale zachwycił pawilon akwarystyczny z gigantycznymi zbiornikami. Największy, o pojemności 60 tysięcy litrów, jest zbiornik środowiska Amazonki, pozostałe mają pojemność od 11 - 13 tysięcy litrów.

W czasie tego wyjazdu każdy znalazł coś dla siebie - wzruszenie i radość podczas spotkania z żywym teatrem oraz fascynację florą i fauną.

Na koniec chciałabym podziękować uczniom za nienaganne maniery i wspólnie spędzony czas.

Agnieszka Kruczek

Więcej

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/15
Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie


Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia składanego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Przyjmowanie zgłoszeń – od 1 do 14 marca 2014 r.
 
Kandydaci do klas I zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjmowani w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych kandydata. Przyjmowanie wniosków – od 15 do 31 marca 2014r


Zgłoszenia lub wnioski należy składać

w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 14:30.


 Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.


Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w oparciu o następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów:

 • wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt,
 • kontynuacja kształcenia w placówkach oświatowych znajdujących się w tej samej miejscowości - 4 punkty,
 • kandydaci na uczniów klas I, których rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do wybranej szkoły – 3 punkty,
 • uczniowie spoza obwodu, ale zamieszkali na terenie gminy Gorzyce - 2 punkty,
 • uczniowie zamieszkali na terenie sąsiednich gmin - 1 punkt.

O przyjęciu decyduje suma punktów licząc od wartości najwyższej do najniższej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń – od 1 do 14 marca 2014 r.
 2. Przyjmowanie wniosków – od 15 do 31 marca.
 3. Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości – od 1 do 10 kwietnia 2014 r.
 4. Postępowanie uzupełniające (jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami) – od 11 kwietnia do końca sierpnia 2014 r.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • wniosek, 
 • oświadczenia o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych.


Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły.

Więcej

"Lego przygoda"

Dnia 22 lutego w sobotni poranek 36 uczniów z klasy 3, 4 i 5 pojechało do rybnickiego Multikinanaprojekcję filmu "Lego przygoda". Film był niezmiernie interesujący, z mnóstwem pomysłów na różnego rodzaju wykorzystanie owych kultowych klocków.

Po projekcji uczniowie wraz z opiekunami spacerem obeszli uroczy Rynek miasta Rybnik po czym zakupili lody w sieci McDonald. Niestety nie znaleźli się w grupie odważni do dokonania zakupu z wykorzystaniem języka angielskiego. Powrót do Olzy był planowy, a wycieczka przebiegła bez kłopotów.

Aleksandra Sobala

Więcej

Projekt "Lepsza Szkoła"

LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Szkoła realizuje projekt Lepszej Szkoły z języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, w projekcie uczestniczą uczniowie klas I - V.

Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania, rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej i kształcenie nauczycieli. Uczestnictwo w projekcie daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Testy przeprowadzane są w sześć razy w roku szkolnym, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów.

Agnieszka Kruczek

Więcej

Dary dla Ukrainy!

Akcja zbierania darów dla Ukrainy miała w naszej szkole swój finał 10 marca 2014 r. Wszystkim ofiarodawcom - rodzicom, uczniom i pracownikom szkoły - serdecznie dziękujemy!

Agnieszka Kruczek

Więcej

Pierwszy dzień wiosny!

Pierwszy dzień wiosny obchodziliśmy w szkole 20 marca 2014r. Klasa II pod opieką p. Gerdy Ciuraj przygotowała przedstwienie opowiadające o zwierzętach budzących się do życia. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wcielały się w swoje role, doskonale się przy tym bawiąc.

Po inscenizacji uczniowie mieli możliwość spotkać się z pisarzem - p. Sławomirem Hanakiem, piszącym powieści dla dzieci i młodzieży. Okazało się, że ma już swoich stałych czytelników wśród publiczności, co nas bardzo ucieszyło.

Agnieszka Kruczek

galeria

 

Więcej

Wizyta policjanta

Dnia 25.03.2014r. gościliśmy w naszyh progach policjanta. Uczniowie mieli okazję nie tylko poznać bliżej swojego dzielnicowego, ale także odświeżyć wiadomości dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Poziom wiedzy dzieci w tej kwestii pozytywnie zaskoczył naszego gościa. Wszyscy bezbłędnie potrafili wymienić przepisy ruchu drogowego, które ich obowiązują, nie tylko jako pieszych, ale także jako zapalonych rowerzystów.

Ponadto celem wizyty było zbudowanie pozytywnego wizerunku osoby policjanta w oczach dzieci. Starano się wpoić uczniom, że stróże prawa nie tylko karzą i wyciągają konsekwencje, gdy ktoś łamie przepisy, ale przede wszystkim są "aniołami stróżami," którzy zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa. Dzieci zrozumiały, że gdy komuś dzieje się krzywda, są świadkami przemocy czy wypadku, wówczas mogą zwrócić się właśnie do policjanta, który zawsze przyjdzie im z pomocą.

Agnieszka Kruczek

Więcej

Bezpieczniki Taurona

Bezpłatne zajęcia edukacyjne prowadzone przez eksperta kampanii "Bezpieczniki TAURONA: Włącz dla dobra dziecka" odbyły się 27 marca 2014r. Celem "Bezpieczników TAURONA" jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.

Agnieszka Kruczek

Więcej

Apel ku czci Jana Pawła II

Apel poświęcony życiu i misji Jana Pawła II mogliśmy przeżywać w dniu 25 marca 2014 r. Zorganizowała go p. Joanna Paździor wraz z chętnymi uczniami z klas III-VI.

Śpiew, recytacja i archiwalne zdjęcia na przygotowanej prezentacji, wprawiły widownię w zachwyt. Na sali była idealna cisza. Zdało się słyszeć jedynie szmery wzruszenia...

Agnieszka Kruczek

Więcej

Święto Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 1791. (źródło: Wikipedia)

30 kwietnia 2014r. apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja zgromadził wszystkich uczniów szkoły. Odśpiewanie hymnu wprowadziło słuchaczy w podniosły nastrój. Uczniowie klasy IV w krótkiej inscenizacji przekazali nam wiele ciekawych informacji, dotyczących najważniejszego dokumentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Na zakończenie zabrała głos p. Dyrektor, w kilku słowach odnosząc się do historii święta narodowego.

Agnieszka Kruczek

Więcej

Muzyka filmowa

Muzyki filmowej mogliśmy wysłuchać w trakcie ogólnoszkolej lekcji umuzykalniającej. Dominowały motywy przewodnie z filmów animowanych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbyły się 13 maja 2014r.

Agnieszka Kruczek

Więcej

Podsumowanie Dni Ziemi

Ten szanuje przyrodę, kto ją pozna
Władysław Szafer


Światowy Dzień Ziemi świętowaliśmy w tym roku przez cały kwiecień. Rozszerzając działania proekologiczne na tak długi okres czasu, kierowałam się potrzebą włączenia jak najszerszego grona uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska oraz zachęcenia ich do pogłębienia wiedzy na temat problemów ekologicznych. Chciałam, aby uczniowie uczestnicząc w różnych działaniach, mogli wykazać się inicjatywą i pomysłowością, a przy tym wszystkim mogli dobrze się bawić.

Każdy tydzień kwietnia przebiegał pod innym hasłem. Tydzień pierwszy to tydzień zdrowia. W tym tygodniu uczniowie mieli za zadanie przygotować zdrową żywność oraz odbyć lekcję wychowania fizycznego na łonie natury, gdyż „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Drugi tydzień był tygodniem ekologicznym. Uczniowie prezentowali wówczas własnoręcznie wykonanie stroje ekologiczne, zbierali zużyte baterie oraz piekli wiosenne ciasteczka. Tydzień trzeci był tygodniem natury. Uczniowie wykonywali wtedy plakaty „Przyroda moja miłość” oraz pisali listy dla Ziemi. W ostatnim tygodniu kwietnia wszystkie działania uczniowskie zostały podsumowane na apelu szkolnym.

Mam nadzieję, że aktywne włączenie się uczniów naszej szkoły w tegoroczne obchody Dnia Ziemi przyczyniły się do pogłębienia wiedzy ekologicznej, ale też sprzyjały zorganizowaniu się społeczności klasowej, aby jak najlepiej wywiązać się z przydzielonych zadań.

Dorota Raczyńska

Więcej

Spotkanie z sołtysem

16 maja 2014 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość porozmawiać z sołtysem Olzy - panem Józefem Kopystyńskim. Spotkanie poprowadziła pani Dyrektor Edyta Cogiel.

Agnieszka Kruczek

galeria

Więcej

Festyn szkolny

W dniu 1 czerwca 2014 r. w parku strażackim w Olzie, w niedzielne popołudnie zgromadzili się rodzice, dziadkowie, uczniowie oraz nauczyciele, by wspólnie świętować święta Mamy, Dziecka i Ojca.

Festyn Rodzinny został zorganizowany w Dzień Dziecka, dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców.

Agnieszka Kruczek

 

galeria

 

Więcej

Aktywna wyprawa w głąb ziemi

Roboczy strój, kask, lampa – wyruszający pod ziemię turyści otrzymali ekwipunek godny górników. Na trasie górniczej przydały się również wygodne buty oraz cieplejsza odzież.

Przygoda rozpoczyna się od zjazdu najstarszym istniejącym w Wieliczce szybem górniczym - szybem Regis. Nad wyprawą czuwa doświadczony przewodnik zwany przodowym. Zna kopalnię od podszewki, pewnie prowadzi po labiryncie komór i korytarzy, jest dla grupy niedoświadczonych śleprów (początkujących w zawodzie górnika) najlepszym nauczycielem podziemnego fachu. Przodowy każdemu uczestnikowi ekspedycji przydzieli górniczy zawód oraz zadanie do wykonania. Śleper samodzielnie mierzyć będzie poziom stężenia metanu, wyszukiwać i transportować sól, wyznaczać drogę i badać nieznane sobie komory. Pozna w praktyce codzienne podziemne życie, a także tajniki górniczych tradycji i obrzędów. Zawód górnika wymaga zaangażowania, jest przepustką do poznania tajemnic podziemnego świata.

Trasa górnicza to niezapomniana przygoda, fascynujące spotkanie z górniczymi tradycjami i obrzędami oraz pomysł na aktywne spędzenie czasu.

Wycieczka do Wieliczki odbyła się 5 czerwca 2014 roku. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy IV i VI.

Agnieszka Kruczek

galeria

Więcej

Pożegnalne ognisko

Klasa VI nieuchronnie zbliża się do opuszczenia szkoły. Za kilkadziesiąt dni przywitają ich nowe mury, nowi nauczyciele i koledzy. W dniu 14 czerwca 2014 roku ostatni raz mieli możliwość spotkać się w pełym składzie na ognisku klasowym. Bardzo dziękuję tym uczniom, którzy przyjechali, by spędzić wspólnie kilka godzin na kortach w Skrzyszowie.

 

Agnieszka Kruczek

Więcej

Stop przemocy

W dniu 28.04.2014 r. dla uczniów klasy IV odbyły się zajęcia "Przeciwdziałanie przemocy w grupie rówieśniczej" poprowadzone przez specjalistę z Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z Wodzisławia Śląskiego. Pani pedagog w formie warsztatów przeprowadziła z naszymi uczniami zajęcia przybliżając im tematykę agresji oraz zapoznając ich ze sposobami radzenia sobie z nią. W drugiej części spotkania dzieci miały możliwość dyskutować na nurtujące je tematy w sposób przystępny i dostosowanych ich do wieku.

Agnieszka Krótki

Więcej

Stop nałogom!

W gminnym konkursie "Nałogi plagą" wzięło udział 5 uczniów naszej szkoły. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzycach przyznała II miejsce Katarzynie Bidzińskaiej z klasy VI otrzymała w kategorii klas IV-VI. Gratulujemy!

Agnieszka Krótki

 

Więcej

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Projektowanie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony