Rok szkolny 2018/2019

Uwaga! Wszystkie bieżące ogłoszenia dla Rodziców i Uczniów umieszczane są w Librusie.

5. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2.11.2018 r., 15 -17.04.2019 r. – egzaminy ósmoklasisty, 2.05.2019 r., 14.06.2019 r. Wykaz zebrań, wywiadówek i konsultacji z rodzicami: 19.09.2018 r. - zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami klas, 6.11.2018 r. - konsultacje dla rodziców, 11.12.2018 r. - zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami klas, 5.03.2019 r. - zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami klas, 16.04.2019 r. - konsultacje dla rodziców, 28.05.2019 r. - zebranie ogólne, spotkania z wychowawcami klas. Inne: 18.01.2019 r. - koniec I półrocza w Szkole Podstawowej w Olzie, 11.02.2019 r. - 24.02.2019 - ferie zimowe, 21.06.2019 r. - zakończenie roku szkolnego.

4. Godziny pracy pedagoga od dnia 24.09.2018 r.: poniedziałek: 10.00-14.00; wtorek: 10.00-15.00; czwartek: 11.00-13.00; piątek: 7.50-10.50.

3. Wywiadówka. Serdecznie zapraszam na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie ogólne rodziców połączone ze spotkaniami z wychowawcami klas. Zebranie odbędzie się w środę 19 września br. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Olzie. W związku z tym, że jest to spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące całego roku szkolnego, proszę o liczny udział. Edyta Cogiel - Dyrektor Szkoły

2. Godziny pracy pedagoga: poniedziałek: 10.00-14.00; wtorek: 10.00-15.00; czwartek: 11.00-13.00; piątek: 11.00-14.00.

1. Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych w SP Olza. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapraszamy Rodziców na pierwsze spotkanie ogólnoszkolne w dniu 18 września 2017 roku na godzinę 17.00. 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia składanego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Przyjmowanie zgłoszeń – od 13 do 24 marca 2017 r.

Kandydaci do klas I zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjmowani w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/opiekunów prawnych kandydata.

Przyjmowanie wniosków – od 13 do 24 marca 2017r.

Zgłoszenia lub wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 14:30.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/18 - Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie

 

Plan na rekolekcje

Rekolekcje wielkopostne odbywać się będą w dniach: 13-15.03.2017. Zajęcia dydaktyczne są skrócone i trwają do 9.40. Później dzieci wraz z nauczycielami przejdą do kościoła. Nie będzie specjalnego kursu autobusu - uczniowie wracają do domu własnym transportem. Obecność na lekcjach obowiązkowa.

Plan lekcji na czas rekolekcji wielkopostnych.

 

Wywiadówka ogólnoszkolna

Dnia 21 lutego br. (wtorek) odbędzie się ogólne zebranie rodziców połączone z konsultacjami dla rodziców i opiekunów. Tematem głównym zebrania będzie planowana reforma oświaty.
Zapraszam wszystkich rodziców do Szkoły Podstawowej w Olzie na godz. 17.00.

Jednocześnie informuję, że 17 lutego br. o godz. 17.00 w WDK Gorzyce zaplanowano spotkanie dla przedstawicieli rodziców poświęcone wdrażaniu reformy z udziałem pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Rybniku.
Edyta Cogiel

Zmiana godzin pracy pedagoga

Informujemy, że od 31.01.2017r. ulegają zmienie godziny pracy pedagoga szkolnego.

Poniedziałek: 8.40 - 13.00
Środa: 7.50 - 8.40
Czwartek: 10.00 - 12.10
Piątek: 10.00 - 12.20; 13.20 - 14.50

Dzień Babci i Dziadka

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków na środowiskową akademię, która odbędzie się 13.01.2017 r. o godz. 17.00.

Zabawa karnawałowa

Rada Rodziców informuje, że zabawa karnawałaowa odbędzie się 14 stycznia 2017 r. w restauracji "Pod Zielonym Dębem" w Bohuminie. Cena za parę - 150  zł.

Imprezy środowiskowe

 • 3 grudnia br. grupa uczniów szkoły wystąpi na akademii środowiskowej z okazji Dnia Górnika (WDK godz. 15.00).
 • 4 grudnia odbędzie się w Parku Strażackim impreza "Światło z Olzy do nieba" połączona z imprezą mikołajkową.

Zapraszamy!

 

Wieczorek poetycki

W dniu 18.11.2016 roku o godzinie 18.00 w sali numer 6 odbędzie się wieczorek z bajkami pani Kasi Łatki - mieszkanki Skrzyszowa. Zapraszam wszystkie chętne dzieci i zainteresowanych rodziców! Akcja szkolna ma na celu propagowanie czytelnictwa i organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

Program:

 • 18.00 - prezentacja regionalnej poetki (zdjęcia, książki, filmy).
 • 18.20 - opowieść o tym, jak powstaje książka.
 • 18.40 - recytacje bajek w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

A. Kruczek

 

Zbiórka charytatywna

W pożarze domu wielorodzinnego na Kolonii Oleckiej poszkodowana została rodzina byłego ucznia naszej szkoły - Mateusza Ronczki. Chcemy pomóc Mateuszowi i organizujemy dla niego zbiórkę pieniędzy. Będziemy czekać na Was i na Wasze wsparcie we wtorek 18 października 2016 roku od 17.00 podczas konsultacji. Zebrane pieniądze przekażemy rodzinie Mateusza. Minimalna kwota zbiórki wynosi 5 zł.

Rada Rodziców

 

Psycholog w szkole

Informuję rodziców/prawnych opiekunów, iż w dniu 18.10.2016r. w Szkole Podstawowej w Olzie będą obecni pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim. 
Od godziny 16.45 do 18.00 pedagog oraz psycholog będą udzielali porad rodzicom/opiekunom prawnym.
Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa w Olzie, pokój pedagoga (parter szkoły, pokój nr 3).

Pedagog: Agnieszka Krótki

 

Dzień Edukacji Narodowej

Informujemy, że 14 października 2016 roku (piątek) będą odbywały się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej. W związku z tym uczniowie w stroju galowym przychodzą do szkoły na godz. 8.20 na uroczysty apel i lekcję umuzykalniającą. Zakończenie uroczystości przewidujemy o godz. 10.00.
Przypominamy, że w tym dniu nie będą odbywały się lekcje. Świetlica pracuje bez zmian - prosimy o zgłaszanie wychowawcom dzieci, które będą korzystały z opieki świetlicowej.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

31.10.2016 r., 2, 4, 5.05.2017 r., 22.05.2017 r., 16.06.20167r.

 

Zmiana godzin pracy pedagoga

poniedziałek: 8.00-12.10
wtorek: 13.10-14.30
środa: 7.30-9.30; 13.00-14.00
czwartek: 9.35- 12.05

 

Zaproszenie

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

SERDECZNIE ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW 

NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI -

w dniu 11.05.2016r. w godzinach od 13.00-16.00 dyżur pełnić będą psycholodzy, pedagodzy i logopeda.

 

Zmiana terminu wywiadówki

Zebranie ogólne rodziców odbędzie się 16 marca. Po nim nastąpią wywiadówki klasowe. Poczatek o godz. 17.00. W kwietniu - tylko konsultacje.

 

Zmiany w prawie oświatowym

Uwaga Rodzice!
Przypominamy o najważniejszych zmianach jakie wprowadza nowelizacja ustawy o systemie oświaty: wprowadzenie obowiązku szkolnego od siódmego roku życia oraz przesunięcie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r.

Obowiązek szkolny od siódmego roku życia

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od siódmego roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Jak podkreśla resort, rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r.
Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Zgodnie z ustawą, przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostanie przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. Umożliwi to organom prowadzącym lepsze przygotowanie się do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola.

 

Szkolny konkurs plastyczno-literacki

Inicjatywa Samorządu Uczniowskiego: Zapraszamy wszystkich uczniów do szkolnego konkursu literacko-plastycznego pt. „Czym jest dla mnie miłość?”. Prace literackie lub plastyczne należy przynosić do czwartku (11.02.2016r.). Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.

Informacje bieżące 

 • 4.02.2016 r. - Szkolny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły
 • 9.02.2016 r. - lekcja umuzykalniająca - wstęp bezpłatny
 • 10.02.2016 r. - wizyta policjanta - prelekcja dot. bezpiecznych ferii i dopalaczy
 • 11.02.2016 r. - fotograf w szkole - zdjęcia dla zainteresowanych

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gorzyce jest organem prowadzącym - pdf1, pdf2.

Konkursy polonistyczne

Ogłaszam, że chętni uczniowie klas IV-VI mogą wziąć udział w wybranym konkursie polonistycznym (lista poniżej). Szczegółowe informacje u nauczyciela przedmiotu. A. Kruczek  

 • Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas IV-VI szkoły podstawowej
 • Powiatowy Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych
 • Konkurs Powiatowy z Języka Polskiego dla klas IV-VI
 • Konkurs Literacki "Złoty Wawrzyn" 2016
 • Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny GALILEO 2016
 • Ogólnopolski Konkurs "Savoir-vivre na co dzień" 2015/2016

 

Karnawał w szkole

Informujemy, że dyskoteka karnawałowo-walentynkowa dla klas IV-VI odbędzie się 8.02.2016 r., a balik pod hasłem "Dzieci świata" dla kl. I-III - 9.02.2016 r.

 

Darmowe spotkanie z psychologiem z Wodzisławia Śl.

Dnia 15.03.16 r. od godziny 16.30 (w pokoju pedagoga) w naszej szkole będzie obecna Pani psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Wodzisławia Śląskiego. Zapraszam wszystkich rodziców, którzy chcieliby uzyskać poradę, porozmawiać lub skonsultować się ze specjalistą! Agnieszka Krótki

 

Inicjatywa Samorządu Uczniowskiego

Prosimy wszystkich uczniów naszej Szkoły o wykonanie plakatu pt. "Co najbardziej lubię robić z babcią i dziadkiem?". Zachęcamy do stosowania różnorodnych technik plastycznych, np. wydzieranki, kolografu, stemplowania, wydrapywanki na podstawie ze świecówek, obrazków z kleksa, kolażu itp. Wystawa prac będzie zaprezentowana na środowiskowym Dniu Babci i Dziadka 29.01.2016 r. Podpisane prace należy oddawać wychowawcom lub przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego do 26.01.2016 r. 

Cyprian Frączek 

Fluoryzacja

Prosimy, aby uczniowie przynieśli czyste szczoteczki na 15 stycznia 2016 r. (czwartek).


 Dzień Babci i Dziadka

29 stycznia br. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej SP Olza odbędzie się tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Serdecznie zapraszamy!

 

Ważne terminy

1. Informujemy, że zimowa przerwa świąteczna w naszej szkole będzie trwać od 23.12.2015r. do 3.01.2015r. Uczniowie wracają do szkoły 4.01.2016 r.
2. Semestr zimowy kończy się 15.01.2016 r.
3. 16.01.2015 r. odbędzie się rodzicielska zabawa karnawałowa w lokalu "Pod zielonym dębem" w czeskim Bohuminie, cena 150,00 zł za parę. Dla wszystkich chętnych zorganizowany jest transport autokarowy. Rada Rodziców serdecznie zaprasza do udziału!
4. 19.01.2016 r. o 17.00 zapraszamy rodziców na konsultacje - prosimy o liczny udział, gdyż będą przekazywane wyniki klasyfikacji śródrocznej.
5. 18.01.2016 r., zgodnie ze statutem Szkoły, rozpoczyna się nowy semestr.
6.
15-28 lutego 2016 r. - ferie zimowe województwa śląskiego.

 

Zmiana kursowania autobusów

Ważna informacja dla dzieci z Olzy mieszkających za torami w kierunku Odry oraz dla dzieci z Odry.
Z powodu zamknięcia przejazdu kolejowego w Olzie w dniach 4 i 5 stycznia autobusy będą kursować objazdami przez Rogów. Zmienią się godziny kursowania.


Olza dworzec kolejowy – Odra – Turza Śl. – Olza szkoła odjazd z Olzy 7.10 i 8.00
Olza szkoła – Turza Śl. – Odra – Olza dworzec kolejowy 14.00 i 15.10
Olza dworzec kolejowy – Odra – Bluszczów - Wodzisław Śląski 6.50

 

Konsultacje

 • 20.10.2015 - konsultacje, godz. 17.00-18.00

 

Wyjazd do Teatru w Chorzowie - propozycja na mikołajki

W grudniu br. planowany jest wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na musical pt. „Kot w butach”. Koszt biletu na przedstawienie – 18 zł. Przedstawienie zostało zrealizowane z wielkim rozmachem i trwa 120 minut. Cena biletu autobusowego będzie uzależniona od ilości chętnych. Zapraszamy do wyjazdu również Rodziców. Zapisy do 12 października u p. A. Kruczek.
 

Godziny pracy Pedagoga 

 • Poniedziałek: 8.35 – 12.05
 • Wtorek 13.10- 15.10
 • Środa: 7.30- 9.30; 13.10-14.10
 • Czwartek: 9.35-12.05

 

Godziny pracy świetlicy   

 • Poniedziałek: 7.30 – 8.40; 12.10 - 15.20
 • Wtorek: 12.10 - 15.20; 
 • Środa: 7.30 – 9.35; 13.00 – 15.20
 • Czwartek: 7.30 – 9.35; 12.10 – 15.20
 • Piątek: 7.30 – 8.40; 11.00 – 15.20 

 

Cennik śniadań z herbatą 

 • pełne - 1,80 zł
 • połowa - 1,00 zł

 

Ubezpieczenie szkolne uczniów

Na zebraniu Rady Rodziców został wybrany IV wariant ubezpieczenia. Kliknij po więcej informacji - Zakres ochrony i wysokości świadczeń.

  

Harmonogram zebrań i konsultacji z Rodzicami
 

 • 15.09.2015 - zebranie ogólne
 • 20.10.2015 - konsultacje,  godz. 17.00-18.00
 • 17.11.2015 - konsultacje,  godz. 17.00-18.00
 • 15.12.2015 - zebranie ogólne
 • 19.01.2016 - konsultacje,  godz. 17.00-18.00
 • 15.03.2016 - konsultacje,  godz. 17.00-18.00
 • 19.04.2016 - zebranie ogólne
 • 17.05.2016 - konsultacje,  godz. 17.00-18.00
 • 21.06.2016 - konsultacje,  godz. 17.00-18.00 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych   

 • 12 i 13 listopada 2015r.
 • 5 kwietnia 2016r.
 • 2 maja 2016r.
 • 27 maja 2016r.
 • 20 czerwca 2016r.

 

Zajęcia dla Rodziców

INFORMUJEMY, IŻ W NASZEJ SZKOLE ODBĘDĄ SIĘ DLA RODZICÓW ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE POPROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW ŚLĄSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI Z KATOWIC „DOPALACZE- STOP”. PROSIMY WSZYSTKICH RODZICÓW O UCZESTNICTWO W SPOTKANIU.

DZIEŃ: 23.09.2015 r.
GODZINA: 16.30 (PRZEWIDYWANY CZAS OKOŁO 45 MINUT)
MIEJSCE: SALA GIMNASTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OLZIE

 

Informacje 

 •  Przypominamy Rodzicom o konieczności zapisywania dzieci do świetlicy.
 • Opłaty za śniadania przyjmowane są do 7 września.

 

 ROK SZKOLNY 2015/2016 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 • Ważne terminy 2014/2015

 

 • 5.06 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - świetlica czynna od 7.50 do 13.00
 • 9.06 - poinformowanie o przewidywanych ocenach 
 • 16.06 - wystawienie ocen
 • 23.06 - konferencja klasyfikacyjna i dodatkowy wolny dzień od zajęć edukacyjnych
 • 24.06 - komers klasy VI
 • 26.06 - zakończenie roku szkolnego 2014/2015

 

 • Piknik Rodzinny

Serdecznie zapraszamy na Piknik Rodzinny w dniu 14 czerwca o godzinie 15.00. Impreza odbędzie się w Szkole Podstawowej.

 

 • Zielona szkoła

Zielona szkoła odbywać się będzie w terminie: 25.05 - 7.06.2015 r. w Świnoujściu. Jedzie na nią 13. uczniów z klasy III wraz z dwoma opiekunami.

 

 • Wywiadówka ogólnoszkolna

Zawiadamiamy, że ostatnie zebranie ogólne w tym roku szkolnym odbędzie się 21 maja 2015r. o godz. 17.00. Po nim odbędą się spotkania klasowe z wychowawcami. 

 

 • Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne odbędą sie w dniach 23-25.03.br. w godzinach 10.00-12.00. 

 

 • Zabawa rodzicielska odwołana

Informujemy, że ze względu na małą liczbę zgłoszeń zabawa rodzicielska została odwołana.

 

 • "Szkoła na plus"

Przypominamy Uczniom, że zajęcia w ramach projektu "Szkoła na plus" odbędą się w sobotę - 10.01.2015 r. w godzinach: 8.50 - 12.10 (8.50 - 10.25 - druga grupa wsparcia; 10.35 - 12.10 - pierwsza grupa rozwoju). Zajęcia prowadził będzie pan Andrzej Czajka w sali numer 15. 

Obecność Uczniów obowiązkowa.

 

 • Zabawa rodzicielska 2015

Serdecznie zapraszamy na zabawę rodzicielską, która odbędzie się 17.01.2015 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury. Koszt: 70 zł od pary.

 
 
 • Zajęcia z projektu

Przypominamy, że zajęcia z projektu "Szkoła na plus" odbędą się również w sobotę, tj. 3.01.2015 r. Prosimy uczniów o punktualne przybycie na godzinę 8.00.

 

 • Zimowa przerwa świąteczna

Zimowa przerwa świąteczna w tym roku szkolnym przypada w dniach 22-31 grudnia 2014 r. Dzień 2 stycznia 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uczniowie przychodzą do szkoły 5 stycznia 2015 r. według obowiązującego planu zajęć.

 

 • Dzień Babci i Dziadka

Informujemy, że Dzień Babci i Dziadka odbędzie się 23 stycznia 2015 r. od godz. 17.00.

 

 • Dzień otwarty

Dyrektor i Grono Pedagogiczne SP Olza serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty Szkoły w dniu 2 grudnia 2014 r. na godz. 17.00.

Data Dnia Otwartego związana jest z 10-leciem otwarcia nowej części szkoły wraz z salą gimnastyczną. Dzień Otwarty połączony jest z ogólnym zebraniem rodziców, które odbędzie się w sali gimnastycznej SP Olza. W trakcie spotkania przewidziany jest krótki program artystystyczny.

 

 • Śniadania

Opłaty za śniadania należy uiszczać do 6 dnia każdego miesiąca.

 

 • Makulatura

Celem akcji zbiórki makulatury jest zaktywizowanie całej społeczności szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów – praktyczna edukacja ekologiczna oraz wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych. W tym roku makulatura będzie zbierana w szkole w dwóch turach. Należy ją przynosić tylko w październiku i kwietniu. Na koniec roku szkolnego akcja zostanie podsumowana. Zbiórkę makulatury w naszej szkole prowadzi pani Aleksandra Sobala.

 

 • Zdjęcia do "Dziennika Zachodniego"

IInformujemy, że zdjęcia do "Dziennika Zachodniego" uczniów klas pierwszych zostaną wykonane 26.092014r. o godzinie 8.30.

 

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W bieżącym roku szkolnym dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

 • 10 listopada 2014 roku,
 • 2 stycznia 2015 roku,
 • 1 kwietnia 2015 roku,
 • 5 czerwca 2015 roku,
 • 23 czerwca 2014 roku

 

 •  Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w klasie VI

Szanowni Rodzice klasy VI! Jeżeli jeszcze zamierzacie przebadać swoje dziecko w poradni psychologiczno-pedagogicznej pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się, to otrzymaną opinię należy przedłożyć Dyrektorowi szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2014 r.


 

 • Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w I semestrze odbywają się w poniedziałki:

 • kl. VI - godz. 7.50,
 • kl. V -  godz. 13.10.

 

 • Wywiadówka

Informujemy, że wywiadówka ogólna odbędzie się w dniu 15 września 2014 roku o godzinie 17.00. Po niej nastąpią spotkania klasowe.  

 

 • Zarządzenie w sprawie warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Zarządzenie dotyczy uczniów klasy I. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z jego treścią.

 

 • Zakup podręczników dla klasy I

Informujemy, że zakup podręczników dla klasy I będzie odbywał się przez Szkołę. Prosimy, aby Rodzice nie dokonywali samodzielnych zakupów.

 

 • Wyprawka szkolna 2014/2015

1. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej:

- Kuratorium Oświaty,

- Gminny Zespół Obsługi Finansowej.

2. Wyprawka - wniosek.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19 maja 2014 roku przypada kolejny dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Świetlica czynna w godzinach 8.00 - 12.00.

Uzasadnienie: dnia 6 października 2010 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.432) opublikowana w Dz. U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245.

 1. Dyrektor szkoły lub placówki ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki.
 2. Zgodnie z § 6a ust. 1 i 2 podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach. Wprowadzony przepis w sposób jednoznaczny zobowiązuje dyrektorów szkół do zorganizowania opieki wszystkim uczniom, którzy jej potrzebują oraz do przekazywania rodzicom informacji o możliwości korzystania z takiej formy opieki.

Ponadto informujemy, że dni wolne od zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

 

 • Festyn szkolny

Serdecznie zapraszamy na Festyn Szkolny, który odbędzie się w dniu 1 czerwca 2014 r. w parku strażackim. Pierwsza część Festynu odbędzie się pod hasłem "Czas na zdrowie"

 

 • Wywiadówka III

Informujemy, że wywiadówka ogólna odbędzie się w dniu 22 maja 2014 roku o godz. 16.30. Po niej nastąpią spotkania klasowe. Obecność Rodziców obowiązkowa, ponieważ wychowawcy będą informować o przewidywanych ocenach rocznych.

Cytat ze Statutu Szkoły:

 • O przewidywanej niedostatecznej ocenie śródrocznej lub rocznej rodzice ucznia muszą być poinformowani co najmniej na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną śródroczną lub roczną.
 • Informacja o przewidywanej ocenie niedostatecznej wymaga formy pisemnej. Śladem tego jest podpis przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) w dzienniku lekcyjnym, zeszycie wychowawcy klasowego, piśmie skierowanym do rodziców lub potwierdzenie nadania listu poleconego do rodziców.

 

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że 2 maja 2014 r. to dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Świetlica działa w godz.: 8.00-13.00. Sekretariat w tym dniu będzie nieczynny.
 

 • Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne odbywają się w dniach 31.03 - 2.04.2014 r. w godzinach 11.30 - 13.00. Nauka piosenek religijnych od godziny 11.00. Kursy autobusów: wyjazd z Odry - 11.15, powrót - ok. 13.00. Świetlica szkolna czynna od 8.00 do czasu rozpoczęcia rekolekcji.
 

 • Wycinka drzew na placu szkolnym

W dniach 25 - 31.03.2014 r. trwa na placu szkolnym wycinka drzew chorych (naruszonych przez korniki). Prace będą prowadzone po zajęciach. W związku z tym prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności i nieprzebywanie na placu szkolnym ani przedszkolnym w godzinach popołudniowych.

 

 • Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkołyprzyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia składanego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Przyjmowanie zgłoszeń – od 1 do 14 marca 2014 r. 
 
Kandydaci do klas I zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjmowani w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych kandydata. Przyjmowanie wniosków – od 15 do 31 marca 2014r


Zgłoszenia lub wnioski należy składać

w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 14:30.


 Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.


Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w oparciu o następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów:

 • wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt,
 • kontynuacja kształcenia w placówkach oświatowych znajdujących się w tej samej miejscowości - 4 punkty,
 • kandydaci na uczniów klas I, których rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do wybranej szkoły – 3 punkty,
 • uczniowie spoza obwodu, ale zamieszkali na terenie gminy Gorzyce - 2 punkty,
 • uczniowie zamieszkali na terenie sąsiednich gmin - 1 punkt.

O przyjęciu decyduje suma punktów licząc od wartości najwyższej do najniższej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń – od 1 do 14 marca 2014 r.
 2. Przyjmowanie wniosków – od 15 do 31 marca.
 3. Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości – od 1 do 10 kwietnia 2014 r.
 4. Postępowanie uzupełniające (jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami) – od 11 kwietnia do końca sierpnia 2014 r.

Dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • wniosek, 
 • oświadczenia o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych.


Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły.

 

 • Wywiadówka klasy VI

Rodziców uczniów klasy VI zapraszam na wywiadówkę 11 marca 2014 r. o godz. 17.00. Pozdrawiam! A. Kruczek

 

 • Sprawdzian po szkole podstawowej

Tegoroczny Sprawdzian po szkole podstawowej odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2014 r.

 

 • Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 31.03 - 2.04.2014 r.

 

 • Spotkanie z rodzicami

Spotkanie z Rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w szkole w roku szkolnym 2014/2015 połączone z "otwartymi drzwiami" odbędzie się 11 marca 2014 r. o godz. 17.00.

 

 • Zebranie w sprawie projektu dla klas IV-VI

Prosimy Rodziców uczniów z klas IV-VI o stawienie się 4.02.2014 r. o godz. 16.30 w sali gimnastycznej. Odbędzie się spotkanie informacyjne z koordynatorem w sprawie projektu, do którego przystąpiliśmy. Następnie odbędą się wywiadówki i konsultacje z nauczycielami.

 

 • "Mały Książę" i Palmiarnia

13 lutego 2014 r. dzieci wyjeżdżają do Gliwickiego Teatru Muzycznego na musical pt. "Mały Książę" i do Palmiarni. Program wycieczki poniżej. 

10.30 - wyjazd do Gliwic.

12.00 - 14.00 - przedstawienie muzyczne.

14.10 - 14.45 - przerwa obiadowa.

15.00 - 16.30 - wizyta w Palmiarni z przewodnikiem.

16.40 - powrót do Olzy.

ok. 18.00 - rozwiązanie wycieczki pod SP Olza.

Agnieszka Kruczek

 • Gry edukacyjne

Zachęcam Rodziców do odwiedzania wraz z dziećmi stron z grami edukacyjnymi. W szczególności interesujące są portale matematyczne. Agnieszka Kruczek

 

 • Zabawa rodzicielska  - 1 lutego 2014 roku
 

Przypominamy, że trwają zapisy chętnych na zabawę rodzicielską, która odbędzie się 1.02.2014 r. Wpłaty przyjmuje sekretariat Szkoły oraz zarząd Rady Rodziców - koszt 60 zł od pary. Zapraszamy!

 

Zapraszam zainteresowanych uczniów z klasy IV na akcję "Czytam sobie" w piątek (22 listopada) do biblioteki szkolnej na godzinę 17.00. Poczytamy sobie "Opowieści grozy wuja Mortimera" Chrisa Priestleya. Wstęp za okazaniem zgody od Rodziców ;). Agnieszka Kruczek


Wuj Edgara mieszka w starym domu za lasem. Chłopiec jest pewien, że gdy biegnie do niego ścieżką przez zarośla, wiejskie dzieciaki obserwują go ukryte wśród drzew, ale nie zamierza okazywać strachu. Pewnego dnia wuj Mortimer opowiada mu kilka niesamowitych historii, a na dowód, że każda z nich zdarzyła się naprawdę, pokazuje niezwykłe eksponaty: maleńką laleczkę, pozłacaną ramę, stary mosiężny teleskop… Jak wuj Mortimer wszedł w posiadanie tak ponurej kolekcji przedmiotów, na których ciąży straszliwa klątwa?

Nie ma czasu na odpowiedź. Edgar musi wrócić do domu przed zapadnięciem zmroku… ale może odpowiedzi czają się właśnie w ciemnym lesie?

 

 • Lekcja otwarta

Zapraszam Rodziców uczniów klasy I na lekcję otwartą w najbliższy wtorek, tj. 19.11.13r., w godz. 9.25 – 10.20, do sali numer 3. Dominika Pośpiech

 

 • Konkursy ogólnopolskie w szkole

Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego z Elementami Historii - termin 7 listopada 2013 r., godz. 9.00 – 10.30; zakres wiedzy i umiejętności.

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki z Elementami Przyrody - termin 8 listopada 2013 r., godz. 9.00 – 10.30; zakres wiedzy i umiejętności.

 

 • "Szklanka mleka" w naszej szkole dla każdego ucznia!

To, jak odżywiają się uczniowie, wpływa nie tylko na ich rozwój fizyczny, ale również na odporność, a nawet wyniki w nauce! Dieta ucznia powinna być urozmaicona, pełna witamin i minerałów. Dlatego ARR realizuje programy edukacyjne "Szklanka Mleka" i "Owoce w szkole", które mają ukształtować wśród maluchów i starszych uczniów odpowiednie nawyki żywieniowe.

 Celem programu "Szklanka Mleka" jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

W Polsce od czasu akcesji do UE program "Szklanka Mleka" cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE, takich jak np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.

Od początku realizacji programu "Szklanka Mleka" dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard 500 milionów szklanek mleka. W programie "Szklanka Mleka" bierze udział ok. 2,4 mln dzieci z ok. 14 tys. placówek oświatowych.

Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest na pierwszym miejscu wśród krajów UE w realizacji programu "Szklanka Mleka". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyski

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Projektowanie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony