Rok szkolny 2016/2017

Informacja o przyznaniu pomocy materialnej

Gmina Gorzyce ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2016/2017

INFORMACJA O PRZYZNANIU POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNE

Na podstawie rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLI/366/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegium zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce.

Osoby uprawnione

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Kryterium dochodowe

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł. netto.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym,
 • dokumenty potwierdzające uzyskane dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
 1. zaświadczenie z zakładu pracy dla osób zatrudnionych,
 2. odcinek lub zaświadczenie z emerytury, renty
 3. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu świadczeń społecznych,
 4. zaświadczenie lub kserokopia dokumentu potwierdzającego otrzymanie alimentów,
 5. zaświadczenie lub kserokopia nakazu płatniczego, dla osób posiadających gospodarstwo rolne,
 6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wypłacanym zasiłku dla bezrobotnych / zaświadczenie o bezrobociu,
 • oświadczenie o występowaniu w rodzinie wielodzietności,
 • oświadczenie o niepełnosprawności / zaświadczenia lekarskiego o ciężkiej lub długotrwałej chorobie
 • oświadczenie, że rodzina jest niepełna
 • w przypadku uczniów szkół Ponadgimnazjalnych zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,
 • itd.

Tryb i termin składania wniosku

Wnioski należy składać wraz z pełnym kompletem dokumentów w terminie do 15 września 2016 r. w sekretariacie Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach, ul. Bogumińska 13 w Gorzycach.
Druk wniosku można odebrać w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej w Gorzycach, ul. Bogumińska 13: poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00 lub pobrać ze strony internetowej: www.gzof.gorzyce.bip.info.pl.

Więcej

Nowy rok szkolny 2016/2017

W czwartek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2016/2017. Na godzinę 8.00 zapraszamy do kościoła parafialnego na mszę szkolną, po której, o godzinie 9.00, odbędzie się akademia w sali gimnastycznej naszej Szkoły.

Więcej

Pierwszy dzwonek!

Pierwszy dzwonek już za nami! W czwartek uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, ale akademia trwała bardzo krótko, bo niestety w naszych szeregach zabrakło klasy I.

Zebranych witała klasa 4 i 3.

galeria

Więcej

Spotkanie z policjantami

9 września odwiedzili naszą szkołę policjanci z Komendy Powiatowej z Wodzisławia Śląskiego. Spotkanie podzielone zostało na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II-III. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Nasi Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. 

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VI. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Poruszono także temat używek oraz cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu, a przede wszystkim z Facebooka. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę uświadamiali uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Coroczne spotkania prowadzone przez specjalistów w dużym stopniu przyczyniają się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów. Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.

A. Kruczek

galeria

Więcej

Podróżować, doznawać wrażeń i uczyć się - znaczy żyć

W tym roku gorący jak smoła sierpień rozlał się na początek września – granica między miesiącami zatarła się i nie do końca mieliśmy pewność, że już nastąpił czas powrotu do szkoły. Wysokie temperatury nikogo nie zachęcały do pilnego siedzenia w salach i koncentrowania się nad tematami lekcji. Zdecydowanie chcieliśmy dalej aplikować sobie kolejne dawki wakacyjnych, przyjemnych wypadów w nieznane, pieszych czy rowerowych wycieczek. 

Zatem 15 września wybraliśmy się w Beskid Śląski do Brennej. Wycieczka była jednodniowa. Pojechały dwie klasy - czwarta i piąta - bo tak taniej, tak ciekawiej, bo w ten sposób klasy integrują się, poznają i rzadko konfliktują w szkole.

Szlak nie był trudny, choć na początku mieliśmy ostre podejście, i wspinaczka nie zdążyła odcisnąć piętna na piechurach. Nie było marudzenia, kubłów wylanego potu i nieznośnego zmęczenia przeradzającego się w frustrację. Dzieciaki szły raźno, ciągnąc niekończące się rozmowy i opowieści, zbierały szyszki i przydrożne kamienie, zachwycały się psem przewodnika i kosturami znalezionymi przy szlaku. Już po kilku metrach podejścia góry przytłoczyły swym majestatem. Piękno ogromnych szczytów skąpanych w słońcu na tle lazurowego nieba wymalowało podziw na twarzach. Mijane rude krowy dodawały zapachów spokojnej, cichej wsi - jakby czas się zatrzymał, jakby nie było obowiązków i problemów, jakby przyroda nas wchłonęła. Po prostu było tylko "tu i teraz". Szare pnie kilkunastometrowych starych buków siały atmosferę fantasy rodem z powieści Tolkiena. Niezwykłe światło, przezierające przez ażurowe korony zlewało się z podłożem i sprawiało, że wrażenia kolorystyczne były zdumiewające. 

Brenna to miejscowość położona w Beskidzie Śląskim, do której mamy 1,5 h jazdy busem. Beskidzkie szczyty są dość łatwo dostępne, a ich zdobycie właściwie nie sprawia problemu nawet mniej wprawnym turystom. Mimo to gwarantują wspaniałe widoki i niezapomniane doznania.

Szlak doprowadził nas do schroniska młodzieżowego Telesforówka założonego w 1994 r. Schronisko położone jest na skrzyżowaniu kilku szlaków turystycznych i rozciągają się z niego piękne widoki. Widzimy m.in.: Klimczok, Szyndzielnię, Baranią Górę, Czantorię, Zaporę Goczałkowicką, a nawet przy sprzyjających warunkach pogodowych Babią Górę. Schronisko znajduje się ok. 200 m od szczytu "Trzy Kopce Wiślańskie", którego nazwa pochodzi od trzech granicznych "Kopców", tj. Brennej, Wisły i Ustronia. W Telesforówce spędziliśmy około godziny. Dzieciaki w tym czasie najadły się i zaczęły bawić w te wszystkie staroświeckie zabawy z czasów młodości nauczycieli. Łapanie wirtualnych pokemonów przegrało z grupowym wyciąganiem marchewek czy wspólnym śpiewaniem. Za te zabawy trzeba podziękować w szczególności harcerzom, którzy je inicjowali i uczyli pozostałych.

Wyruszyliśmy dalej - zdobywać szczyt Świniarki (979 m). Z górki szło się szybciej, zatem było jeszcze weselej, ale musielismy uważać na obsuwające się kamienie. Po drodze zrobiliśmy dwa przystanki, w czasie których dzieciaki m.in. odkrywały mrówcze kopce i dojrzewające jeżyny.

Na Świniarce czekała nagroda - pieczone kiełbaski. Oj! To był smak! Niebo w gębie! Jak byśmy pierwszy raz je jedli... Po posiłku humory były przednie i dzieci nie mogły oprzeć się turlaniu z górki. A górka sama jakby je do tego zachęcała świeżą, pachnącą trawką. Ciężko było im zabraniać...

Jednak musieliśmy wracać. Czas się kończył... Ze Świniarki odprowadzał nas zaprzyjaźniony kot nazwany naprędce Patiszonem. Na szczęście przybiegła po niego właścicielka i kot nie zgubił się w lesie. Schodziliśmy drogą wśród drzew - drzewa nas powitały i drzewa nas pożegnały. Wróciliśmy do Olzy.

Bardzo dziękujemy pani Dyrektor za wyrażenie zgody na wycieczkę, panu Wacławczykowi za jej organizację, pani Paździor za sprawowanie opieki nad uczniami, a przede wszystkim dziękujemy Rodzicom, dzięki którym pojechały wszystkie dzieci.

A. Kruczek

galeria

Więcej

Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Dnia 19 września przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu udział wzięło 98 uczniów, którzy wybierali swojego przedstawiciela spośród siedmiu kandydatów. Wśród wszystkich oddanych głosów trzy były nieważne. Komisja skrutacyjna w składzie: Anna Zając, Natalia Bogacz, Paulina Mołdrzyk-Jarosz i Paulina Kwiatkowska z klasy 6 czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów był opiekun Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Kruczek.

W wyniku głosowania

przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie

w roku szkolnym 2016/2017

został Igor Goraus, uczeń klasy 5.

Gratulujemy!

A. Kruczek

galeria

Więcej

Inicjatywa Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich Uczniów i Pracowników Szkoły do włączenia się
w
akcję charytatywną.

Kup cegiełkę, aby pomóc 19-letniemu Danielowi Czerniakowi, który od 7-miesiąca życia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe objawiające się niedowładem czterokończynowym oraz padaczką lekoodporną.

Cegiełki w cenie 2 złotych będą sprzedawane od 26.09 do 7.10.2016 r.

ZAPRASZAMY!
Samorząd Uczniowski

Więcej

Lekcja umuzykalniająca

Lekcje umuzykalniające odbywają się w naszej szkole już od kilku lat. Uczniowie spotykają się z muzyką graną na żywo przez profesjonalistów. 29 września mieliśmy możliwość wysłuchać kolejnego koncertu, który łagodnie wprowadził nas w jesienną aurę.

A. Kruczek

Lekcja oczami dzieci

Samuel: Lekcja umuzykalnająca była o utworach w bajkach dla dzieci. Nie spodziewałem się, że będzie tam muzyka z bajki pt. "Różowa Pantera". Lubię takie zajęcia, ponieważ można posłuchać ciekawej muzyki zamiast uczestniczyć w lekcji. Na żywo chciałbym jeszcze posłuchać muzyki z filmu "pt. Star Wars".

 

Więcej

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W ciszy i spokoju, tak przy laptopach pracowali uczniowie podczas Szkolnego Turnieju, zorganizowanego w ramach VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

K. Kozubek

galeria

 

 

  

 

Więcej

Gminny Konkurs Ekologiczny

"Zrób ze śmieci nowe rzeczy" -  tak zrobili uczniowie klasy 6. Wykonane przez nich prace, przekazaliśmy na konkurs ogłoszony przez Urząd Gminy Gorzyce.

K. Kozubek

galeria

 

 

  

 

Więcej

Dzień Chłopca w kl. VI

Szóstoklasiści Dzień Chłopca uczcili w tym roku kiełbaską i spacerem po Szwajcarii Czyżowickiej.

K. Kozubek

galeria

 

 

 

  

Więcej

Dzień Edukacji Narodowej

Informujemy, że 14 października 2016 roku (piątek) będą odbywały się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej. W związku z tym uczniowie w stroju galowym przychodzą do szkoły na godz. 8.20 na uroczysty apel i lekcję umuzykalniającą. Zakończenie uroczystości przewidujemy o godz. 10.00. 

Przypominamy, że w tym dniu nie będą odbywały się lekcje. Świetlica pracuje bez zmian - prosimy o zgłaszanie wychowawcom dzieci, które będą korzystały z opieki świetlicowej.

Więcej

Pan Sprzątalski

3 października br. klasa 3b przystąpiła do realizacji projektu "Pan Sprzątalski: edukacja ekologiczna o odpadach w nauczaniu wczesnoszkolnym", którego głównym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci w zakresie właściwego pozbywania się odpadów komunalnych. Projekt realizowanyjest w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Włącz Eco Wyobraźnię, której organizatorem jest BIOSYSTEM SA. Do projektu mogą właczyć się uczniowie klas 1-3 SP Olza. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie Pana Sprzątalskiego.

B. Oślizło

Więcej

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dnia 14 października 2016 roku w naszej szkole miał miejsce uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli Pani Dyrektor, nauczyciele Szkoły Podstawowej w Olzie, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie naszej szkoły. Radę Rodziców reprezentowała przewodnicząca - pani Beata Młynarczyk.
Apel uświetniły wiersze zawierające podziękowania i życzenia dla wszystkich pracowników szkoły, które deklamowały uczennice klas 4, 5 i 6. Były tańce, w tym znany układ choreograficzny "Waka, waka", jak również zupełnie nowy układ taneczny "I am an albatrouz" przygotowane przez uczennice z koła tanecznego. Uczniowie klas młodszych pod kierunkiem pani Joanny Paździor przygotowali piosenki "Dzień nauczyciela" oraz "Samba dla pani, dla pana". Zwrotki piosenki "Samba dla pani, dla pana"solo pięknie zaśpiewała uczennica klasy 3a Emilia Kukuczka.
Na zakończenie apelu uczniowie wręczyli nauczycielom wdzięczne cyklameny oraz własnoręcznie zrobione bukieciki z zasuszonych kwiatów.

A. Sobala 

Po akademii mieliśmy możliwość uczestniczyć w lekcji umuzykalniającej. Muzycy zaprezentowali muzykę amerykańską, która porwała do tańca dziecięcą pubiczność. Dowiedzieliśmy się, że głównymi źródłami, z których zrodziła się i rozwinęła muzyka Stanów Zjednoczonych były: muzyka europejska, przeszczepiona na teren Ameryki przez emigrantów z Europy, muzyka niewolników murzyńskich, wywiezionych z Afryki, i muzyka tubylczych plemion indiańskich.

A. Kruczek

galeria

 

 

 

 

 

 

Więcej

Dzień Patrona Szkoły

Październik to miesiąc, w którym nasza Szkoła obchodzi Dzień Patrona. W tym roku przygotowaniem obchodów zajęła się klasa piąta pod kierunkiem wychowawczyni. Uczniowie przygotowali gazetkę ścienną i apel składający się z dwóch części. W pierwszej piątoklasiści przypomnieli biografię Karola Miarki, a w drugiej - każda z klas rozwiązała krzyżówki związane oczywiście z naszym patronem. Swój wkład mieli także najmłodsi świetliczanie, którzy narysowali portrety Karola Miarki. Apel odbył się 21 października 2016 roku.

A. Kruczek

galeria

 

Więcej

A może do kina?

Sobota 15 października, to był miło spędzony czas. Seans filmowy w Fokusie - "Sekretne życie zwierzaków domowych", czyli bajeczka o przyjaźni. Potem chwila na zakupy w towarzystwie kolegów. Piękna pogoda zachęciła nas też do aktywności na placu zabaw. Do tego jeszcze wesoła podróż pociągiem. Dziękuję moim wychowankom za te sympatyczne chwile.

Krystyna Kozubek- wych. kl. 6

galeria

 

  

 

Więcej

Miejsce pamięci narodowej

W dniu 28.10.2016 r. uczniowie klasy V złożyli znicze i kwiaty pod pomnikiem w Olzie postawionym w hołdzie poległym powstańcom olziańskim.

Wyjście to miało na celu nie tylko upamiętnienie poległych, ale również stało się nietypową lekcją historii. Dzieci wysłuchały krótkiego wykładu na temat powstania pomnika. Otóż Olza była w latach 20-tych miejscem tzw. trójstyku, czyli zbiegu trzech granic: Rzeczypospolitej, Czechosłowacji i Niemiec. Tu rozegrała się jedna z większych bitew frontu III powstania śląskiego.

W dniu 23.05.1921 r. wojska niemieckie przypuściły zmasowany atak na stanowiska powstańcze. W odpowiedzi natrafili na zdecydowany opór powstańców śląskich, którzy zdawali sobie sprawę z faktu, iż przerwanie linii obrony spowoduje klęskę powstania.

Ze strony powstańczej walkę toczyły oddziały grupy ”Południe” pod dowództwem Bronisława Sikorskiego ps. ”Cietrzew”. Niemiecki atak odparto i utrzymano pozycje obronne kosztem wielu ofiar ze strony powstańców.
Bitwa została przerwana przez zawarty 27 maja krótki rozejm, a co za tym idzie również zawieszenie broni.

Pomnik został postawiony w miejcu stoczonej bitwy.

A. Kruczek

galeria

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Izabeli i Leszkowi Kozielskim z Olzy za ufundowanie kwiatów!

 

Więcej

"Niepodległość znaczy wolność - słowa najpiękniejsze"

Uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości odbył się w naszej szkole w przeddzień 11 listopada.

W tym roku nie miał charakteru informacyjnego, ale jego zadaniem było wywołanie emocji związanych z postawą patriotyczną - czuciem ojczyzny. Przedstawienie miało przede wszystkim "zagrać" na uczuciach - wywołać wzruszenie, poczucie dumy i szacunku, a także wdzięczności dla tych, którzy za wolność polegli. Uczniowie zaśpiewali współczesne pieśni patriotyczne m.in. "Niepodległa, niepokorna", "Biały krzyż", "Dziś idę walczyć, mamo", "Ojczyzno ma", "Flaga" oraz wyrecytowali piękny tekst pt. "Orzeł biały". Chciałabym podkreślić, że w większości były to występy solowe: Angeliki i Oliwii Koch, Wiktorii Strof, Patrycji Nowak, Kingi Kwiatkowskiej, Igora Gorausa i Szymona Dubasa. Ponadto klasa V zaśpiewała utwór pt. "Dziś idę walczyć, mamo" na dwa głosy.

Warto wiedzieć, że nazwa „patriotyzm” wywodzi się z greckiej nazwy „πατριά” – „patria” oznaczającej rodzinę, grupę, plemię lub naród wywodzący się od wspólnych przodków, ojców tzw. ojczyznę. „Patria” jest z kolei wyrazem pokrewnym nazwy greckiej „πατήρ” – „patēr” oznaczającej „ojca” – głowę rodu. Te greckie terminy zostały przejęte później przez Rzymian i przeniknęły do łaciny w formie „pater” i „patrio” rozpowszechniając się także w innych językach europejskich. Słowo „patriotyzm” literalnie oznacza „miłość ojczyzny”.

Łaciński termin "patria" znany był w Polsce już w końcu średniowiecza dzięki pierwszym polskim słownikom łacińsko-polskim. Wymienia go w 1532 r. słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy - "Patria est natale solum - myesscze vrodzenya, oyczyzna". 

Akademię przygotowali chętni uczniowie z klas 4-6, uczęszczający na zajęcia koła teatralnego. Bardzo dziękuję młodym artystom za zaangażowanie i wzorową postawę podczas akademii.

A. Kruczek 

galeria

Więcej

Bezpieczne korzystanie z internetu - spotkanie profilaktyczne

Dnia 18 listopada w naszej szkole odbyło się przedstawienie profilaktyczne „W sieci ” z podziałem na grupę dzieci młodszych (klasy II-III) oraz grupę dzieci starszych (klasy IV-VI). Specjalistka ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z Katowic w sposób ciekawy i przystępny dla uczniów omówiła najważniejsze zagadnienia dotyczące uzależnień od komputera. Formą zajęć był wykład oraz omówienie tematycznej prezentacji multimedialnej w połączeniu z aktywnym udziałem samych uczniów. Prowadząca przejrzyście omówiła kolejne kroki oraz przyczyny powstania uzależnień.
Dzieci w sposób aktywny uczestniczyły w przeprowadzonym spotkaniu, będąc zachęcane do udziału i motywowane do myślenia…

A. Krótki

galeria

Więcej

Wieczorek poetycki z bajkopisarką Katarzyną Łatką

Pisanie nie wpisuje się w najmodniejsze trendy uczniów szkoły podstawowej. Zdaje się być nieprzyjemnym obowiązkiem, żmudną, męczącą wieczorną pracą za karę.

Trzeba myśleć, kombinować, wysilać mózgownicę, czasem rwać sobie włosy z głowy, połykać czekoladowe kwadraciki lub pisać o pomoc do doktora Google (choć to najgorsze co możesz sobie zrobić, mój Uczniu!).

Doba natychmiastowości przekazu esemesowego, bylejakości wypowiedzi, braku dbałości o poprawność zapisu połyka właściwie każde dziecko i nastolatka. Nadchodzi pokolenie "Z". 

Każdy może nauczyć się pisać!

Oczywistym jest, że dzieci dojrzewają do pisania, powolutku też odkrywają płynącą z tego przyjemność i radość. Wszak nic nie dzieje się od razu - nad umiejętnościami musimy pracować, trenować je, poświęcać czas na starania. Przecież nikt nie oczekuje od Ciebie, że wyjdziesz na kort i będziesz od razu Agnieszką Radwańską czy Rogerem Federerem! Najpierw musisz brać lekcje - uczyć się po prostu. Konkluzja jest prosta - tak samo jak możesz nauczyć się grać w tenisa, tak samo dasz radę nauczyć się pisać. Poziom umiejętności będzie oczywiście zależał od Twoich zdolności. 

Uświadom sobie jednak, że nie dasz rady nauczyć się pisania nie pisząc! Samo myślenie o tym nie wystarczy. Weź się do treningu i po prostu: pisz, pisz i pisz. Na początku nie stawiaj sobie zbyt wygórowanych wymagań, bo się zniechęcisz. Trudno jest od razu tworzyć genialne teksty. Musisz dać sobie czas. Musisz praktykować. Twoje akapity nie muszą być od razu pełne mądrości i fantastycznych sformułowań - po prostu pisz co Ci w duszy gra. No i nie wolno Ci się poddać! Pracuj systematycznie - to nic, że wolno idzie. Sukces nie jest dla leniuchów. Jeśli wyruszysz w tę samorozwojową podróż, to na pewno osiągniesz cel - swoją indywidualną metę. W nagrodę dostaniesz satysfakcję i samozadowolenie, a może i...fanów?  

Pomyśl czasem tak: umiem pięknie pisać po polsku - kocham moją Ojczyznę, jestem patriotą!

Wieczorek literacki miał dać możliwość spotkania z interesującą osobą - człowiekiem, który ma dość siły i samozaparcia, by rozwijać swój talent - pisać i wydawać swoje książki. Miał zainspirować uczniów do czytania i tworzenia własnych tekstów, do poszukiwań swoich zainteresowań.

Można by rzec, że Kasia Łatka jest zwyczajną kobietą - gotuje, prasuje, sprząta, opiekuje się dziećmi i chodzi do pracy. Może nikt na ulicy nie odgadłby czym się tak naprawdę lubi zajmować - bo czy stworzono jakiś szynel na wygląd pisarza czy poetki? Jest jed­nak za­sad­nicza kwestia, która wyróżnia ją spośród ludzkiej masy, ok­reśla jej wyjątko­wość - pasja. Kasia zaczęła pisać wiersze już w podstawówce. Schowała je jednak na wiele lat, zakopała pod stertą brudnych dziecięcych ubranek, domowych obowiązków i problemów. Przyszedł na szczęście moment, w którym żródło w niej bijące wytrysło, a ona już go nie chciała niczym hamować. Otworzyła przed wielkim światem swój mały, prywatny świat, odsłoniła kobiece przeżycia, przemyślenia zawoalowane metaforą... Poezja nie jest trudna dla tych, którzy do niej dorośli.

Dzieci zadawały bardzo dużo dociekliwych, a niekiedy zaskakujących pytań, np. "Ile czasu przeznacza pani na pisanie?", "Kiedy zaczęła pani pisać?", "W jakim nastroju lubi pani pisać?", "Jak znajduje pani rymy?", "O której godzinie najlepiej się pisze?", "Czy łatwo jest wydać książkę?". Kasia była zachwycona i rzetelnie na wszystkie pytania odpowiadała. Wypowiedź, która najbardziej mnie ujęła i oddaje poetyckiego ducha to: "Najbardziej lubię pisać, kiedy jestem smutna - wtedy powstają wiersze dla dorosłych. A kiedy jestem w wesołym nastroju - piszę bajki dla dzieci."

Wieczorek poetycki odbył się 18.11.2016 r. o 18.00. Przyszło na niego ok. 40 uczniów i parę mam, żeby poznać bajkowe umiejętności Kasi Łatki. Natomiast poniżej zamieszczam kilka utworów dla dojrzałego czytelnika, aby zapoznać i zachęcić Was do spotkań z Jej twórczością.

Dziękuję pani Joli Dubas za fotoreportaż z imprezy!

A. Kruczek

Mój Boże 

Pozwól na nowo docenić w życiu,
przeróżne dobra zaprzepaszczone.
Pozwól na nowo nabrać powietrza,
oczyścić myśli złem oburzone.

Na nowo poznać smak pomarańczy
i słodycz miodu, który się znudzil.
Gdzie zieleń łąki? Słońca stokrotek?
Dokoła beton wszystko zabrudził!

Pozwól czuć siły co jeszcze we mnie,
jak wiosła swoją łódź napędzają,
pomimo burzy, słońca co pali
i złudzeń, które ze mną zostają.

Pozwól przez sito przesiewać mąkę,
bez jadu upiec nasz chleb codzienny,
na którym krzyża dzisiaj nie kreśli,
mama czy tata, piekarz bezsenny.

Obracam w palcach jasną monetę
i dłonie mocno zaciskam w pięści,
oto, w co człowiek wierzy najmocniej-
Bóg rozdrobniony na srebrne części!

Nic nie święcimy dziś jak należy.
Mięliśmy nie mieć cudzego Boga.
W strachu, obawach, wznosimy modły,
a gdy nam dobrze, gubi się droga.

Beztroska dzieci. Ciekawość świata.
Gdyby dzieciństwa nam nie odbierać!

Jak trudno przejść jest, przez drogę życia,
kiedy dorosłość oczy otwiera.

Pozwól mi Boże przeżywać życie,
patrzeć jak słońce na niebie tańczy.
Tulić swe dzieci, chłonąć ich zapach,
poczuć na nowo, smak pomarańczy.

 Mój ulubiony:

Samoocalenie

Żadne spojrzenie nie będzie na dłużej,
szepty najcichsze mych ust nie poruszą.
Ażeby ocalić siebie przed zgubą,
miękką, zieloną otoczę się głuszą.

Oplotą wszystko dzikiej róży kolce,


nie dotrze do mnie iluzja mydlana.
I skąpa miłość i miłość pozorna,
miłość – gorączka, jak fatamorgana.

Burze ustaną nade mną i we mnie,
cichnące echo słowa przecedzi.
Bać się przestanę, że to serce głupie,
zechce mi znowu rozum wyprzedzić.

 

Komentarz Katarzyny Łatki po spotkaniu w szkole:

"W wieczornym spotkaniu, w którym uczestniczyliśmy wspólnie, bo przyznać trzeba, że uczniowie ze szkoły w Olzie współgrali razem ze mną, co stanowiło największą radość, spędziliśmy bardzo ciekawie czas, wesoło i energicznie (to znów zasługa dzieci), ale przyznaję się bez bicia, że to najbardziej wymagający czytelnik pod słońcem! Ich emocje udzielały mi się bezpośrednio i długo nie umiałam się dostroić, bo tyle ile było dzieci, tyle było emocji. Były pytania, śmiechy i... te wpatrzone oczka we mnie, w każdy mój ruch, które reagowały żywo na wszystko, co się zadziało. Wspaniałe uczucie, znów siedzieć w klasie, tym razem już nie jako uczeń, ale jako ktoś, kto chce coś przekazać. Na koniec miały dla mnie niespodziankę. :) I tu jak zwykle zacisnęło mi gardło i zakręciło łezką w oku - dzieci recytowały i czytały moje bajki. Nie mam pojęcia, o czym marzą autorzy swoich książek dla dzieci. Ale dla mnie spełnieniem autorskiego marzenia jest słuchać tego co stworzyłam, właśnie z ust dzieci. I uczniowie obdarowali mnie tym najwspanialszym spełnieniem. Dziękuję wszystkim dzieciom, bo wiem, ile pracy w to włożyły, ile starań, zdenerwowania przy tym i niepewności. Byłyście wspaniałe! Będę się starała dotrzymać słowa i wpaść na język polski i pouczyć się z Wami. :) Dziękuję zaangażowanemu gronu nauczycielskiemu, w tym Pani Eli, Rodzicom, którzy wspierali swoje pociechy, Joli Dubas, za uwiecznienie tego wspaniałego spotkania, mojej rodzinie za wsparcie, a także, co najważniejsze, dla Agnieszki Kruczek, za zorganizowanie tego cudownego wieczorku... Agnieszki. która ma tysiąc wspaniałych pomysłów, a jednym z nich, był właśnie wspólny udział w tym wieczorku. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Dziękuję!"

galeria

Więcej

Sukcesy uczniów

1. Stypendia Wójta Gminy za rok szkolny 2015/2016 otrzymali:

 • Ania Zając
 • Wiktoria Pośpiech
 • Cyprian Frączek
 • Paulina Riedel 

Edyta Cogiel, Dyrektor SP Olza

2. Gminny Konkurs Ekologiczny w ramach działania "Eko-Gorzyce"

 • II miejsce - drużyna klas starszych w składzie: Natalia Bogacz, Ania Zając i Mateusz Ciuraj 
 • wyróżnienie - drużyna klas młodszych w składzie: Ola Pośpiech, Ania Grabarek i Emilia Reclik

Dwie trzyosobowe drużyny z klas I-III i IV-VI wzięły udział w konkursie ekologicznym „Eko – uczeń” zorganizowanym przez Urząd Gminy Gorzyce w dniach 25-26 października 2016r. Konkurs został poprzedzony zajęciami ekologicznymi, na których omawiano głównie zagadnienia związane z segregacją śmieci oraz recyklingiem.
Drużyny biorące udział w konkursie oprócz wiedzy musiały opracować i przedstawić krótką scenkę oraz zaprezentować przebranie nawiązujące do tematyki zajęć. Miło się pochwalić, że uczniowie klas młodszych zdobyli wyróżnienie, a starszych II miejsce w rzeczonym konkursie. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

D. Pośpiech

 3. Powiatowy Konkurs Geniusz Słownictwa Języka Angielskiego:

 • Magdalena Długi 200/200pkt - English Vocabulary Genius
 • Natalia Bogacz 196/200pkt

W dniu 18 listopada uczennice klasy 6 Magdalena Długi oraz Natalia Bogacz uczestniczyły wgali rozdania nagród laureatom i wyróżnionym w Powiatowym Konkursie English Vocabulary Genius organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 z Radlina i Szkołę Podstawową ze Skrzyszowa. W tym konkursie nasze uczennice zdobyły najwyższe lokaty: Madgalena zdobyła 200 punktów na 200 możliwych, zdobywając tytuł Geniusza Słownictwa Języka Angielskiego, natomiast Natalia otrzymała wyróżnienie za zdobycie 196 punktów. Serdecznie gratulujemy dziewczynom! 

A. Sobala

Więcej

Konkurs Różańcowy

W miesiącu październiku licznie braliśmy udział w nabożeństwach różańcowych. Wielu, bo aż 40, uczniów wzięło udział w Konkursie Różańcowym, który trwał przez cały październik. Laureatów konkursu wyłoniliśmy w sposób demokratyczny, zwyczajem szkolnym w głosowaniu, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.

 

 • W kategorii Przedszkole - I miejsce zdobył Szymon Bober, II - Sara Kucza, III - nie przyznano.
 •  
 • W kategorii klas II-III – I miejsce zajął Bartosz Mrozek, II - Józef Zając, III - Natalia i Julia Kretek.
 •  
 • W kategorii klas IV-VI – I miejsce zajął Łukasz Szefer, II - Samuel Chmiel, III - Anna Zając.
 •  
 • Wyróżnienia zdobyły różańce Rodzinne: Rodziny Szeferów i Burków.

Gratuluję wspaniałych pomysłów! Rodzicom dziękuję za bezcenną pomoc i już dziś zapraszam do udziału w przyszłorocznym konkursie.

J. Paździor

galeria

Więcej

Dyskoteka andrzejkowa

Zabawa andrzejkowa już za nami! Przy dżwiękach skocznej muzyczki bawili się uczniowie klas starszych. Bardzo serdecznie dziękujemy nauczycielom sprawującym opiekę nad uczniami - pani Joannie Paździor i panu Dawidowi Wacławczykowi.

Impreza została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski 23.11.2016 r.

A. Kruczek

Więcej

Dzień Pluszowego Misia

W dniu 25 listopada w naszej szkole odbyła się impreza z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

E. Górska

galeria

Więcej

Wyniki konkursów bibliotecznych

Najciekawsze listy napisali do biblioteki:
1. Dubas Szymon - Kl. V
2. Pośpiech Wiktoria - kl. V
3. Kwiatkowska Paulina - kl. VI

"Mój ulubiony bohater literacki" - prace plastyczne:
1. Mrozek Bartosz - kl. II
2. Grabarek Anna - kl. IIIa
3. Bolik Beata - kl.IIIa, Krótki Tymek - kl. IIIb

1. Kwiatkowska Kinga - kl.V
2. Zając Anna - kl.VI
3. Długi Dominika - kl. V
 

E. Górska

galeria

Więcej

Film – utwór audiowizualny, dowolnej długości, złożony z serii następujących po sobie obrazów wywołujących wrażenie ruchu, wyrażający określone treści, utrwalony na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie.

Wieczorek filmowy odbył się 25 listopada 2016 r.

Zaprosiliśmy:
- klasy 2-6 w godz.: 16.30-18.20 na "Małego Księcia";
- klasy 4-6 w godz.: 18.30-20.00 na "Dawcę pamięci".

Opiekunem była pani Agnieszka Kruczek. Dziękujemy.

Samorząd Uczniowski

Więcej

Planowana reforma struktury szkolnictwa

Prosimy o zapoznanie się z planowanymi zmianami w szkolnictwie.

 

 

 

Więcej

Anielski konkurs

"Kolorowe Anioły"

Są na świecie Anioły zielone;
One patrzą na mnie ciekawie
i w pośpiechu płoszą motyle,
kiedy biegam boso po trawie.

Gdy za oknem wciąż pada i pada,
krople deszczu kapią jak łezki,
wtedy leci do mnie z pomocą
prosto z nieba - Anioł niebieski.

A gdy zasnę, Anioły
tańczą taniec wesoły
i na fletach grają do rana;
Moje prośby i smutki,
nawet pacierz za krótki
zostawiają przed tronem Pana.

Gdy na sercu mi ciężko i płaczę,
biały Anioł smutki rozumie
i otula swymi skrzydłami
i pociesza mnie tak, jak umie.

A wesołe Anioły różowe
kiedy piję sok malinowy,
wysyłają do mnie całuski,
sto pomysłów sypią do głowy.

Kiedy dziecko jest grzeczne od rana,
złoty Anioł - czy uwierzycie? -
złotym piórem dobre uczynki
zapisuje w białym zeszycie!

Kolorowe Anioły skrzydlate
prosto z nieba niosą nam dary,
bezszelestne i niewidzialne -
ale bez nich świat byłby szary...

Beata Kołodziej

 

Na konkurs Aniołowo przyniesiono kilkanaście Aniołów: srebrzyste, białopióre, błyszczące, gliniane, rzeźbione, mięciutkie, do przytulania… Najładniejsze pojechały na kolejny etap konkursu aż do Chorzowa. Gratuluję ciekawych pomysłów, zapraszam do udziału w kolejnych konkursach. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

J. Paździor

galeria

Więcej

Informacje o konkursach z plastyki

1. Ogólnopolski Konkurs „Zapobiegajmy pożarom” – tematyka konkursu: udział jednostek pożarniczych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej, historia pożarnictwa. Technika – malarstwo, rysunek, grafika, tkactwo, rzeźba, metaloplastyka - konkurs ma V etapów - I etap szkolny wyłania 5 prac na II etap gminny. Prace dostarczyć do 20 grudnia 2016r.

2. Międzynarodowy konkurs artystyczny od 9-21 lat: prace dostarczyć do 23 grudnia 2016
A) plastyczny: technika dowolna, format A4, tematyka :

 • Matka Boża z Jasnej Góry ( 300 lecie Koronacji Cudownego Obrazu)
 • Matka Boża Fatimska ( 100 lecie objawień)
 • Moja Mama, Mój Tata
 • Polska Moja Ojczyzna
 • Światowe Dni Młodzieży 2016

B) fotograficzny: fotografia 20x30 i zapisana na płycie DVD wymagania techniczne 3508x 2480 px JPG:

 • Kapliczki i krzyże przydrożne
 • Moja Mama, Mój Tata
 • Taniec
 • Polska Moja Ojczyzna
 • Światowe Dni Młodzieży 2016


Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzyma cząstkową ocenę celującą i dodatnie punkty z zachowania.
Laureaci konkursowych miejsc ocenę celującą z plastyki na koniec roku.
Laureaci konkursów z wysoką średnią mogą ubiegać się o stypendium Wójta Gminy Gorzyce oraz o stypendium Dyrektora szkoły.

Życzę ciekawych pomysłów i zapraszam do
udziału w konkursach.
J. Paździor

Więcej

Środowiskowy Dzień Górnika

„Jak nakazuje zwyczaj i tradycja stara, niech błogosławi wszystkim Górnikom Święta Barbara.”

Dnia 3.12.2016 r. o godz. 15.15 w WDK Olza odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Górnika. Uczniowie naszej szkoły w gwarze śląskiej przedstawili zwyczaje i tradycje związane ze Śląskiem i górnictwem. Motywem przewodnim była legenda o Skarbniku, przeplatana wierszem, tańcem i piosenką.
Śląsk jest miejscem, w którym tradycje regionalne przekazywane są od wieków z pokolenia na pokolenie. Barbórka, czyli Dzień Górnika jest najlepszą okazją pielęgnowania tych tradycji włączając dzieci i młodzież w takie uroczystości.

B. Oślizło

galeria

Więcej

Światło z Olzy do nieba

Na uroczystości "Światło z Olzy do nieba", której głównym celem było rozświetlenie przygotowanej stajenki przedstawiono krótki program artystyczny, w którym udział wziął m. in.: chór "Słowik nad Olzą", Olzanki, zatańczyły dzieci z Przedszkola w Olzie oraz wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Olzie. Wokół oprawy artystycznej uczestnikami byli mieszkańcy Olzy oraz przyjezdni z okolic. W trakcie imprezy okazja była do zakupienia ciasteczek i stroików świątecznych, można było również rozgrzać się gorącą kawą, herbatą, a nawet pysznym grzańcem. Oczywiście nie zabrkło Mikołaja, który obdarował wszystkie dzieci drobnym upominkiem. Cała impreza odbyła się w Parku Sołeckim w Olzie, gdzie w tej uroczystej oprawie i przy bardzo licznej obecności mieszkańców rozświetlono stajenkę.
Dziękujęmy bardzo wszystkim, którzy pomagali w tworzeniu tego dzieła, dołożyli starań, aby impreza się udała i doszła do skutku. Dziękujemy również mieszkańcom za tak liczny udział.

 

Lucyna Gajda
Stowarzyszenie "Aktywna Olza"

Więcej

Przedstawienie baletowe w Rybniku

"Dawno, dawno temu... za górami, za lasami leżała piękna kraina. Rządzili nią Król i Królowa. Ich rządy były sprawiedliwe. W Królestwie poddani kochali ich ale... do pełni szczęścia brakowało im dziecka. Długo na nie czekali aż wreszcie nadszedł upragniony moment i Królowa powiła córeczkę. Dziewczynka była niezwykłej urody... włosy miała czarne jak heban, oczy niebieskie jak niebo, usta czerwone jak krew, a cerę białą jak śnieg, dlatego nazwano ją Śnieżką. Szczęście w królestwie nie trwało zbyt długo. Królowa zmarła, a Król pod wpływem czarów pięknej wiedźmy ożenił się z nią. Nowa Królowa miała tylko jeden cel... a właściwie dwa ... pozbyć się Śnieżki, która rosła piękniejąc z dnia na dzień, i jej ojca - Króla."

Tak zaczyna się baśń o pięknej Śnieżce, którą prześladowała zazdrosna macocha. Baśń znana od wielu pokoleń została przeniesiona na scenę wieczorem 7 grudnia 2016 roku w Teatrze Ziemi Rybnickiej przez artystów i luminarzy Lwowskego Narodowogo Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej razem z Międzynarodowym Teatrem Baletu "Premierа" IMPERIAL LVIV BALLET. Obejrzeli ją zainteresowani uczniowie z klas IV-VI.

Po spektaklu uczniowie mieli możliwość wejść na scenę i robić zdjęcia z artystami.

Ogromnie cieszy fakt, że przedstawienie baletowe spotkało sie z ogromnym uznaniem dzieci - wyszły zachwycone i zmotywowane do dalszych wyjazdów do teatru. 

A. Kruczek

galeria 

Więcej

Jasełka

W dniu 22.12.2016 r. odbyły się w szkole jasełka bożonarodzeniowe, po których uczniowie spotkali się z wychowawcami na klasowych wigilijkach.

A. Kruczek

galeria

Więcej

Święta, Święta, Święta!

Kiedy Boże Narodzenia nadchodzi, przesłać życzenia się godzi. Przyjmijcie zatem z rąk naszych garść życzeń najlepszych - zdrowia, spokoju, radości, a w Nowym Roku - olbrzymiego Rogu Obfitości.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok. 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Społeczność Uczniowska

Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Olzie

Więcej

Akcja „Bezpieczne ferie”

Dnia 17 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie z Policjantem w ramach akcji „Bezpieczne ferie”.

Podczas spotkania Policjant omówił zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych na śniegu i lodzie, a w szczególności podkreślał zagrożenie życie przy nierozsądnym korzystaniu z miejsc bardzo niebezpiecznych jakimi są zamarznięte zbiorniki wodne na terenie Olzy i Odry. Policjant przestrzegał także przed organizowaniem kuligów za pojazdami mechanicznymi, mówił o niebezpieczeństwach spowodowanych przez zjeżdżanie sankami w okolicach dróg i zbiorników wodnych. Przypomniał także przepisy ruchu drogowego i prosił o zachowanie szczególnej uwagi podczas poruszania się po drogach po zmroku. Zachęcał do noszenia odblasków, które mogą uratować życie.

Serdecznie dziękujemy za ciekawe i pouczające spotkanie.

A. Kruczek

galeria

Bezpieczne ferie - rady dla dzieci i rodziców 

 • Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych.
 • W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między sankami.
 • Nie doczepiajmy sanek do samochodu.
 • Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby.
 • Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie.
 • Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych.
 • Bądźmy widoczni na drodze.
 • Nie strącajmy zwisających z dachów sopli.
 • Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.
 • Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.
 • W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną.
 • Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny.
 • Unikajmy kontaktu z osobami chorymi.
 • W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza.

Więcej

Do zobaczenia!

Przed feriami uczniowie rozstali się z panem Andrzejem Czajką, który pracował w naszej szkole prawie 2 lata. W przyszłym semestrze na stanowisko nauczyciela przyrody wraca pani Dorota Raczyńska.

A. Kruczek

galeria

 

 

 

 

 

Więcej

Środowiskowy Dzień Babci i Dziadka

Kolędy, pastorałki, J a s e ł k a po śląsku w szkole, w świetlicy w Odrze i na A k a d e m i i z

o k a z j i D n i a B a b c i i D z i a d k a – jednym słowem mnóstwo pracy, ale i wiele, wiele radości i satysfakcji…,

A teraz po kolei… Przygotowania do Jasełek rozpoczęły się w tym roku już w połowie listopada od nauki kolęd i pastorałek. Pierwszy występ dla społeczności szkolnej poprzedziły dwa wydarzenia, w których licznie, jako szkoła wzięliśmy udział. Były to: „Światełko z Olzy do nieba” i Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w WDK Gorzyce, na którym wyśpiewaliśmy III miejsce w kategorii zespół. 
Tydzień poprzedzający święta spędziliśmy na licznych próbach, bo w naszym przedstawieniu, które składało się aż z trzech części wystąpiła większość naszych uczniów.
Piąta klasa przedstawiła nam biblijną historię stworzenia świata, a uczniowie klasy szóstej historię grzechu pierworodnego. Wszyscy uczniowie klasy IIIb przygotowani przez p. Bogusię Oślizło opowiedzieli o narodzinach Jezusa w Betlejem i pokłonie pasterzy. Na scenie pojawili się również trzej królowie Kacper, Melchior i Baltazar –

 chłopcy z klasy V i dzieci świata – uczniowie klasy III oraz śląska rodzina – uczniowie z klasy II. Całość przeplatały kolędy i pastorałki wyśpiewane przez uczniów. Przestawienie rozpoczęli nasi harcerze, którzy przynieśli Betlejemskie Światełko Pokoju, a zakończyła pani Dyrektor składając wszystkim świąteczne życzenia.
We wtorek 10 stycznia na zaproszenie p. Krystyny Świderskiej – sołtys Odry 
 wystąpiliśmy w świetlicy w Odrze dla mieszkańców sołectwa, którzy co roku spotykają się na spotkaniu opłatkowym, połączonym ze śpiewaniem kolęd. Serdeczna gościnność mieszkańców Odry dodała sił potrzebnych do przewiezienia dekoracji, licznych strojów, rekwizytów i muzycznego sprzętu.
W piątek 13 stycznia na uroczystą akademię zaprosiliśmy Babcie i Dziadków. Akademięrozpoczęła pani Dyrektor Edyta Cogiel od złożenia życzeń w imieniu całej szkolnej społeczności. Przedstawienie jasełkowe złożone z trzech aktów poprzedziły i zakończyły występy zespołu tanecznego, który prowadzi pani Aleksandra Sobala. Życzenia w imieniu wszystkich uczniów-wnuków przekazał Samorząd Uczniowski. Nie

 zabrakło również wierszyków dla naszych gości, recytowanych przez uczniów klasy IIIa oraz piosenek solistów Igora Gorausa i Wiktorii Strof, uczniów klasy V i tancerek, którzy swój występ przygotowali z p. Agnieszką Kruczek. Kolędy na akordeonie zagrała Julianna z klasy IIIa.

Ostatnim wydarzeniem, w którym wzięliśmy udział były Olzańskie Spotkania z Kolędą. W blasku stajenki naszego parafialnego kościoła zaśpiewaliśmy jako zespół dwie pastorałki. Solo wystąpiły Emilka Kukuczka i Wiktoria Strof (przy akompaniamencie p. Henryka Krótkiego).
I doczekaliśmy ferii….

Serdecznie dziękuję wszystkim występującym uczniom: aktorom, tancerzom, solistom, śpiewakom. Rodzicom dziękuję, za przygotowanie strojów i przywożenie dzieci na miejsca występów.
DZIĘKUJĘ: p. Krystynie Świderskiej za zaproszenie do Odry. Za okazaną pomoc i wsparcie p. Bogusławie Oślizło, która przygotowała scenariusz jasełek i czuwała nad występami całej klasy IIIb. Pani Krystynie Kozubek za muzykę i choreografię do sceny z diabłami. Pani Gerdzie Ciuraj za prezentację o stworzeniu świata. Panu Dawidowi Wacławczykowi za pomoc w przygotowaniu scenografii, oświetlenia i koordynowaniu całej akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka. Panu Henrykowi Krótkiemu za akompaniament do kolęd, p. Arkadiuszowi Kretkowi i uczniom: Mateuszowi Szeferowi i Mateuszowi Porwolikowi za nagłośnienie, p. Eli Górskiej za wiersze na Dzień Babci i Dziadka, p. Jolancie Dubas za zdjęcia z Dnia Babci i Dziadka. Pani Dominice Pośpiech i dziewczynkom z klasy VI - Paulinie, Ani i Paulinie za pomoc w przygotowaniu dekoracji. Pani Rominie Mitko i p. Agnieszce Krótki za skrzydła dla aniołów i opiekę nad uczniami podczas prób.

Dziękuję Mamom: p. Ewie Grabarek, Sylwii Kukuczce, Annie Reclik, Zuzannie Libowskiej, Edycie Bajer, Beacie Szuścik, Beacie Młynarczyk oraz p. Eli Górskiej za wspólnie spędzony czas na przygotowaniu ozdób i kartek świątecznych na kiermasz.

Rodzicom uczniów klas IIIa i b za przygotowanie sali gimnastycznej i poczęstunek na akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka.

J. Paździor

 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć wykonanych przez jedną z mam - panią Jolantę Dubas. 

galeria

galeria

galeria

Więcej

Ferie, ferie, ferie!

Drodzy Uczniowie!

Pierwszy semestr roku szkolnego został już podsumowany. Nadszedł czas zasłużonych ferii zimowych. Wypocznijcie, nabierzcie sił, motywacji do dalszej nauki i szczęśliwie wróćcie do szkoły!

Wasi nauczyciele

Więcej

„Dobro się mnoży, gdy się je dzieli”

Wszystkim uczniom naszej szkoły, dzięki którym mogliśmy przygotować paczkę ze słodyczami dla dzieci z PDD w Gorzyczkach serdecznie w imieniu wychowawców i obdarowanych dzieci dziękujemy. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci i obdarowani upominkami zrobionymi na warsztatach plastycznych. Za ofiarowany czas i przeprowadzenie akcji zbiórki słodyczy dziękuję uczennicom: Magdalenie Długi, Dominice Długi, Paulinie Kwiatkowskiej i Paulinie Kozak z klasy VI. Naszych kolegów odwiedziliśmy 22 grudnia 2016 r.

 

J. Paździor

galeria

Więcej

Nasz szkolny kolega z Afryki - wspieramy MISJE

W Akcji Adopcja Serca bierzemy udział od ponad roku. Wspomagamy dwuletniego chłopca z Afryki. Nasza pomoc polega na zbiórce pieniędzy, które za pośrednictwem Palotyńskiego Sekretariatu Misyjnego przekazywane są naszemu szkolnemu koledze. Co jakiś czas otrzymujemy informacje i podziękowania od samych rodziców chłopca. Przekazywana pomoc jest przeznaczana na szczepionki, lekarstwa i żywność. Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się do AKCJI serdecznie dziękuję w imieniu swoim i rodziców chłopca.

J. Paździor

Więcej

Dyskoteka walentynkowa

Obchody walentynek w naszej szkole odbyły się 14.02.2017 r. w godz.: 17.00 - 20.00 na szkolnej dyskotece zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski. Serdecznie dziękujemy nauczycielkom sprawującym opiekę nad uczniami: p. Krystynie Kozubek i pani Aleksandrze Sobali.

Samorząd Uczniowski

Więcej

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” udało nam się pozyskać dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do biblioteki Naszej Szkoły.
Zgodnie z założeniami programu szkoły od 71 do 170 uczniów (w tej kategorii mieści się Szkoła Podstawowa w Olzie) otrzymają: 4000 zł z programu + 1000 zł od organu prowadzącego,  tj. 5000 zł na zakup nowości czytelniczych.

Edyta Cogiel – dyr. Szkoły
Elżbieta Górska – n-l bibliotekarz

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Więcej

Lekcja umuzykalniająca

28 lutego uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w lekcji umuzykalniającej poświęconej muzyce i pieśniom śląskim.

Więcej

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia składanego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Przyjmowanie zgłoszeń – od 13 do 24 marca 2017 r.

Kandydaci do klas I zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjmowani w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/opiekunów prawnych kandydata.

Przyjmowanie wniosków – od 13 do 24 marca 2017 r.

Zgłoszenia lub wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 14:30.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/18 - Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Olzie

Więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Jest to kampania profilaktyczna skierowana dla dzieci i młodzieży pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zajęcia przeprowadzone wśród uczniów będą realizowane w oparciu o scenariusze do kart pracy a same dzieci otrzymają karty pracy do samodzielnego wypełnienia.
Rok 2017 jest rokiem pod hasłem „Mój przyjaciel” i wokół tego tematu będą przeprowadzane różnorodne i ciekawe działania. Zachęcam wszystkich uczniów do uczestnictwa.

A. Krótki

Więcej

Bieg po zdrowie

Uczniowie klasy IV naszej szkoły zostali objęci programem antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z ekspertami. Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały zarówno dla prowadzących, jak i samych uczniów.
Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Podczas cyklu zajęć uczniowie będą m.in.: dyskutować, wymieniać doświadczenia, liczyć koszty palenia papierosów, pracować w grupach przy tworzeniu reklam antynikotynowych, tworzyć komiksy z bohaterami programu.
Program poprowadzi pedagog szkolny oraz wychowawca klasy IV.
Więcej informacji na temat programu można odszukać na yuoutube wpisując frazę „Bieg po Zdowie”.

A. Krótki

Więcej

Gratulujemy!

 

Paweł Nawrat zajął I miejsce w kategorii klas VI

w Międzygminnym Konkursie Historycznym " Idy marcowe".

 

E. Cogiel

galeria

 

Więcej

List do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci

Wielce Szanowni Państwo,

zapewne już Państwo zaobserwowali, że Internet staje się, a może wręcz stał się naturalnym środowiskiem dzieci i młodzieży. Komputer, smartfon, tablet towarzyszy młodym ludziom niekiedy od rana do wieczora. Warto przy tym podkreślić, że nowe technologie niosą ze sobą wiele fantastycznych, rozwijających możliwości, ale mogą stanowić też zagrożenie. Trzeba zatem uczyć dzieci, jak się z nimi mądrze i bezpiecznie obchodzić. I to jest właśnie wspólne zadanie dorosłych.

W czasach naszego dzieciństwa dorośli uczyli nas jak zawierać znajomości, bawić się i rozróżniać prawdę od fałszu. Pokazywali nam co jest bezpieczne, a czego należy unikać. Prowadzili nas i objaśniali świat. Jeśli chcieliśmy się ukryć przed ich wzrokiem, budowaliśmy szałas z krzeseł i koca lub chowaliśmy się w podwórkowych zakamarkach. Dzisiejsze dzieci chowają się przed dorosłymi w sieci, a opiekunom coraz trudniej jest je tam odnaleźć, bo to one są tam bardziej u siebie niż my potrafimy to zrozumieć. Zwykle to nie do końca jest element naszego dorosłego świata. Dlatego tak trudno nam dzisiaj uświadamiać młodym ludziom zagrożenia, uczyć jak się zachować w trudnych sytuacjach, chronić przed kłamstwem i manipulacją.

Oczywistym powinno być dla każdego, że zagrożeniem dla dziecka nie jest urządzenie jako takie, a człowiek, z którym młody człowiek może nawiązać kontakt. Człowiek, który dla własnych, niekiedy nagannych celów, wykorzystuje łatwowierność, ufność i samotność dziecka przed ekranem. Media podają, że do Polski dotarła już pewna internetowa rozrywka, opatrzona niewinną nazwą zabawa, żerująca na ufności jej uczestników. Powoduje ona, że wykonują oni zadania, których celem jest krzywdzenie samych siebie. Coraz trudniejsze wyzwania przekazywane za pośrednictwem tajemniczego przewodnika rzekomo prowadzą dzieci poprzez samookaleczenia aż do kulminacji – samobójstwa. Według doniesień, w Rosji, z której gra rzekomo rozprzestrzenia się po Europie, doprowadziło to do śmierci wielu dzieci. Sytuacja jest o tyle trudna, że dzisiejsze dzieci nie mają zaufania do dorosłych, a w Internecie szukając poczucia przynależności są aktywne w różnego rodzaju społecznościach. Często, nie mając wsparcia w rodzinie, w sieci poszukują przygód, ekscytacji i emocji. Relacje, które tworzą się między dziećmi w Internecie są zadziwiająco silne, a wpływ internetowych znajomych powoduje podejmowanie nie zawsze mądrych i przemyślanych decyzji. Anonimowość internetowa daje osobom chcącym manipulować innymi siłę i skuteczność. Wydaje im się przy tym, że są bezkarne, bezpieczne i posiadają władzę.

Apeluję więc do Państwa o szczególne zwrócenie uwagi na dzieci w swoim otoczeniu. Zainteresujcie się tymi, którzy nadmiernie korzystają z Internetu, są klasowymi outsiderami, mają problemy w kontaktach z rówieśnikami lub w domu. Oni są właśnie w grupie podwyższonego ryzyka. Nie pozwólmy, aby stała im się krzywda, bądźmy blisko nich dając im poczucie, że są dla nas ważni, że nam na nich zależy, że jesteśmy ich przyjaciółmi, nauczycielami i przewodnikami.


Z wyrazami szacunku
Marek Michalak 
Rzecznik Praw Dziecka

wersja PDF

Więcej

Niedzielna wycieczka

19 marca 2017 roku obyła się szkolna wycieczka do Palmiarni Miejskiej, Kolejkowa i Teatru Miejskiego w Gliwicach. Wycieczkowiczami była liczna grupa uczniów z klas 4-6 pod opieką pani Agnieszki Kruczek, pani Joli Dubas oraz pani Karoliny Kopystyńskiej.

O godzinie 9.30 bezpiecznie wylądowaliśmy w Parku Chopina, który oddziela Palmiarnię od zgiełku miasta. Warto wiedzieć, że początkowo powierzchnia parku wynosiła aż 8 ha, natomiast obecnie - 5 ha. Poranny spacer dotlenił nasze ciała tak skutecznie, że uczniowie bardzo chętnie testowali swoje możliwości na zewnętrznej siłowni.

Palmiarnia to rodzaj klimatyzowanej szklarni, w której uprawia się rośliny osiągające duże rozmiary i pochodzące z krajów tropikalnych. Przede wszystkim plamy – stąd też nazwa. Dowiedzieliśmy się, że w Palmiarni istnieje ponad 5600 roślin, które rosną w czterech pawilonach tematycznych. Poza egzotycznymi roślinami znajdują się tam również terraria z gadami, akwaria z żółwiami, egzotyczne papugi i kanarki oraz króliki miniaturki.

Palmiarnię zwiedzaliśmy z przewodnikiem, dzięki czemu uczniowie mieli możliwość nie tylko cieszyć oczy bujną zielenią, ale także poszerzać swoje wiadomości z przyrody. W pawilonie pierwszym zgromadzono rośliny użytkowe z klimatu subtropikalnego. Na żywo zobaczyliśmy ponad dwustuletnie drzewko oliwne, drzewo laurowe (nazywane bobkowym), owocującego bananowca, pomarańczę, cytrynę i pomelo. Rośliny można było podziwiać z bliska w całej okazałości i wielkości, bowiem osiągnęły już swoje docelowe rozmiary. Dzieci z zaciekawieniem oglądały również drzewo chlebowe i rośliny „przyprawowe”, np. pieprz.

Następnie przemieściliśmy się do pawilonu tropikalnego. Uderzyło nas bardzo wilgotne, duszące powietrze i jeszcze większy natłok zieleni, wśród której, specjalnie przygotowanymi tunelami, dreptały obudzone mrówki grzybiarki. Zgromadzone tam rośliny tworzyły charakterystyczne piętra typowe dla tropikalnych lasów deszczowych. Rozrastały się właściwie gdzie tylko mogły – wdrapywały się na okna, balkony i napierały na szklany dach.

Zobaczyliśmy tam m.in. wanilię, wiele odmian storczyków i palm, muchołówki, dzbaneczniki oraz różnorodne odmiany bluszczowatych. Dodatkowym atutem tego miejsca była kaskada i oczko wodne z piraniami i sumem afrykańskim. Temperatura w tym pawilonie była bardzo wysoka i przyprawiła nas o mocny zawrót głowy!

Kolejne obejrzane pomieszczenie to pawilon historyczny – najbardziej widowiskowy z racji najokazalszych roślin Palmiarni. Otóż podziwialiśmy tam potężne feniksy kanaryjskie, których wiek przekroczył 120 lat! Dużym zainteresowaniem cieszyły się palmy z rodzajów latania i niebochronka, które podobnie jak 15 metrowe araukarie i brachychiton pochodzą ze starej gliwickiej Palmiarni. Miejsce było fantastycznie zaaranżowane – mogliśmy usiąść na ławeczkach i podziwiać zielone masy liści oraz urocze oczka wodne z rosnącymi w nich papirusami i pandanami. Cudownego zjawiska dopełniały pływające tęczowe karpie koi i kaskady wpadające do oczek. 

Następnie udaliśmy się do pawilonu sukulentów. Przywitała nas ostra zmiana klimatu - niska wilgotność powietrza i podłoża. Wśród eksponowanych sukulentów panowała niezwykła różnorodność budowy, kształtu, wielkości oraz miejsca magazynowania wody.

Najliczniejsza była rodzina kaktusów – około dwa tysiące sztuk. Niezwykle oryginalnym widokiem okazał się kaktusowy las – pod ścianą rosły 8-metrowe cereusy a pod nimi kilkunastomilimetrowe litopsy - żywe kamienie. Coś niesamowitego!

Największe brawa zebrał jednak pawilon akwarystyczny - ekspozycja obejmująca prezentację czterech środowisk słodkowodnych. Obserwowaliśmy gigantyczne zbiorniki środowisk: Amazonki, Tanganiki, rzek Azji południowo-wschodniej oraz rzek polskich. Celem tej ekspozycji jest zmiana spojrzenia na otaczającą nas przyrodę i podniesienie poziomu świadomości potrzeby dbania o środowisko naturalne, w którym żyją rodzime gatunki ryb.

Wyjście z Palmiarni usytuowane jest na podwyższonym balkonie. Każdy pawilon odwiedziliśmy jeszcze raz, ale spacerując w koronach drzew.

Kolejnym punktem programu było Kolejkowo - świat w mistrzowskiej miniaturze. Niezwykle precyzyjnie odwzorowana rzeczywistość pomniejszona 25 razy wywarła na nas ogromne wrażenie.

Mieliśmy możliwość obserwować życie na wsi, potowarzyszysz turystom podczas górskich wypraw, wziąć udział w akcji ratunkowej, podglądać pracę leśniczego, kupca, pracownika budowlanego, mechanika lub cyrkowca. Po Kolejkowie poruszały się pociągi oraz samochody oraz pływający parostatek.

Co 9 minut zmieniała się pora dnia. W nocy zapalały się uliczne latarnie oraz światła w budynkach. Przeżyliśmy nawet burzę w miniaturowej Rudzie Śląskiej.

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziło miasteczko westernowe „Dzikie Gliwice”, a w nim saloon, szeryf, Indianie, bracia Wright konstruujący pierwszy na świecie samolot oraz miniatura parostatku „Western River”, pływającego po Missisipi.

Kolejkowo to 900 metrów kwadratowych wystawy, której można się przyglądać bez końca. 

Na 16.00 byliśmy umówieni z aktorami Gliwickiego Teatru Miejskiego. Spektakl zaczął się bardzo nietypowo, ponieważ aktorzy wyszli do publiczności i rozpoczęli przedstawienie we foyer teatru. Widzowie wcielili się w członków załogi statku kosmicznego AKKC-72 i wsiedli do specjalnej rakiety kosmicznej wraz z pilotem Pirxem. I tak oto polecieliśmy w Kosmos... Pirx miał akurat lot egzaminacyjny i chciał zdobyć uprawnienia pilota-kosmonauty. Do zdania egzaminu niezbędna była nasza pomoc... W przestrzeni kosmicznej spotkały nas zaskakujące i niebezpieczne przygody - musieliśmy zakładać maski tlenowe, podskakiwać, dyskutować z przemądrzałym robotem... A czy Pirx zdał? O to już pytajcie kadetów Akademii Kosmicznej im. Konstantego Ciołkowskiego, którzy szczęśliwie powrócili z Księżyca o godzinie 17.15 w dniu 19 marca 2017 roku. 

Pozdrawiam serdecznie! 

A. Kruczek

Zdjęcia wykonane przez panią Jolę Dubas - galeria

Więcej

Balik klas młodszych

Uczniowie klas II-III spotkali się na balu przebierańców. galeria

Więcej

Gratulujemy!

Magdalena Długi

zdobyła dyplom Laureata za zajęcie 4. miejsca w ogólnopolskim Dyktandzie (nie tylko) dla Mistrzów w kategorii klas VI.

Wiktoria Pośpiech oraz Mateusz Ciuraj otrzymali wyróżnienia.


A. Kruczek

 

 

Więcej

Obchody pierwszego dnia wiosny

Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole tradycyjnie obchodzony jest hucznie.

Tak też było w tym roku. Uczniowie klasy drugiej przygotowali przedstawienie, w którym pożegnali zimę i powitali wiosnę. Ich występ uświetnił zespół taneczny grupy starszej i młodszej pod kierunkiem nauczycielki Aleksandry Sobali. Następnie uczniowie obejrzeli wiosenne filmiki przygotowane przez uczniów klasy piątej pod okiem nauczycielki Gerdy Ciuraj. Brawom nie było końca. Najwięcej emocji wzbudził werdykt jury przyznający "Słodkie Oscary 2017". Laureatami zostali: Wiktoria Pośpiech, Marcin Bugdoll, Szymon Dubas, Kinga Kwiatkowska, Łukasz Sezeniewski, Natalia Dworzyńska, Igor Goraus i Patrycja Nowak.

Natomiast młodsi uczniowie z tej okazji wykonali prace plastyczne pod kierunkiem nauczycielki Joanny Paździor. Najładniejsze prace zostały wyróżnione i cieszą oczy wszystkich uczniów i odwiedzających szkołę. Są to prace: 

klasa II - Anna Sala, Klaudia Bauerek, Patrycja Siedlaczek, Emilia Mestenhauser;
klasa IIIa - Klaudia Nowak, Julia Mrozek, Emilia Kukuczka, Emilia Reclik;
klasa IIIb - Alexander Lindner, Zuzanna Nawrat, Amelia Kucza, Józef Zając;
klasa IV - Wiktoria Plata, Wiktoria Strof, Samuel Chmiel, Ksawier Sikora.

W drugiej części obchodów Święta gościliśmy panią Lucynę Gajda - członkinię Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota. Wspólnie obejrzeliśmy film pt. "Graniczne meandry rzeki Odry". Następnie p. Gajda przybliżyła ciekawostkę geograficzną jaką są meandry pobliskiej rzeki Odry. Zachęciła wszystkich obecnych do wiosennej wycieczki 3,5 km szlakiem przyrodniczym. Na pamiątkę obecni otrzymali mapki oraz foldery naszego regionu. Mamy nadzieję, że przy sprzyjającej aurze wkrótce tam się wybierzemy.

Był to bardzo przyjemny dzień, który dostarczył nie tylko wrażeń artystycznych, ale również był okazją do zaplanowania wiosennych wypadów na łono natury.

G. Ciuraj

 galeria

Więcej

Dziękujemy!

Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania Sponsorom zabawy karnawałowej!

 

 1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Olzie
 2. Pracownia Złotnicza Olszar Syliwia i Krzysztof
 3. Studnic Mariola "Ekoland" Usługi Komunalne
 4. Pizzeria u Kamana
 5. "Gomix" Michael Godowski
 6. Ariel Bajer SILESIA AUTOMOTIVE
 7. I&L Adamczyk Centrum Ogrodnicze
 8. Izabela i Leszek Kozielscy
 9. Fober COM
 10. Apteka Vivat
 11. Kantor DAREX
 12. Salon fryzjerski Bożena Wija
 13. Fryzjer Zuzanna
 14. Adrian Wowra Zamek w Chałupkach 

Więcej

Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje. R.Ingersoll

W dniu 30.03.2017 r. uczniowie Szkoły uczestniczyli w apelu prezentującym informacje kampanii antysmogowej „Gmina z (dobrą) energią!".

"Nie truj sąsiada!"

W naszej szkole w ramach projektu „Gmina z (dobrą) energią” realizowany jest konkurs „Nie truj sąsiada” poświęcony problemowi niskiej emisji.
Niska emisja jest dziś bardzo poważnym problemem i polega ona na zanieczyszczaniu atmosfery przez pyły i gazy powstałe w wyniku spalania paliwa złej jakości oraz śmieci w przestarzałych piecach w naszych domach.

Nazwa niska wzięła się stąd, iż zanieczyszczenia są emitowane przez domy posiadające kominy na niewielkiej wysokości.

W konkurs została włączona cała społeczność uczniowska, zaś największą aktywnością wykazały się klasy czwarta, piąta i szósta.

W ramach konkursu „Nie truj sąsiada” został zrealizowany cykl zajęć poświęcony niskiej emisji. Praca uczniów nad projektem odbywała się metodami aktywizującymi. Nad większością zadań uczniowie pracowali zespołowo. Mieli wówczas do swojej dyspozycji broszurki informacyjne o niskiej emisji, planszę edukacyjną o konsekwencjach palenia śmieci, mapę ścienną „Zanieczyszczenie środowiska Polski” oraz materiały ksero dostarczone przez nauczyciela.

Zespoły uczniowskie pracowały nad zagadnieniami:

 • „Termomodernizacja domu”,
 • „Co wolno, a czego nie wolno palić w piecu CO”,
 • „Przyczyny niskiej emisji oraz zmiany w myśleniu i działaniu człowieka w tym zakresie”,
 • „Niska emisja i jej wpływ na zdrowie człowieka”.

Ponadto uczniowie klasy szóstej dyskutowali o odnawialnych źródłach energii, a następnie przygotowali plakaty informacyjne na ich temat.

Niewątpliwą atrakcją była lekcja konstruowania modelu małej elektrowni wiatrowej. Uczniowie po obejrzeniu filmiku instruktażowego sami budowali wiatraki. Następnie sprawdzali ich działanie, udoskonalając je przy tej okazji. Uczniowie klas młodszych, pracując pod czujnym okiem nauczyciela–wychowawcy, przygotowali kampanię informującą o smogu, poprzedzoną pogadanką na temat smogu i jego wpływie na układ oddechowy człowieka.

Ostatnim zadaniem wykonanym przez uczniów było pisanie listu do sąsiada. Celem tegoż listu było wskazanie niewłaściwego zachowania oraz pokazanie nowych, dobrych rozwiązań. Napisanie takiego listu wymagało od uczniów dysponowania sporym zasobem informacji na temat niskiej emisji oraz właściwego ich zastosowania.

Podsumowanie pierwszego etapu konkursu „Nie truj sąsiada” stanowił apel, poprzedzony quizem wiedzy. Na apelu każda klasa zaprezentowała efekt swojej pracy, co stworzyło niewątpliwie możliwość na lepsze zapamiętanie i utrwalenie wiedzy zdobytej wcześniej na lekcjach oraz na zaprezentowanie swoich możliwości i talentów - często jeszcze wcześniej nieodkrytych.

Udział uczniów w konkursie „Nie truj sąsiada” wskazał uczniom oraz nauczycielom wagę problemu jakim jest niska emisja. Przed nami kolejne etapy konkursu. Mam nadzieję, że uczniowie wykażą się taką aktywnością i kreatywnością jak w pierwszej części.

D. Raczyńska

galeria

Więcej

My się matmy nie boimy….

16 marca liczna grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.  Z zapałem rozwiązywali skomplikowane zadania testowe. Konkurs to dla nich świetna okazja do sprawdzenia umiejętności matematycznych, porównania się z innymi i zmierzenia z własnymi emocjami. Na oficjalne wyniki musimy teraz cierpliwie poczekać do końca maja.

K. Kozubek

 

 

Więcej

Konkursy dla klas młodszych

Uczniowie naszej Szkoły - Tymoteusz Krótki, Filip Młynarczyk i Piotr Chomicki - brali udział w  Gminnym Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym w SP Gorzyce 2.

 

 

 

 

 

 

Uczennice klasy 3 a Emilia Kukuczka i Emilia Reclik brały udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym, który odbył się w SP w Bluszczowie.

E. Górska

galeria 

 

 

 

 

Więcej

Wystawa w WDK Olza

28 marca klasa 3 a odwiedziła Ośrodek Kultury w Olzie, żeby zobaczyć Wernisaż pt. "Fotografia dziurkowa". Ciekawostki dotyczące metody wykonania takiej fotografii opowiadał nam pan Janusz Węgrzyk.

E. Górska

 

 

 

 

Więcej

Spotkanie w Bibliotece Publicznej

Dnia 28 marca 2017 roku klasa 3a uczestniczyła w spotkaniu czytelniczym w Bibliotece Publicznej w Olzie. Dzieci słuchały baśni H. Ch. Andersena czytanych przez panią Alicję Hiltawską, a póżniej uczestniczyły w quizie czytelniczym.

E. Górska

galeria

 

 

 

Więcej

Impreza czytelnicza „Noc z Andersenem”

W piątek 31 marca 2017 r. uczniowie klasy III przeżyli niezwykłe chwile, na które czekali z utęsknieniem od kilku miesięcy. Była to wspólnie zaplanowana „Noc z Andersenem”.

Jak na imprezę czytelniczą przystało spotkanie rozpoczęło się od odczytania życiorysu J. Ch. Andersena przez wybranych uczniów oraz głośnego czytania „Baśni Andersena” przez zaproszone osoby:

 • Grażynę Butkiewicz – emerytowaną polonistkę naszej szkoły,
 • Teresę Staszek – emerytowaną nauczycielkę przyrody,
 • Alicję Hiltawską – bibliotekarkę z Biblioteki Publicznej w Olzie,
 • Beatę Młynarczyk – przewodniczącą Rady Rodziców,
 • Mariolę Chomicką – mamę Piotrka
 • i Gerdę Ciuraj – wychowawczynię klasy drugiej.

Jednocześnie trzecioklasiści zdobywali słodkie niespodzianki odgadując tytuły czytanych fragmentów. Po przerwie na pizzę, wszyscy przystąpili do wykonania plakatów zachęcających do czytania baśni. Powstały kolorowe i ciekawe prace. Gdy zegar wybił godzinę 22.00, rozpoczął się mecz piłki nożnej w sali gimnastycznej. Posileni słodkościami, o które zadbały mamy, rozgrywki nie miały końca. Gdy późna pora i zmęczenie dały się we znaki wszyscy rozłożyli materace i śpiwory szykując się do snu. Czy spali? O to należy zapytać tych, którzy czuwali. Rano trzecioklasiści pożegnali się dziękując za wspaniałą imprezę czytelniczą.

E. Górska

galeria

Więcej

Konkurs czytelniczy

4 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o „Baśniach Andersena” dla uczniów klas trzecich. Wcześniej uczniowie mieli za zadanie przeczytanie wybranych utworów tego autora. Wszyscy wykazali się dobrą znajomością baśni i życiorysu Andersena.
Jednak zwycięzcami zostali następujący uczniowie:
I – Emilia Reclik
II – Emilia Kukuczka, Anna Grabarek
III – Alexander Lindner, Emilia Brachmańska, Klaudia Nowak

Serdecznie im gratulujemy!

E. Górska

galeria

Więcej

Stypendia szkolne za wyniki w nauce

Informujemy, że stypendium szkolne za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 otrzymały:

 

 • Wiktoria Pośpiech (kl. V),
 • Natalia Bogacz (kl. VI),
 • Magdalena Długi (kl. VI),
 • Anna Zając (kl. VI).

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Więcej

Szkolny turniej sportowy

11.04.2017 odbył się Szkolny Turniej Tenisa Stołowego dla klas 4-6.

Więcej

Wielkanoc


Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki   

 

 

 

 

 

"Zmartwychwstanie Chrystusa" - obraz Gaudenzio Ferrari (1475–1546)
National Gallery w Londynie

Więcej

Pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę

Pomysł na zorganizowanie Pielgrzymki na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej zrodził się po adwentowym programie roratnim, który podejmował temat 300- lecia koronacji obrazu.

Oczywiście dni w tygodniu nauki i pora zimowa, które miały zostać poświęcone na wyjazd, nie były brane pod uwagę. Chętni na pielgrzymkę zadecydowali jednogłośnie, że tym dniem będzie sobota 8 kwietnia – początek wiosny, nadzieja na pogodę i jeszcze w miarę spokojny czas przed majowymi pielgrzymkami dzieci komunijnych. Nie przewidzieliśmy, że w tym dniu na Jasnej Górze pojawi się 2000 maturzystów z diecezji łowickiej, którzy będą prosić o dary Ducha św. na czas matury. Jednak ten widok rozmodlonej młodzieży, która wypełniła nie tylko po brzegi całą kaplicę, ale i dziedziniec przed kaplicą, tchnął nadzieją, że „wiosna Kościoła”, o której mówił św. Jan Paweł II, w odniesieniu do młodzieży rozkwita w pełni.

Tłumy młodzieży pozwoliły na skupienie podczas Mszy św. w kaplicy przed cudownym obrazem, na czas podziękowań i chwili modlitewnej refleksji przed Ikoną Matki Bożej. Czas za murami klasztoru poświęciliśmy na zwiedzenie muzeum 600 - lecia i podziwianie Maryjnych sukienek oraz licznych wotów, wejście na wieżę, spacer po wałach jasnogórskich i przyjrzenie się w Skarbcu wotom królów, papieży i wielkich rodaków, którzy swe życie zawierzali w ręce Maryi. Kieszonkowe wydaliśmy na pamiątki i nie tylko, bo godziny spędzone na nogach wymogły od nas zakup sernikowo-zapiekankowych kalorii dla wzmocnienia sił.

Na koniec dodać należy, że podróż odbyliśmy pociągiem, co było jedną z atrakcji tej pielgrzymki. Choć dzień rozpoczęliśmy zbiórką o 5.35 na naszym olzańskim PKP, to humor dopisywał wszystkim do momentu pożegnania.

Dziękuję pani Krystynie Kozubek, uczennicom i uczniom klasy VI za wspólnie spędzony sobotni dzień.

J. Paździor

galeria

Więcej

Dyskoteka szkolna

Samorząd Uczniowski w dniu 25.04.2017 r. w godz.: 17.00 - 20.00 zorganizował dyskotekę szkolną. Za opiekę nad uczniami dziękujemy pani Agnieszce Kruczek.

Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

 

 

Więcej

Spotkanie z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dnia 26.04.2017 r. odbyła się prelekcja dla rodziców połączona z indywidualnymi konsultacjami, poprowadzona przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim. 

Temat prelekcji : „Pochwała buduje, krytyka hamuje”.

Pracownicy Poradni przyjechali do naszej szkoły, by wspierać nas - dorosłych - w wychowywaniu dzieci. W przystępny i zrozumiały dla wszystkich sposób opowiadali o roli pochwał w życiu i rozwoju nie tylko młodego człowieka, ale również nas wszystkich. Zebranym zostało przypomniane jak można zmotywować do pracy i wysiłku dzieci.

Po skończeniu prezentacji specjalistki pozostały do dyspozycji rodziców.

Zapraszam wszystkich chętnych rodziców do udziału w tego typu spotkaniach, albowiem pomogą nam one w zrozumieniu i wychowaniu naszych dzieci.

A. Krótki

Więcej

Warsztaty w Ośrodku Rewalidacyjo-Wychowawczym w Wodzisławiu Śląskim

W dniu 6 kwietnia 2017 roku klasy młodsze naszej szkoły pojechały na zajęcia warsztatowe z ciekłym azotem do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci z autyzmem w Wodzisławiu Śląskim. Dzieci aktywnie uczestniczyły w różnych ciekawych doświadczeniach. Następnie zwiedziły ośrodek, poznały sposoby pracy dzieci z autyzmem i wyposażenie ich klas. Nasi uczniowie z zaciekawieniem obserwowali działania dzieci. Wyjazd był bardzo ciekawy i dostarczył wszystkim wielu wrażeń.

E. Górska

galeria

 

Więcej

Witaj majowa jutrzenko!

Apel z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja przygotowała klasa 3a pod kierunkiem pani Elżbiety Górskiej i pana Henryka Krótkiego.

 galeria

Więcej

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szanowni Rodzice! 

Informujemy, że dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych to: 2, 4 i 5 maja 2017 roku. 

W tych terminach odbywać się będą jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów.

Świetlica pracuje w godzinach od 8.00 do 14.00.

Więcej

Pocztówki klasy 3B z Zakopanego

Każda wycieczka to wielka przygoda. Przemierzamy drogi, ścieżki, szlaki z aparatem w ręku, aby utrwalić piękno chwil i miejsc, w których się było. Gromadzimy pamiątki, które będą nam przypominały minione chwile. Wreszcie dzielimy się wrażeniami z najbliższymi, rozsyłamy im pocztówki lub wyrażamy słowem to, co nas podczas wycieczki zachwyciło. Z każdej wędrówki przywozimy jeszcze wiedzę na temat miejsca, które się odwiedziło. 

Wycieczka do Zakopanego była doskonałą okazją wspólnego spędzenia czasu i zacieśnienia przyjaźni. Nauczyła nas przestrzegania porządku i dyscypliny, sumiennego wykonywania powierzonych zadań, przestrzegania higieny i bezpieczeństwa, zasad zachowania się na jezdni, w środkach lokomocji, w muzeum, rezerwacie przyrody, schronisku, jadalni i innych odwiedzanych obiektach. Pozwalała na bezpośredni udział w zdobywaniu wiedzy, nauczyła nas zasad współżycia w zespole. Poznaliśmy tradycję, kulturę regionu podhalańskiego, podziwialiśmy walory krajobrazu górskiego.

Przez cały czas byliśmy razem, to kolejna wartość płynąca z wyjazdu. W naszych sercach są piękne pocztówki ze wspomnieniami, którymi dzielimy się z bliskimi, a w szkole będziemy mogli wykorzystać zdobytą wiedzę.

B. Oślizło

galeria

Więcej

Sukces ucznia

Uczeń klasy V

Igor Goraus

zajął III miejsce

w Gminnym Konkursie Historycznym

pn. "Historia - świadek przeszłości".


Igorowi serdecznie gratulujemy!

Edyta Cogiel
Dyrektor SP Olza

Więcej

Wycieczka do Czech

Dnia 22 maja br. odbyła się wycieczka szkolna do Świata Techniki w czeskiej Ostrawie. Uczniowie zwiedzili wystawy, obejrzeli film w 3D pt. "Galapagos" oraz uczestniczyli w pokazach naukowych w Teatrze Nauki.

Edyta Cogiel
Dyrektor SP Olza

Więcej

Zielona szkoła 2017

Uczniowie klasy IIIa wyjeżdzają na zieloną szkołę do Świnoujścia, gdzie przebywać będą w dniach: 28.05. - 10.06. br. Uczniom oraz ich opiekunkom życzymy udanego pobytu!

Edyta Cogiel
Dyrektor SP Olza

Więcej

Festyn Rodzinny

11 czerwca br. zaplanowano Festyn Rodzinny dla uczniów, ich rodzin i wszystkich chętnych. Serdecznie zapraszamy na teren szkolny tego dnia wszystkich zainteresowanych.

W programie: występy uczniów naszej szkoły, gry i zabawy dla dzieci i inne atrakcje.

Edyta Cogiel
Dyrektor SP Olza

Więcej

Przejazd Pociągu Papieskiego

Informujemy, że w dniu 3 czerwca 2017 roku do Olzy przyjedzie specjalny Pociąg Papieski.

Program uroczystości

 • 08:24 - Wyjazd Pociągu Papieskiego ze stacji w Wadowicach
 • 12:17 - Wyjazd pociągu ze stacji w Wodzisławiu Śląskim z towarzyszeniem Orgiestry Gminy Gorzyce i zaproszonych gości
 • 12:50 - Przyjazd pociągu na stację w Olzie
 • 13:15 - Uroczysta Msza Święta w Olzie
 • 15:30 - Wycieczka do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej
 • 16:30 - Festiwal Piosenki Religijnej w Olzie
 • 18:20 - Odjazd Pociągu Papieskiego ze stacji Olza do Wadowic 

UWAGA! 

 • 13:00 - 18:00 - okoliczna wystawa o pontyfikacie św. Jana Pawła II, możliwość zwiedzania Pociągu Papieskiego na stacji w Olzie

Więcej

Wizyta w Bibliotece Publicznej

W dniu 18 maja 2017 roku klasa IV, pod opieką pani Agnieszki Kruczek i pani Elżbiety Górskiej, odwiedziła Bibliotekę Publiczną w Olzie.

Pani bibliotekarka opowiadała o swojej pracy i zapoznała uczniów z regulaminem wypożyczalni. Pokazała również katalogi: alfabetyczny oraz rzeczowy. Ciekawie tłumaczyła jak wygląda karta czytelnika. Ponadto mówiła o literaturze tworzonej dla czytelników - wskazywała regały, gdzie przechowywane są książki dla dzieci młodszych i starszych. Zachęcała również do korzystania z czytelni, w której znajdują się książki o charakterze edukacyjnym, różne słowniki oraz encyklopedie.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

Celem wizyty było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodych ludzi, wyrabianie nawyku korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej oraz poznanie pracy bibliotekarza. 

 

A. Kruczek

galeria

Więcej

96. rocznica bitwy olzańskiej

"Bitwa nad Olzą miała miejsce 23 maja 1921 roku i była jedną z najważniejszych walk III Powstania Śląskiego. Gdyby Niemcom udało się zdobyć tutejsze pozycje obronne powstańców, a zwłaszcza strategiczne mosty: drogowy i kolejowy w Olzie, mogłoby to grozić klęską całego powstania. Powstańcom udało się powstrzymać niemiecką ofensywę i odzyskać utracone pozycje. Zwyciężyli w otwartej walce, mimo znacznej przewagi wroga. Historycy szacują, że w bitwie olzańskiej zginęło od 20 do 60 powstańców, około 70 zostało rannych, a 90 dostało się do niewoli. Po stronie niemieckiej zginęło 35 żołnierzy, 17 zostało rannych, a 60 trafiło do niewoli."

W dniu 26 maja 2017 roku klasa V oddała hołd poległym i zapaliła znicze pod pomnikiem powstańców w Olzie. Opiekunem uczniów była pani Agnieszka Kruczek.

A. Kruczek

galeria

Więcej

"Pasja" w Ośrodku Kultury w Olzie

W tym roku swoje dwudziestolecie istnienia obchodzi Grupa Twórcza Pasja z Radlina, której wernisaż został zorganizowany w Ośrodku Kultury w Olzie. Obecnie grupę tworzy 12 osób w grupie młodzieżowej oraz 24 artystów w grupie dorosłych. Członków łączy miłość do sztuk plastycznych oraz propagowanie plastyki jako formy spędzania wolnego czasu.

W dniu 30 maja 2017 roku wystawę odwiedziła grupa uczniów z klasy V pod opieką swojej wychowawczyni - Agnieszki Kruczek. Zwiedzający mogli z bliska zapoznawać się z kopiami malarstwa znanych mistrzów, m.in. Rembrandta, Vincenta van Gogha, Gustava Klimta, Augusta Renoira, oraz z malarstwem abstrakcyjnym. 

W praktyce szkolnej uczniowie wielokrotnie ćwiczą umiejętność opisywania dzieł malarskich, korzystając z ilustracji zamieszczonych w książkach. Dzięki wystawie dzieci mogły obcować ze sztuką oko w oko - obserwować, odczytywać emocje zapisane na płótnach, dzielić się wrażeniami - po prostu degustować sztukę na żywo. Zadaniem zwiedzających było udzielenie odpowiedzi na pytania: Co zaobserwowaliście na obrazach? Z jakim rodzajem malarstwa macie do czynienia? Jaki jest nastrój obrazów? Jakich barw użyli artyści? Który obraz chcielibyście kupić i dlaczego?

Celem wizyty było kształtowanie wrażliwości estetycznej i zainteresowania sztuką oraz propagowanie twórczych form spędzania czasu wolnego.

Po wystawie oprowadziła nas pani Marzena Hojka, której serdecznie dziękujemy.

A. Kruczek
galeria

Więcej

Minął pierwszy tydzień Zielonej Szkoły

29 maja. Uczniowie klasy 3a brali udział w Międzyszkolnym Konkursie "Rzeźba z piasku". Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie nasze prace zdobyły maksymalną liczbę punktów.

30 maja. Dzisiaj odbyły się prawdziwe zaślubiny z morzem. Woda nawet ciepła! Z pamiętnika podróżnika: "Rano wyruszyliśmy ciuchcią, która przypomina pociąg, zwiedzać miasto Świnoujście. Byliśmy także w Muzeum Rybołówstwa." 

 

31 maja. Zawitaliśmy do portu i płynęliśmy statkiem miejskimPo południu odbyły się zawody sportowe, a wieczorem piaszczysty peeling i masaż. Dajemy radę! Teraz jest lekcja (wcześniej się nie udało, bo jesteśmy cały czas zajęci).

W poniedziałek zrobiliśmy 16 200 kroków, we wtorek - 9 600, a dziś - 15 000.

2 czerwca. Wczoraj rano poszliśmy do Fortu Zachodniego. Po południu był chrzest Neptuna, a ja (Ola Sobala) byłam żoną boga - Prozepiną. Wieczorem odbyła się dyskotekaDzisiaj kolej na Międzyzdroje - Promenadą wracaliśmy do ośrodka. Na koniec relaks nad morzem i spacer po molo. Przeszliśmy się Aleją Gwiazd, która doprowadziła nas do Muzeum Figur Woskowych.

3 czerwca. Dzisiejsza wycieczka rozpoczęła się od przywitania z Zielonym Jeziorkiem. W czasie przeprawy promowej widzieliśmy amerykański okręt wojenny. Następnie wdrapaliśmy się na latarnię morską (300 schodów). Po południu poszliśmy na zakupy do miasta, a potem na Promenadę, gdzie zjedliśmy pyszne lody i gofry - zaległy prezent na Dzień Dziecka. Potem zwiedzaliśmy Fort Gerharda, gdzie przeszliśmy wstępne szkolenie wojskowe oraz zaliczyliśmy prawdziwą musztrę. Wszystko skończyło się pasowaniem na żołnierza.

Dzisiaj zrobiliśmy tylko 12 tysięcy kroków.

4 czerwca. Bardzo emocjonujący dzień - po mszy św. i pysznym obiedzie odbyły się wybory na Miss i Mistera Zielonej SzkołyW przerwach między konkurencjami dziewczynki z koła tanecznego zaprezentowały 3 tańce, które bardzo sie podobały (wszyscy fest klaskali, a na końcu były bisy). Misterem publiczności został Piotr Chomicki, a Miss - Ania Grabarek.

Po kolacji udaliśmy się w stronę granicy państwa, ale jej nie przekroczyliśmy, i brzegiem morza wróciliśmy do ośrodka. Nawet nie wiem, kiedy zrobiliśmy ponad 13 200 kroków. Kolejnymiły dzień za nami! Serdecznie pozdrawiamy!

A. Sobala
galeria

Więcej

II Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

W dniu 26.05.2017 r. odbył się w naszej szkole II Szkolny Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem „Rok Rzeki Wisły 2017”. Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie kultury czytelniczej wśród uczniów oraz zaakcentowanie idei roku rzeki Wisły. Wszyscy uczestnicy głośno czytali legendę o powstaniu naszej największej rzeki. W rywalizacji wzięło udział ogółem 14 uczestników z klasy drugiej i trzeciej. Drugi etap konkursu pozwolił wyłonić uczniów nagrodzonych w konkursie.

Mistrzem głośnego czytania klas II – III został Tymoteusz Krótki z klasy III b,
II miejsce - Beata Bolik z klasy III a,
III miejsce - Emilia Wowra z klasy II.

Wyróżnienia otrzymali:
1. Piotr Chomicki – klasa III a
2. Alexander Lindner – klasa III b
3. Emilia Chmiel – klasa II

Laureaci zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi.

E. Górska

galeria

Więcej

Aktyw biblioteczny czyta w przedszkolu

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w dniu 29.05.2017 r. odwiedziliśmy Przedszkole im. Jana Brzechwy w Olzie. Wraz z dziewczynkami aktywu bibliotecznego Magdaleną Długi i Natalią Bogacz czytałyśmy wiersze Jana Brzechwy. W tym dniu przedszkolaki uroczyście obchodziły Dzień Patrona.

 

 

 

 

E. Górska

galeria

Więcej

"A czy znasz ty, bracie młody, Te najmilsze dla Polaków Szarej Wisły senne wody I nasz stary, polski Kraków?"

Kraków to miasto, w którym przeszłość i historia miesza się z teraźniejszością i nowoczesnością, miasto, przyciągające rzesze turystów jak słodki nektar pszczoły, miasto tętniące życiem, huczące silnikami samochodów, grzmiące podkowami koni na Rynku, miasto zaklętych w gołębie rycerzy, miasto uwodzicielskie i czarodziejskie - gdyby nie było Rzymu, tedy by Kraków był Rzymem. 

Niedzielna burza złowieszczo spojrzała w oczy i zachwiała wiarę w słoneczną aurę poniedziałku, w który to zebrać się mieliśmy na wspólne wędrowanie po Krakowie. Na szczęście poranek rozwiał wszelkie troski co do pogody, mimo że zaczął się dość mgliście i chłodnawo. O godzinie 6.50 powitało nas słońce i choć schowane za chmurkę, obiecywało nie dopuścić do przemoczenia koszul w mieście królów polskich. To był dobry znak. 

Jechaliśmy długo, ale humory dzieciom dopisywały i wdzięczne popiskiwania naszych uszu dochodziły. Mijaliśmy Żory, Pszczynę, Oświęcim, Spytkowice... przejechaliśmy przez most Dębniciego i w końcu stanęliśmy u stóp Wawelskiego Wzgórza. Przywitała nas Wisła i gwar miejski, a sam Wawel czekał na nas dostojnie, w ogóle nie zdradzając wielkiej chęci spotkania się z nami. Zatem szliśmy do niego Bulwarem Czerwieńskim, podziwiając jego majestatyczne piękno z oddali, powoli zbliżając się do jego bram. Początkowo szliśmy alejką spacerową wzdłuż Wisły – staraliśmy się dotrzymać kroku rzece, ale ona w ogóle nie zwracała na nas uwagi zajęta dążeniem ku zimnym wodom brata swego - Bałtyku. Później pod naszymi stopami odkryliśmy złote gwiazdy z odciśniętymi dłońmi m.in. Andrzeja Wajdy, Marka Grechuty, Michaela Jacksona, Bogusława Lindy – wkroczyliśmy na Aleję Gwiazd muzyki i filmu. Jako ciekawostkę mogę Wam zdradzić, że pierwszą gwiazdę odsłoniła Céline Dion w dniu 28.06.2008 r. 

Rozgadani dotarliśmy do pomnika Smoka Wawelskiego u stóp Smoczej Jamy. Na nasz widok smok rozzłościł się i zaczął ziać żywym ogniem, który wydobywał się z jego trzewi z głośnym charkotem. Jednakże próżne były jego starania – olzańska załoga nie przelękła się oślizłej poczwary – zrobiliśmy jej na pamiątkę kilka zdjęć i poszliśmy na Wawel (a jedna panna, to nawet buziaka padlinie chciała dawać). Jak głoszą legendy smok był bestią podstępną i nienasyconą, siał przerażenie i śmierć gdziekolwiek się pojawił. Historię smoka jako pierwszy opisał Wincenty Kadłubek, jednak najciekawszą dla mnie opowieść podaje Jan Długosz. Według tego kronikarza smok nie tylko żywił się zwierzyną, ale i zbłąkanymi ludźmi - "(…) jeśli nie uszli w bezpieczne miejsce, [bestia] brzuch swój napełniała ich poszarpanym mięsem (...)". 

Weszliśmy na brukowany dziedziniec, nad którym majestatycznie dominuje on – Zamek Królewski – dwupiętrowa budowla z trzema skrzydłami. Przez wieki był siedzibą królów polskich i symbolem państwo­wości, żeby w roku 1930 stać się także jednym z najważniejszych muzeów w Polsce. Zamek ma charakter renesansowy, barokowy, a także częściowo klasycystyczny. Posiada dziedziniec z krużgankami arkadowymi, bramę wjazdową i pięć wież mieszkalnych. Największe wrażenie zrobiły na nas arkadowe krużganki – musieliśmy pod nimi chwilę przysiąść, aby je podziwiać. Przewodnik w tym czasie mówił o magicznym kamieniu - czakramie wawelskim, o którym opowiada miejska legenda powstała po drugiej wojnie światowej. Otóż prawdopodobnie na terenie Zamku Królewskiego znajduje się tzw. „miejsce mocy” w postaci owego kamienia emanującego niezwykle silną energią. Niestety tylko nieliczni ludzie ją wyczuwają...

Podczas wizyty na Wawelu koniecznie trzeba wejść do Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława, wspiąć się na wieżę z Dzwonem Zygmuntem oraz zejść do krypt z sarkofagami wybitnych Polaków. Oczywiście byliśmy tam i my. Tłumy ludzi napierały na nas i mieliśmy trudności z poruszaniem się wśród zabytków. Nikogo to jednak nie zniechęcało - pragnęliśmy, by podróż w czasie nie miała końca.

 

W wycieczce do Krakowa uczestniczyły klasa 4 i 5 pod opieką pani Dominiki Pośpiech, pani Agnieszki Kruczek i pana Dawida Wacławczyka w dniu 5 czerwca 2017 roku.

A. Kruczek
galeria

 

Więcej

Piknik rodzinny

W niedzielę 11 VI 2017 r. odbyła się w naszej szkole impreza środowiskowa dla całej społeczności szkolnej - rodziców, uczniów i pracowników szkoły. 

Zdjęcia wykonała pani Jolanta Dubas.

galeria

Więcej

Karty rowerowe

W dniu 14 czerwca 2017 roku klasa IV otrzymała karty rowerowe.

Więcej

Bezpieczne wakacje

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie naszej szkoły spotkali się z policjantem.

Funkcjonariusz policji przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, prawidłowego przejścia przez jezdnię, omówił jak zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba lub gdy się zgubimy, przypomniał dzieciom zasady bezpieczeństwa podczas zabawy w domu i na podwórku. Policjant przestrzegał również uczniów przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, rozpalaniem ognisk, organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach.

Celem spotkania było przypomnienie uczniom podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą i na drodze, uwrażliwienie na różne niebezpieczeństwa oraz kształtowanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego.

Więcej

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbyło się 23 czerwca 2016 r. 

Na akademii wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem oraz sypendia. W tym roku szkolnym naszej Szkoły nie opuściła klasa VI w związku z wprowadzeniem reformy edukacji i wygaszaniem gimnazjów.


galeria

Więcej

Nowy rok szkolny 2017/2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów i Rodziców
na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018,
które odbędzie się w dniu 4 września 2017 roku.

Harmonogram 

 • 8.00 - uroczysta msza św.
 • 9.00 - akademia inauguracyjna
 • 10.00 - spotkania z wychowawcami w klasach

Uczniowie klasy I udają się do Szkoły pod opieką rodziców.

Wychowawcy: 

 • kl. I - mgr Dominika Pośpiech
 • kl. III - mgr Gerda Ciuraj
 • kl. IV a - mgr Aleksandra Sobala
 • kl. IV b - mgr Dorota Raczyńska
 • kl. V - mgr Dawid Wacławczyk
 • kl. VI - mgr Agnieszka Kruczek
 • kl. VII - mgr Krystyna Kozubek

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 • rozpoczęcie roku szkolnego - 4 września 2017 r.
 • zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2017 r.
 • ferie zimowe - 29 stycznia - 11 lutego 2018 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
 • zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 22 czerwca 2018 r.
 • ferie letnie - 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

W roku szkolnym 2017/2018 uczeń spędzi w szkole 187 dni.

 

 

Więcej

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Tworzenie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony