Wymagania edukacyjne

 Rok szkolny 2018/2019 

UWAGA. Klasa 6 realizuje podstawę programową z dnia 27 sierpnia 2012 roku.

biologia - pdf

 • klasa V    - pdf
 • klasa VII  - pdf
 • klasa VIII - pdf

chemia - pdf

 • klasa VII  - pdf
 • klasa VIII - pdf

edukacja wczesnoszkolna - pdf

 • klasa I  - pdf
 • klasa II - pdf
 • klasa III -

fizyka - pdf

 • klasa VII  - pdf
 • klasa VIII - pdf

geografia - pdf

 • klasa V      - pdf
 • klasa VII  - pdf
 • klasa VIII - pdf

historia - pdf

 • klasa IV   - pdf
 • klasa V    - pdf
 • klasa VI   - 
 • klasa VII  - pdf
 • klasa VIII - pdf

informatyka - pdf

 • klasa IV   - pdf
 • klasa V    - pdf
 • klasa VI   - pdf
 • klasa VII  - pdf
 • klasa VIII - pdf

język angielski - pdf

 • klasa I -
 • klasa II -
 • klasa III -
 • klasa IV   - pdf
 • klasa V    - pdf
 • klasa VI   - pdf
 • klasa VII  - pdf
 • klasa VIII - pdf

język niemiecki pdf

 • klasa VII -
 • klasa VIII -

język polski - pdf

 • klasa IV   - pdf
 • klasa V    - pdf
 • klasa VI   - pdf
 • klasa VII  - pdf
 • klasa VIII - pdf
 • kryteria oceniania: uczniów dyslektycznych - pdfform wypowiedzi (klasy VII-VIII) - pdfwypowiedzi ustnych - pdf; dyktand (klasy IV-VIII) - pdf

matematyka - pdf

muzyka - pdf

 • klasa IV - pdf 
 • klasa V  - pdf 
 • klasa VI - pdf 
 • klasa VII - 
 • klasa VIII -

plastyka - pdf

przyroda - pdf

 • klasa IV - pdf
 • klasa V  - pdf
 • klasa VI - pdf   

religia - pdf 

 • klasa I    - pdf
 • klasa II   - pdf
 • klasa III  - pdf
 • klasa IV   - pdf
 • klasa V    - pdf
 • klasa VI   - pdf
 • klasa VII  - pdf
 • klasa VIII - pdf

technika - pdf

 • klasa IV - pdf
 • klasa V  - pdf
 • klasa VI - 

wiedza o społeczeństwie - pdf

 • klasa VIII - pdf

wychowanie fizyczne - pdf   

 • klasa IV - pdf 
 • klasa V  - pdf 
 • klasa VI - pdf 
 • klasa VII - 
 • klasa VIII -

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: WEBPC-GROUP | Mapa strony