Skład Samorządu Uczniowskiego 

Rok szkolny 2017/2018

 • Magdalena Długi - Przewodnicząca
 • Oliwia Styrnol - Zastępca
 • Igor Goraus - Skarbnik
 • Członkowie: Klaudia Nowak, Oliwia Koch, Wiktoria Strof, Kacper Wojtoń, Patrycja Nowak, Marcin Bugdoll, Paweł Kamczyk
 • Opiekun Samorządu: Krystyna Kozubek

Rok szkolny 2016/2017

 • Igor Goraus - Przewodniczący
 • Kinga Kwiatkowska - Zastępca
 • Wiktoria Pośpiech - Skarbnik
 • Członkowie: Angelika Koch, Wiktoria Strof, Patrycja Nowak, Oliwia Styrnol
 • Opiekun Samorządu: Agnieszka Kruczek
 • galeria

Rok szkolny 2015/2016 

 • Cyprian Frączek – Przewodniczący
 • Natalia Dłużniak – Zastępca 
 • Kinga Kwiatkowska – Skarbnik
 • Członkowie: Magdalena Długi, Patrycja Nowak, Oliwia Styrnol, Oliwia Kwiatoń
 • Opiekun Samorządu: Agnieszka Kruczek 

Rok szkolny 2014/2015

 • Mateusz Groborz – Przewodniczący
 • Sandra Koch – Zastępca 
 • Natalia Dłużniak – Skarbnik
 • Członkowie: Paulina Kwiatkowska, Magdalena Długi, Oliwia Styrnol, Adam Piprek
 • Opiekun Samorządu: Dawid Wacławczyk

Rok szkolny 2013/2014

 • Maciej Hojka - Przewodniczący
 • Mateusz Groborz - Zastępca
 • Zuzanna Chłapek - Skarbnik
 • Członkowie: Natalia Mika, Oliwia Mika, Angelika Piprek, Natalia Dłużniak
 • Opiekun Samorządu: Dawid Wacławczyk 

Rok szkolny 2012/2013 

 • Honorata Goraus - Przewodnicząca
 • Mateusz Sezeniewski - Zastępca
 • Nikola Glenc - Skarbnik 
 • Opiekun Samorządu: Dawid Wacławczyk

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2016/2017 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 1. Budowanie wśród społeczności szkolnej poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.
 2. Uświadamianie ważności poszanowania praw i obowiązków dziecka.
 3. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 4. Kultywowanie tradycji szkolnych.
 5. Inicjowanie bezinteresownych działań na rzecz szkoły i środowiska.

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
 • cotygodniowa akcja "Szczęśliwy numerek",
 • współdziałanie z gronem pedagogicznym i Dyrektorem Szkoły,
 • prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego,
 • współudział w uroczystościach szkolnych.

 

Termin

Zadania

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

wrzesień

wybory do SU

 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy

 • kampania wyborcza i wybory do SU

 • p. Agnieszka Kruczek

 • wychowawcy klas

 • klasowi kandydaci

 

akcja charytatywna

sprzedaż blankietów z kalendarzem na rzecz chorych dzieci

 • Kinga Kwiatkowska

 • Patrycja Nowak

październik

zagospodarowanie tablicy SU

 • regulamin SU

 • plan pracy SU

 • przedstawiciele SU

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

 • Patrycja Nowak

 • Kinga Kwiatkowska

 

obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • pomoc przy organizacji akademii 

 • Igor Goraus

 • Wiktoria Pośpiech

 • Kinga Kwiatkowska

listopad

plan pracy SU

przedstawienie planu pracy Dyrektorowi Szkoły

 • Igor Goraus

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

 • Patrycja Nowak

 • Kinga Kwiatkowska

 • Oliwia Styrnol

 

akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

 • pomoc przy organizacji akademii 

 • Igor Goraus

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

 • Patrycja Nowak

 • Kinga Kwiatkowska

 

spotkanie z bajkopisarką p. Katarzyną Łatką

 • pomoc przy organizacji wieczorku poetyckiego

 • Kinga Kwiatkowska

 • Patrycja Nowak

 

wieczór filmowy dla klas
IV-VI

 • zorganizowanie w szkole wieczornej projekcji filmów, należących do klasyki według propozycji uczniów

 • Oliwia Styrnol

 • Kinga Kwiatkowska

 

andrzejki

 • dyskoteka szkolna

 • Oliwia Styrnol

 • Igor Goraus

 

akcja charytatywna

 • zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Jastrzębiu Zdroju

 • Wiktoria Strof

 • Angelika Koch

grudzień

akcja charytatywna

 • mikołajkowa zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka

 • Patrycja Nowak

 • Wiktoria Pośpiech

 

jasełka

 • pomoc w przygotowaniu przedstawienia

 • Wiktoria Strof

 • Angelika Koch

 

filmowy poranek 

 • pomoc w organizacji mikołajkowego wyjazdu do kina dla klas IV-VI

 • Igor Goraus

 • Kinga Kwiatkowska

 • Oliwia Styrnol

styczeń

wieczór filmowy dla klas II-III

 • zorganizowanie w szkole wieczornej projekcji filmów, należących do klasyki według propozycji uczniów

 • Oliwia Styrnol

 • Kinga Kwiatkowska

 

konkurs plastyczny dla klas II-VI

 • bożonarodzeniowa pocztówka

 • Kinga Kwiatkowska

 • Patrycja Nowak

 

bożonarodzeniowa poczta

 • życzenia dla pracowników szkoły

 • Wiktoria Strof

 • Angelika Koch

 

integracja międzyklasowa

 • choinka karnawałowa z profesjonalnym DJ

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

 

akcja szkolna na Dzień Babci i Dziadka

 • konkurs plastyczny pt. "Kwiaty dla Babci i Dziadka"

 • Oliwia Styrnol

 • Patrycja Nowak

luty

walentynki

 • dyskoteka dla kl. IV-VI

   

   

   

 • poczta walentynkowa

 • Patrycja Nowak

 • Wiktoria Pośpiech

 

 

 • Igor Goraus

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

 

integracja międzyklasowa

 • dzień zabaw na śniegu

 • Oliwia Styrnol

 

balik klas młodszych

 • pomoc w organizacji

 • Oliwia Koch

 • Wiktoria Strof

 • Patrycja Nowak

 • Kinga Kwiatkowska

 • Oliwia Styrnol

marzec

akcja charytatywna

 • zbiórka karmy dla zwierząt

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

 • Patrycja Nowak

 • Kinga Kwiatkowska

 • Oliwia Styrnol

 

Dzień Kobiet

 • konkurs „Dziewczyna i chłopak z klasą”

 • Igor Goraus

 • Patrycja Nowak

 • Wiktoria Pośpiech

 

Pierwszy Dzień Wiosny

 • pomoc w organizacji apelu

 

   

 

 

 • dyskoteka

 • Wiktoria Pośpiech

 • Igor Goraus

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

   

 • Kinga Kwiatkowska

 • Oliwia Styrnol

 

Dzień Teatru

 • pomoc w organizacji wyjazdu do teatru

 • Igor Goraus

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

kwiecień

prima aprilis

 • zbiórka żartów

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

 

Światowy Dzień Ziemi

 • pomoc przy organizacji apelu

 

 

 

 • zbiórka zużytych baterii

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

 

 

 • Igor Goraus

 • Patrycja Nowak

 

wielkanocna poczta

 • życzenia dla pracowników szkoły

 • Oliwia Koch

 • Wiktoria Strof

 • Patrycja Nowak

 • Kinga Kwiatkowska

 • Oliwia Styrnol

 • Igor Goraus

maj

integracja międzyklasowa

 • dzień kolorów

 • Wiktoria Pośpiech

 • Kinga Kwiatkowska

 

Kwiatowy Konkurs 

 • kompozycja kwiatowa

 • Wiktoria Pośpiech

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

 

Międzynarodowy Dzień Rodziny

 • konkurs plastyczny na kolaż
  pt. „Ja i moja rodzina w kosmosie”

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

 

integracja międzyklasowa

 • turniej unihokeja

 • Igor Goraus

 • Oliwia Styrnol

 • Wiktoria Strof

 • Angelika Koch

 • Kinga Kwiatkowska

 

Dzień Matki

 • wykonanie gazetki ściennej

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

czerwiec

Dzień Dziecka

 • dzień na sportowo

 • Oliwia Styrnol

 • Wiktoria Strof

 • Angelika Koch

 • Kinga Kwiatkowska

 • Igor Goraus

 

Plebiscyt na nauczyciela roku 2017

 • przedstawienie zasad głosowania

 • przeprowadzenie plebiscytu oraz podsumowania

 • zaprezentowanie wyników na akademii zakończenia roku szkolnego

 • Igor Goraus

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

 • Patrycja Nowak

 • Kinga Kwiatkowska

 • Oliwia Styrnol

 

Dzień Ojca

 • wykonanie gazetki ściennej

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

 

Zakończenie roku szkolnego

 • pomoc w organizacji apelu

   

   

 • dyskoteka dla klas II-VI

 • Angelika Koch

 • Wiktoria Strof

   

 • Igor Goraus

 • Patrycja Nowak

 • Wiktoria Strof

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2015/2016

 

Termin Zadania Forma realizacji Osoba odpowiedzialna
wrzesień wybory do SU
 • wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
 • kampania wyborcza i wybory do SU
 • p.Agnieszka Kruczek
 • wychowawcy klas
 • klasowi kandydaci
październik opracowanie planu pracy SU
 • zebranie Samorządu
 • wybór opiekuna SU
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do Samorządu do planu pracy
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji
 • przedstawienie planu pracy Dyrektorowi Szkoły
 •  

zagospodarowanie tablicy SU
 • regulamin SU
 • plan pracy SU
 • przedstawiciele SU
 •  

obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • pomoc przy przygotowaniu akademii
 •  
listopad andrzejki
 • dyskoteka szkolna
 •  
grudzień akcja charytatywna
 • zbiórka słodyczy dla Domu Dziecka
 •  

jasełka
 • pomoc w przygotowaniu przedstawienia
 •  

"Szlachetna paczka"
 • dołączenie do akcji charytatywnej
 •  
styczeń akcja szkolna na Dzień Babci i Dziadka
 • wystawa plakatów pt. "Co najbardziej lubię robić z babcią i dziadkiem?"
 •  

karnawał
 • dyskoteka karnawałowo-walentynkowa
 •  

akcja charytatywna
 • zbiórka przyborów szkolnych dla kolegów z Białorusi
 •  

Dzień Praw Dziecka
 • pomoc w przygotowaniu apelu
 •  
luty walentynki
 • przygotowanie skrzynki na pocztę walentynkową
 • doręczanie korespondencji wlentynkowej przez "szkolnych listonoszy"
 • akcenty walentynkowe na szkolnej gazetce
 • wystawa prac plastyczno-literackich pt. "Czym jest dla mnie miłość?"
 •  

wieczór filmowy
 • zorganizowanie w szkole wieczornej projekcji filmów, naących do klasyki według propozycji uczniów
 •  
marzec Dzień Kobiet
 • wykonanie gazetki okolicznościowej
 • przygotowanie życzeń przez chłopców
 • konkurs "Dziewczyna z klasą"
 •  

Pierwszy Dzień Wiosny
 • pomoc w przygotowaniu apelu szkolnego
 • konkurs klasowy na wykonanie marzanny
 • finał konkursu zakończony szkolnym pieczeniem kiełbasek
 •  

Wielkanoc
 • gazetka ścienna o tematyce świątecznej
 • indywidualny konkurs na najśmieszniejszego zająca wielkanocnego
 •  
kwiecień obchody Światowego Dnia Ziemi
 • akcja charytatywna - zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt
 •  

konkurs plastyczno-literacki pt. "Co rozumiesz przez słowo "dobro"?"

 

 • wystawa prac uczniów
 •  
maj 

Międzynarodowy Dzień Rodziny

15 maja

 • indywidualny konkurs plastyczny pt. "Kocham moją rodzinę, bo..."
 •  

Dzień Matki
 • wykonanie gazetki ściennej
 •  

integracja międzyklasowa

 

 • dyskoteka szkolna
 •  
czerwiec

Dzień Dziecka

 

 • dzień na sportowo
 •  

Dzień Ojca

 

 • wykonanie gazetki ściennej
 •  

plebiscyt na Nauczyciela Roku
 • przedstawienie zasad głosowania
 • przeprowadzenie plebiscytu oraz podsumowania
 • zaprezentowanie wyników na akademii zakończenia roku szkolnego
 •  
Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Projektowanie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony