Historia

Kronika szkolna podaje, że historia szkolnictwa w Olzie sięga 1. połowy XIX wieku. Jednak zanim wybudowano pierwszą szkołę, dzieci uczęszczały do placówki w Gorzycach. W 1851 roku drewniany budynek, w którym dotąd odbywała się nauka, został zburzony, a lekcje przeprowadzano w mieszkaniu pana Proskego – kierownika szkoły. Kolejny budynek szkolny wybudowano na przełomie lat 1867/68, a następny w 1907 roku.

Do czasu posadowienia szkoły w obecnej lokalizacji, nauka odbywała się w tzw. starej szkole, mieszczącej się w miejscu dzisiejszego domu kultury oraz w budynku, który po przebudowie stał się probostwem.

Pod koniec lat 30. XX wieku – cytując zapiski kroniki szkolnej - „budowa tego /nowego/ gmachu była rzeczą konieczną, gdyż stary budynek stał się obecnie niezdatny do użytku (…). Budowę finansuje Urząd Wojewódzki, a gmina dostarczyła 4 morgi parceli i żwir”. Budowano zaledwie 2 lata. Pod koniec 1938 roku budynek był gotowy. Poświęcenia dokonano pod koniec listopada, zaś 2 grudnia 1938 roku „przeniesiono się do nowego gmachu szkolnego. Równocześnie przeniesiono przedszkole umieszczone na kolonii do nowego przedszkola”.

W roku 1938 szkoła liczyła 186 uczniów, a kierownikiem był Teofil Oszek. Niestety wkrótce nadeszła wojna. Szkoła – dotąd polska – stała się niemiecką. Działania wojenne wyrządziły pewne szkody, m.in. zniszczone zostały okna, uszkodzone posadzki, ale budynek nadawał się do użytku. Tym też należy tłumaczyć fakt, że niemal od razu po zakończeniu wojennej zawieruchy, bo już w czerwcu 1945 roku, wznowiono zajęcia szkolne. Wkrótce nastąpiły remonty, najpierw doraźne, potem zakrojone na większą skalę. Odbudowa odbyła się pod czujnym okiem p.o. kierownika Alberta Mazura. Z biegiem czasu w szkole przybywało dzieci, nauczycieli, pomocy dydaktycznych. Od lat 60. tradycją stały się festyny szkolne i zabawy karnawałowe (dawniej wieczornice) organizowane przez Komitet Rodzicielski, będące okazją do zintegrowania lokalnej społeczności wokół szkoły, ale stanowiące także szansę na podreperowanie szczupłego budżetu placówki.

Od roku szkolnego 1972/73 obniżony został stopień organizacyjny szkoły w nieodległej Odrze: pozostały tam klasy I-IV, zaś klasy starsze dojeżdżały odtąd do szkoły w Olzie. Do roku 1999 placówka w Odrze stanowiła Filię Szkoły Podstawowej w Olzie.

W latach 70. i 80. szkoła odnosiła znaczące sukcesy artystyczne, a to za sprawą zespołu tanecznego działającego pod kierunkiem p. Agnieszki Gąsior. Od początku istnienia rozwijano tu również talenty śpiewacze, głównie dzięki działalności chóru, a potem zespołów wokalnych.
Ważnym wydarzeniem było nadanie szkole imienia Karola Miarki oraz ufundowanie sztandaru w 1987 roku.

W 1994 roku rozpoczęto starania o rozbudowę szkoły. Celem, powołanego z inicjatywy dyrektora, komitetu rozbudowy było doprowadzenie do wybudowania sali gimnastycznej z zapleczem, powstanie nowych pomieszczeń dydaktycznych oraz w dalszej kolejności budowa nowego przedszkola. Starania te zostały uwieńczone sukcesem, gdyż 2 grudnia 2004 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły z salą gimnastyczną, a rok później – nowe przedszkole.

W uroczystości wziął udział gość honorowy p. Zbigniew Pietrzykowski, który był najważniejszym indywidualnym sponsorem popowodziowych remontów. Bowiem kilka lat wcześniej, kiedy to w historii szkoły nastąpił czas ogromnie trudny za sprawą tragicznej w skutkach powodzi z 1997 roku, zalany został cały parter budynku do wysokości 1,5 m. Pod wodą zniknął sekretariat, gabinet dyrektora, biblioteka, kuchnia i świetlica, gabinet pielęgniarki, szatnia, całe przedszkole. Zniszczeniu uległa również kotłownia. Odbudowa i remont przeprowadzone zostały jednak w błyskawicznym tempie. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli. Dużą pomoc materialną zapewniła Gmina Gorzyce. Rolę nie do przecenienia odegrał w tych trudnych chwilach patronat Radia Katowice, który pozwolił zdobyć znaczną część potrzebnych na remonty środków finansowych. Współpatronat zapewniły też „Dziennik Zachodni” i „Trybuna Śląska”.

Dzięki remontom szkoła piękniała. Przybywało sal lekcyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Liczba uczniów przed rokiem 1999 wynosiła ok. 250. Niestety dużo zmieniła reforma oświaty w 1999 roku. W jej wyniku nastąpiło przekształcenie placówki z 8-letniej w 6-letnią szkołę podstawową. Utworzono gimnazja, a nasi uczniowie znaleźli się w obwodzie Gimnazjum w Turzy Śl. Wówczas zlikwidowano także Punkt Filialny w Odrze. Odtąd już wszystkie dzieci z Odry uczęszczają do szkoły i przedszkola w Olzie.

 

mgr Edyta Cogiel

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Wykonanie, system CMS, opieka nad stroną: Tworzenie stron WEBPC-GROUP | Mapa strony